TlačPoštaZväčšiZmenši

Dlhodobé trvanie predbežného opatrenia upravujúceho pomery dieťaťa

19.5. 2015, 19:56 |  najpravo.sk

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zčásti vyhověl ústavní stížnosti M. L. a zrušil napadená usnesení Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, která byla vydána v řízení o péči o nezletilou dceru stěžovatelky. Ústavní soud shledal, že těmito rozhodnutími byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky na rodinný život a na spravedlivý proces.

Stěžovatelce byla v červnu 2013 na základě předběžného opatření městského soudu odebrána tehdy 22měsíční dcera, která byla umístěna do péče dětského centra, kde se nachází dodnes. Trvání předběžného opatření bylo od té doby periodicky prodlužováno, vždy o jeden měsíc; městský soud ve věci samé rozhodl až v říjnu 2014. Ještě v průběhu řízení před městským soudem stěžovatelka podala ústavní stížnost. Tou brojila jednak proti usnesení městského soudu ze září 2013, kterým bylo prodlouženo trvání předběžného opatření o měsíc, a proti navazujícímu usnesení krajského soudu z dubna 2014, kterým bylo odmítnuto její odvolání; jednak proti usnesení městského soudu z února 2014, kterým byl zamítnut stěžovatelčin návrh na zrušení předběžného opatření, a proti navazujícímu usnesení krajského soudu z dubna 2014, kterým bylo toto usnesení městského soudu potvrzeno. Stěžovatelka především namítala, že obecné soudy při svém rozhodování nezvažovaly přiměřenost trvání předběžného opatření a svá rozhodnutí buď neodůvodnily vůbec anebo jen nedostatečně.

Ústavní soud ve svém nálezu shrnul dosavadní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva i svoji judikaturu, týkající se odnětí dítěte z péče rodičů. Zdůraznil, že odnětí dítěte z péče rodičů vždy, i když k němu dojde na základě předběžného opatření soudu, představuje zcela zásadní zásah do práva jak rodičů tak dítěte na rodinný život, a proto musí být považováno za skutečně krajní řešení nedostatečné péče rodičů o dítě. Zásadně se musí jednat o opatření dočasné, přičemž v jeho průběhu jsou příslušné orgány veřejné moci (orgány sociálně-právní ochrany, obecné soudy) povinny usilovat o co nejrychlejší opětovné sloučení rodiny. Předběžné opatření, kterým je dítě odňato z péče rodičů, nemohou soudy chápat jako déledobé řešení či „kvazidefinitivní“ rozhodnutí, a po zahájení řízení ve věci musí postupovat tak, aby řízení mohlo být co nejdříve ukončeno meritorním rozhodnutím. Navíc po nařízení předběžného opatření nemohou obecné soudy jeho další trvání jen mechanicky prodlužovat, ale musí průběžně přezkoumávat jeho opodstatněnost a přiměřenost vzhledem k aktuálnímu vývoji a novým okolnostem případu. Prostřednictvím odůvodnění svých rozhodnutí, osvětlujících důvody pro pokračující trvání předběžného opatření a překážky návratu dítěte do péče rodičů, pak obecné soudy naplňují pozitivní závazek státu usilovat o opětovné sloučení rodiny.

Aniž by Ústavní soud hodnotil důvodnost samotného nařízení předběžného opatření v projednávaném případě, musel konstatovat, že zmíněné požadavky napadená rozhodnutí městského a krajského soudu nerespektovala. Ani v jednom z těchto rozhodnutí se soudy nezabývaly délkou trvání předběžného opatření, přestože ta při rozhodování městského soudu o návrhu na jeho zrušení dosahovala již osmi měsíců a při rozhodování krajského soudu v obou případech téměř jedenácti měsíců. Navíc rozhodování obecných soudů o stěžovatelčině návrhu na zrušení předběžného opatření nesvědčí o skutečně pečlivém, nikoliv jen formálním zvažování opodstatněnosti a přiměřenosti předběžného opatření s ohledem na aktuální vývoj a okolnosti případu; napadené usnesení městského soudu o prodloužení předběžného opatření dokonce neobsahovalo vůbec žádné odůvodnění, přestože nebylo vydáno v tak naléhavé situaci jako usnesení o jeho nařízení. Obecné soudy zcela opomněly, že by i prostřednictvím odůvodnění svých rozhodnutí mohly stěžovatelku seznámit s tím, co brání návrhu její dcery zpět do její péče, respektive jí vysvětlit, co má splnit, aby o svou dceru mohla znovu sama pečovat. Navíc když se stěžovatelka proti nezdůvodněnému prodloužení trvání předběžného opatření bránila odvoláním, krajský soud jej odmítl s tím, že napadené usnesení městského soudu už pozbylo účinnosti, a tak je bezpředmětným – přitom stěžovatelka své odvolání podala již druhý den lhůty, přestože krajský soud o něm rozhodl téměř až osm měsíců poté. Celkově se tak stěžovatelka ocitla v situaci, kdy po dobu téměř jednoho roku nemohla sama pečovat o svou malou dceru – která v době vydání napadených rozhodnutí krajského soudu v dětském centru strávila již téměř celou třetinu svého života – a to aniž by jí pro to bylo poskytnuto řádné odůvodnění a aniž by soudy zvažovaly aktuální vývoj případu a snahu stěžovatelky odstranit problémy, jež původně vedly k odebrání její dcery. Rozhodnutí krajského soudu o odmítnutí jejího odvolání ji navíc v důsledku zbavilo jakékoli účinné obrany proti prodlužování trvání předběžného opatření.

Ústavní soud tak podané ústavní stížnosti musel vyhovět a všechna napadená rozhodnutí Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně zrušit pro porušení stěžovatelčina práva na rodinný život, doprovázené i porušením principů spravedlivého procesu. Stěžovatelka dále ve své ústavní stížnosti brojila proti postupu Městského soudu v Brně při rozhodování o trvání předběžného opatření a proti postupu orgánu sociálně-právní ochrany ve věci péče o její dceru. V těchto částech však byla ústavní stížnost odmítnuta jako nepřípustná, neboť stěžovatelka dříve nevyčerpala jiné prostředky nápravy, které jí byly k dispozici.

Vzhledem k vážným pochybením městského i krajského soudu v projednávaném případě jim Ústavní soud uložil náhradu stěžovatelčiných nákladů řízení před Ústavním soudem.

Text nálezu Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 2903/14 je dostupný TU.

Autor: Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu
Zdroj: Ústavní soud ČR
Ilustračné foto: sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 748
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: