Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom
⁋ Premium

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Uvedený príspevok analyzuje možnosti zamestnanca ako postupovať pri nevyplatení splatnej mzdy.

najpravo.sk • 22. May, 24
LEGISLATÍVA: Ustanovenia, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách, sú v rozpore s ústavou
LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela zákona o správnych poplatkoch
Chybný údaj v katastri nehnuteľností
⁋ Premium

Chybný údaj v katastri nehnuteľností

najpravo.sk • 16. May, 24
LEGISLATÍVA: Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu nie je v súlade s ústavou
Newsletter: Novinky za mesiac máj 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky za mesiac máj 2024

najpravo.sk • 14. May, 24
LEGISLATÍVA: Elektronický systém zverejňovania cien vybraných druhov tovarov
Súdna rada bude opäť voliť kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy
WEBINÁR: Infozákon z pohľadu aplikačných problémov v podmienkach samosprávy

Krátke správy

15:19

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka  Navrhovaná právna úprava výrazne posilní ochranu spotrebiteľov na Slovensku.

13:27

PMÚ začal po prvý raz v rámci svojej činnosti správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody na trhu práce  PMÚ na základe vykonaného prešetrovania zistil, že slovenská asociácia podnikateľov prijala Etický kódex obsahujúci ustanovenie, ktoré mohlo viesť k obmedzeniu súťaže na trhu práce pri najímaní zamestnancov.

10:00

Stretnutie generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny  V dňoch 14. až 16. mája 2024 sa v poľskej Lodži konalo v poradí 12. stretnutie generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny

13:32

Otec, ktorý mal uniesť svoje deti do USA, bol vydaný na Slovensko  Citlivý prípad siaha do roku 2019, kedy občan Izraela a USA bez súhlasu matky zobral svojich dvoch synov do USA.

13:34

Súdnu radu Slovenskej republiky povedie nová predsedníčka Marcela Kosová  Na piatom tohtoročnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol druhý bod oficiálne schváleného programu voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky.

14:21

3. cyklus implementácie modelu CAF  Dňa 13.5.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie CAF tímu v rámci tretieho cyklu implementácie modelu CAF, ku ktorému sa úrad zaviazal začiatkom tohto roka.

14:03

Rozhodnutie: Voľby starostu obce Nechválová Polianka sú neplatné  Členovia volebného senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodli o neplatnosti volieb starostu obce Nechválová Polianka uskutočnených dňa 10. februára 2024.

13:43

Ústavný súd Slovenskej republiky navštívili študenti Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach dnes dopoludnia navštívili študenti Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 umiestnili na prvých troch miestach v rámci 16. ročníka študentskej vedeckej odbornej činnosti.

15:07

Finančná správa vrátila daňové preplatky  Finančná správa spracovala 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu.

Viac krátkych správ

Anketa

Pravidelný newsletter - dvojtýždenník, by ste radi dostávali v:

Sobotu
41%
Nedeľu
24%
Utorok
35%
Staršie anketyPočet hlasujúcich: 819
Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom
⁋ Premium

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Uvedený príspevok analyzuje možnosti zamestnanca ako postupovať pri nevyplatení splatnej mzdy.

najpravo.sk • 22. May, 24
LEGISLATÍVA: Ustanovenia, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách, sú v rozpore s ústavou
LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela zákona o správnych poplatkoch
Chybný údaj v katastri nehnuteľností
⁋ Premium

Chybný údaj v katastri nehnuteľností

najpravo.sk • 16. May, 24
LEGISLATÍVA: Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu nie je v súlade s ústavou
Newsletter: Novinky za mesiac máj 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky za mesiac máj 2024

najpravo.sk • 14. May, 24
LEGISLATÍVA: Elektronický systém zverejňovania cien vybraných druhov tovarov
Súdna rada bude opäť voliť kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy
WEBINÁR: Infozákon z pohľadu aplikačných problémov v podmienkach samosprávy

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných práv

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom ...

Štatistický register organizácií

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ...

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ...

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. ...

Nové v judikatúre

Hľadať všade

Vypočítajte si súdny poplatok

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta presnú výšku súdneho poplatku v sadzbe 6% z predmetu konania. Žalovanú sumu zaokrúhli na celé eurá nadol a výslednú sumu súdneho poplatku zaokrúhli na najbližších 50 centov nadol presne podľa § 7 ods. 11 Zákona o súdnych poplatkoch. Ak podávate žalobu, kde sa predmet konania nedá oceniť, pozrite si výklad "O súdnych poplatkoch".

Výpočet odmeny advokáta

Výsledok:

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak však nedôjde k dohode, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena, ktorú počíta táto kalkulačka. Základná sadzba tarifnej odmeny advokáta sa stanovuje vo väčšine prípadov podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby (tzv. režijný paušál). Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Výpočet úrokov z omeškania

%

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta výšku úroku z omeškania (penále) z dlžnej sumy. Prednastavená je sadzba 9%, avšak možno ju zmeniť na inú výšku úroku z omeškania. Pri zadávaní dátumu z dátumovníka vyberte najprv rok, potom mesiac a nakoniec deň, od ktorého sa úroky počítajú (deň po dni splatnosti faktúry). Pokiaľ sa vystavuje penalizačná faktúra, ponechajte v okienku "Do" dnešný dátum. Pre bližšie informácie si prečítajte "O úrokoch z omeškania".

PoUtStŠtPiSoNe
: