Sobota, 13. apríl 2024 | meniny má Aleš , zajtra Justína
Deň nespravodlivo stíhaných
Predplatné
Sobota, 13. apríl 2024 | meniny má Aleš , zajtra Justína
Deň nespravodlivo stíhaných
LEGISLATÍVA: Mestský súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde SR § 391 ods. 3 CSP
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Mestský súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde SR § 391 ods. 3 CSP

Ústavnému súdu SR bol doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorý podal Mestský súd Bratislava II. V rámci svojho návrhu Mestský súd Bratislava II napadol ...

najpravo.sk • 10. Apr, 24
LEGISLATÍVA: Novela zákona o podpore cestovného ruchu
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Novela zákona o podpore cestovného ruchu

najpravo.sk • 08. Apr, 24
Jednoduchá spoločnosť na akcie a povinnosť registrácie v CDCP
Porovnanie právnej regulácie umelej inteligencie v Európe a USA
Newsletter: Novinky mesiaca marec 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky mesiaca marec 2024

najpravo.sk • 26. Mar, 24
Nové sadzby súdnych poplatkov - prehľad a porovnanie
⁋ Premium

Nové sadzby súdnych poplatkov - prehľad a porovnanie

najpravo.sk • 26. Mar, 24
Veľká noc s Najprávom: získajte predplatné za euro
↳ Odomknuté

Veľká noc s Najprávom: získajte predplatné za euro

najpravo.sk • 25. Mar, 24
Nové sadzby správnych poplatkov - veľký prehľad
⁋ Premium

Nové sadzby správnych poplatkov - veľký prehľad

najpravo.sk • 25. Mar, 24
LEGISLATÍVA: Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa budú meniť

Krátke správy

13:31

Problémy s eForms pokračujú  Predseda Úradu pre verejné obstarávanie spoločne s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informoval o problémoch s informačným systémom eForms.

18:40

PMÚ vydal stanovisko k niekoľkým schémam pomoci, resp. ich dodatkom.  Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) ako koordinátor pomoci v rámci plnenia svojich úloh vypracováva aj stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov, z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

14:24

Predseda Najvyššieho súdu SR bude na medzinárodnej konferencii v Brazílii hovoriť o ľudských právach  V dňoch 9. až 11. apríla sa predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta zúčastňuje medzinárodnej konferencie organizovanej pri príležitosti 35. výročia založenia Najvyššieho súdu Brazílie.

14:19

Spoločné stanovisko európskych asociácií k situácii v Súdnej rade Španielska  Výkonná rada Európskej siete súdnych rád v spojení s Európskou asociáciou sudcov zverejnila spoločné stanovisko k vývoju situácie v Súdnej rade Španielska.

14:34

Vláda vzala na vedomie správu o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2023  Úrad pre verejné obstarávanie vykonal v roku 2023 celkom 592 kontrol, rozhodol o 322 námietkach a ukončil celkom 6 ex ante posúdení. Činnosť úradu súvisiaca s kontrolou sa dotkla zákaziek v súhrnnej hodnote takmer 12 miliárd eur. Z celkového počtu 322 námietok bolo vyhovené takmer 29%, čo predstavuje 93 námietok. Priemerná dĺžka konania o námietkach predstavovala 41 dní.

13:27

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 16. – 18. apríla 2024 v Miestodržiteľskom paláci, Hlavné námestie č. 8, Bratislava.

10:30

Európska komisia začala 16.2.2024 svoje prvé vyšetrovanie potenciálneho narušenia trhu zahraničnými subvenciami.  Zámerom je, aby príjemcovia zahraničných dotácií nevyužívali nespravodlivú výhodu pri získavaní verejných zákaziek v EÚ na úkor spravodlivej hospodárskej súťaže.

15:37

Asociácie slovenských inkasných spoločností zverejnila výsledky analýzy vymožiteľnosti pohľadávok súdnymi exekútormi  Efektivita exekútorov na Slovensku z roka na rok klesá. V roku 2023 bol zaznamenaný medziročný pokles až o vyše 23 %, čo je ďalší skok dole oproti predchádzajúcemu roku. Tento stav sa následne podpisuje aj pod úspešnosť vymáhania pohľadávok, ktorá bola vlani len na úrovni 4,3 %. Vyplynulo to z analýzy Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá preskúmala viac ako 225-tisíc exekučných konaní, začatých po roku 2018.

15:05

Predseda Najvyššieho súdu SR sa stretol s novým predsedom Najvyššieho súdu Rakúska  Spolupráca medzi Najvyšším súdom SR a Najvyšším súdom Rakúska je prospešná pre obe inštitúcie, zhodli sa predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta a novozvolený predseda rakúskeho Najvyššieho súdu Georg Kodek.

Viac krátkych správ

Anketa

Pravidelný newsletter - dvojtýždenník, by ste radi dostávali v:

Sobotu
42%
Nedeľu
24%
Utorok
34%
Staršie anketyPočet hlasujúcich: 721
LEGISLATÍVA: Mestský súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde SR § 391 ods. 3 CSP
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Mestský súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde SR § 391 ods. 3 CSP

Ústavnému súdu SR bol doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorý podal Mestský súd Bratislava II. V rámci svojho návrhu Mestský súd Bratislava II napadol ...

najpravo.sk • 10. Apr, 24
LEGISLATÍVA: Novela zákona o podpore cestovného ruchu
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Novela zákona o podpore cestovného ruchu

najpravo.sk • 08. Apr, 24
Jednoduchá spoločnosť na akcie a povinnosť registrácie v CDCP
Porovnanie právnej regulácie umelej inteligencie v Európe a USA
Newsletter: Novinky mesiaca marec 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky mesiaca marec 2024

najpravo.sk • 26. Mar, 24
Nové sadzby súdnych poplatkov - prehľad a porovnanie
⁋ Premium

Nové sadzby súdnych poplatkov - prehľad a porovnanie

najpravo.sk • 26. Mar, 24
Veľká noc s Najprávom: získajte predplatné za euro
↳ Odomknuté

Veľká noc s Najprávom: získajte predplatné za euro

najpravo.sk • 25. Mar, 24
Nové sadzby správnych poplatkov - veľký prehľad
⁋ Premium

Nové sadzby správnych poplatkov - veľký prehľad

najpravo.sk • 25. Mar, 24
LEGISLATÍVA: Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa budú meniť

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných práv

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom ...

Štatistický register organizácií

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ...

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ...

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. ...

Nové v judikatúre

Hľadať všade

Vypočítajte si súdny poplatok

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta presnú výšku súdneho poplatku v sadzbe 6% z predmetu konania. Žalovanú sumu zaokrúhli na celé eurá nadol a výslednú sumu súdneho poplatku zaokrúhli na najbližších 50 centov nadol presne podľa § 7 ods. 11 Zákona o súdnych poplatkoch. Ak podávate žalobu, kde sa predmet konania nedá oceniť, pozrite si výklad "O súdnych poplatkoch".

Výpočet odmeny advokáta

Výsledok:

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak však nedôjde k dohode, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena, ktorú počíta táto kalkulačka. Základná sadzba tarifnej odmeny advokáta sa stanovuje vo väčšine prípadov podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby (tzv. režijný paušál). Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Výpočet úrokov z omeškania

%

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta výšku úroku z omeškania (penále) z dlžnej sumy. Prednastavená je sadzba 9%, avšak možno ju zmeniť na inú výšku úroku z omeškania. Pri zadávaní dátumu z dátumovníka vyberte najprv rok, potom mesiac a nakoniec deň, od ktorého sa úroky počítajú (deň po dni splatnosti faktúry). Pokiaľ sa vystavuje penalizačná faktúra, ponechajte v okienku "Do" dnešný dátum. Pre bližšie informácie si prečítajte "O úrokoch z omeškania".

PoUtStŠtPiSoNe
: