Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
Predplatné
Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v prípade združenia majetku

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v prípade združenia majetku

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická ...

Pavol VARGAEŠTOK • 01. Mar, 24
LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela katastrálneho zákona
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela katastrálneho zákona

najpravo.sk • 01. Mar, 24
Nové verzie formulárov na zápis do obchodného registra
↳ Odomknuté

Nové verzie formulárov na zápis do obchodného registra

najpravo.sk • 29. Feb, 24
Newsletter: Novinky za mesiac február 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky za mesiac február 2024

najpravo.sk • 27. Feb, 24
Potvrdenie správcu o nedoplatkoch pri prevode bytu alebo nebytového priestoru
Štatistika využívania § 363 Trestného poriadku
↳ Odomknuté

Štatistika využívania § 363 Trestného poriadku

najpravo.sk • 23. Feb, 24
Nepoctivý zámer a zrušenie oddlženia
⁋ Premium

Nepoctivý zámer a zrušenie oddlženia

najpravo.sk • 22. Feb, 24
LEGISLATÍVA: Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

najpravo.sk • 22. Feb, 24
Nesúlad medzi stavom evidovaným v obchodnom registri a realitou

Krátke správy

13:51

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu sa zúčastnila udeľovania cien Flamma v Prahe  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková sa v utorok 27. februára 2024 zúčastnila tretieho ročníka česko-slovenského udeľovania cien Flamma pod záštitou projektu #PRVNÍCH100LET.

12:50

Aktuálne študentské stáže na Najvyššom súde Slovenskej republiky  Najvyšší súd Slovenskej republiky otvára v letnom semestri akademického roka 2023/2024 študentskú stáž pod vedením sudcu Najvyššieho súdu.

10:08

Slovenskí ministri trvajú na vyšetrení smrti Slováka v Belgicku  Slovensko poslalo do Belgicka diplomatickú nótu v súvislosti s vyšetrovaním úmrtia 38-ročného Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek letisku Charleroi spred šiestich rokov.

9:31

Nové možnosti vyhľadávania v TED  TED (Tenders Electronic Daily) je pokročilým nástrojom zameraným najmä na podnikateľov, ktorí dodávajú tovary, služby a stavebné práce prostredníctvom verejného obstarávania. Nový portál obsahuje množstvo zlepšení, nových prvkov a rozšírených funkcií.

8:30

Nové opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

14:18

WIPO Global Awards  Svetová organizácia duševného vlastníctva vyhlásila súťaž 2024 WIPO Global Awards, ktorá je venovaná pocte komunite malých a stredných podnikov, ktoré sa zaslúžili o výnimočné úspechy v oblasti komercializácie duševného vlastníctva.

15:41

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky diskutovali o rozhodovacej činnosti oboch súdnych inštitúcií  Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky dnes dopoludnia privítali v Košiciach delegáciu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky reprezentovanú predsedom súdu, podpredsedníčkou súdu a predsedami jednotlivých kolégií súdu.

14:24

Výročná správa o jednotnom trhu a konkurencieschopnosti na rok 2024  Európska komisia vypracovala a publikovala Výročnú správu o jednotnom trhu a konkurencieschopnosti na rok 2024. Správa sa dotýka viacerých významných oblasti verejného obstarávania, ako napríklad jeho transparentnosti a efektívnosti, ochrany záujmov malých a stredných podnikov, či inovatívneho verejného obstarávania so zameraním na sociálne a environmentálne aspekty.

12:53

Riaditeľ Akadémie európskeho práva Jean-Philippe Rageade na pracovnej návšteve Slovenska  Riaditeľ Akadémie európskeho práva (Academy of European Law - ERA) Jean-Philippe Rageade absolvoval tento týždeň pracovnú návštevu Slovenska.

Viac krátkych správ

Anketa

Pravidelný newsletter - dvojtýždenník, by ste radi dostávali v:

Sobotu
43%
Nedeľu
24%
Utorok
33%
Staršie anketyPočet hlasujúcich: 632
Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v prípade združenia majetku

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v prípade združenia majetku

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická ...

Pavol VARGAEŠTOK • 01. Mar, 24
LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela katastrálneho zákona
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela katastrálneho zákona

najpravo.sk • 01. Mar, 24
Nové verzie formulárov na zápis do obchodného registra
↳ Odomknuté

Nové verzie formulárov na zápis do obchodného registra

najpravo.sk • 29. Feb, 24
Newsletter: Novinky za mesiac február 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky za mesiac február 2024

najpravo.sk • 27. Feb, 24
Potvrdenie správcu o nedoplatkoch pri prevode bytu alebo nebytového priestoru
Štatistika využívania § 363 Trestného poriadku
↳ Odomknuté

Štatistika využívania § 363 Trestného poriadku

najpravo.sk • 23. Feb, 24
Nepoctivý zámer a zrušenie oddlženia
⁋ Premium

Nepoctivý zámer a zrušenie oddlženia

najpravo.sk • 22. Feb, 24
LEGISLATÍVA: Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

najpravo.sk • 22. Feb, 24
Nesúlad medzi stavom evidovaným v obchodnom registri a realitou

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných práv

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom ...

Štatistický register organizácií

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ...

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ...

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. ...

Nové v judikatúre

Hľadať všade

Vypočítajte si súdny poplatok

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta presnú výšku súdneho poplatku v sadzbe 6% z predmetu konania. Žalovanú sumu zaokrúhli na celé eurá nadol a výslednú sumu súdneho poplatku zaokrúhli na najbližších 50 centov nadol presne podľa § 7 ods. 11 Zákona o súdnych poplatkoch. Ak podávate žalobu, kde sa predmet konania nedá oceniť, pozrite si výklad "O súdnych poplatkoch".

Výpočet odmeny advokáta

Výsledok:

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak však nedôjde k dohode, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena, ktorú počíta táto kalkulačka. Základná sadzba tarifnej odmeny advokáta sa stanovuje vo väčšine prípadov podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby (tzv. režijný paušál). Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Výpočet úrokov z omeškania

%

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta výšku úroku z omeškania (penále) z dlžnej sumy. Prednastavená je sadzba 9%, avšak možno ju zmeniť na inú výšku úroku z omeškania. Pri zadávaní dátumu z dátumovníka vyberte najprv rok, potom mesiac a nakoniec deň, od ktorého sa úroky počítajú (deň po dni splatnosti faktúry). Pokiaľ sa vystavuje penalizačná faktúra, ponechajte v okienku "Do" dnešný dátum. Pre bližšie informácie si prečítajte "O úrokoch z omeškania".

PoUtStŠtPiSoNe
: