Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich

Európske právo

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Výklad pojmu „súdny orgán“ na účely predkladania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru

Rakúska rozhodcovská komisia príslušná v oblasti boja proti dopingu nemôže Súdnemu dvoru predkladať prejudiciálne otázky.
5. Jún 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Solidárna zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením GDPR

Europol a členský štát, v ktorom vznikla škoda v dôsledku nezákonného spracúvania údajov v rámci spolupráce medzi nimi, sú za túto škodu solidárne zodpovední.
5. Marec 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo spotrebiteľa na odstúpenie od automaticky obnoveného predplatného

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od predplatného podpísaného na diaľku, ktoré bolo pôvodne bezplatné a automaticky obnovené, je zaručené len raz.
5. Október 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ukončenie balíka cestovných služieb v prípade výnimočných okolností

Súdny dvor posudzoval, či súd môže ex offo informovať cestujúceho o jeho práve ukončiť zmluvu bez stornovacieho poplatku.
18. September 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Konštatovanie porušenia GDPR orgánom na ochranu hospodárskej súťaže

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí konštatoval, že aj orgán na ochranu hospodárskej súťaže môže konštatovať porušenie GDPR.
4. Júl 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo dotknutej osoby poznať dátum a dôvod oboznámenia sa s osobnými údajmi

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnuti zaoberal otázkou práva dotknutej osoby poznať dátum a dôvody oboznámenia sa prevádzkovateľa s jeho osobnými údajmi.
22. Jún 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neplatnosť zmluvy o hypotekárnom úvere a nároky spotrebiteľa nad rámec zaplatených mesačných splátok

Súdny dvor rozhodol, že právo Únie nebráni tomu, aby v prípade neplatnej zmluvy o hypotekárnom úvere požadoval spotrebiteľ od banky náhradu presahujúcu vrátenie zaplatených mesačných splátok.
15. Jún 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov zo strany spotrebiteľa po splnení zmluvy

Môže podnikateľ žiadať bezdôvodné obohatenie alebo odplatu za poskytnuté služby pri zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov, pokiaľ podnikateľ neinformoval spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy a tento od zmluvy odstúpil?
19. Máj 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Prejudiciálne konanie a čiastočne prerušenie konania

Môže súd pokračovať čiastočne v konaní vo veci samej aj po tom, ako podal návrh na začatie prejudiciálneho konania? Súdny dvor sa vyjadril k takejto možnosti čiastočného pokračovania v konaní vo veci samej.
18. Máj 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Priateľský vzťah sudcu k navrhovateľovi disciplinárneho konania

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k otázke posudzovania pomeru sudcu k prerokúvanej veci, pokiaľ tretia osoba v priateľskom vzťahu so sudcom vyjadrila svoj osobný názor k veci.
12. Máj 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Smrť kopilota ako okolnosť zbavujúca povinnosti odškodniť cestujúcich

Je možné považovať úmrtie kopilota za okolnosť zbavujúcu leteckú spoločnosť povinnosti odškodniť cestujúcich za zmeškaný/zrušený let? Súdny dvor dal vo svojom rozhodnuti odpoveď na túto otázku.
12. Máj 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo na „kópie“ osobných údajov

V nasledujúcom rozhodnutí Súdny dvor spresnil výklad pojmu "kópia" osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR.
4. Máj 2023Európske právo
PoUtStŠtPiSoNe
: