Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nepriateľský postoj rodičov dieťaťa a nečinnosť súdu

najpravo.sk • 10.11. 2011, 11:46

Dňa 27. októbra 2011 vydal Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozsudok vo veci Bergmann proti Českej republike. Sťažovateľ namietal najmä porušenie svojho práva na rešpektovanie rodinného života (článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Sťažovateľovi sa v manželstve narodil syn, spoločne však so svojou bývalou manželkou a dieťaťom žili len krátku dobu a sťažovateľ vídaval syna len raz týždenne. Maloletý bol neskôr zverený do starostlivosti matky a manželstvo bolo rozvedené. V nasledujúcom období bola realizácia styku sťažovateľa s dieťaťom z dôvodu odmietavého postoja matky komplikovaná, preto súd styk upravil predbežným opatrením. Matka kontakty naďalej neumožňovala, čo súd riešil udelením pokuty. Odvolací súd však pokutu aj predbežné opatrenie zrušil. Súd prvého stupňa na základe aktualizovaného znaleckého posudku styk sťažovateľa s dieťaťom opäť upravil, odvolací súd však jeho rozsudok zrušil a styk sťažovateľa s dieťaťom zakázal. Sťažovateľ sa následne neúspešne obrátil na Ústavný súd.

Podľa sťažovateľa štátne orgány neprijali dostatočné opatrenia potrebné pre umožnenie jeho styku s maloletým dieťaťom.

Európsky súd v prvom rade uviedol, že výkonu styku sťažovateľa s maloletým bránila neustále matka dieťaťa, pričom výchovné schopnosti sťažovateľa neboli nikdy spochybnené a hlavným problémom realizácie stykov bol vzájomný nepriateľský postoj rodičov. Kritiku tak zniesol na príslušné súdy ako aj orgán starostlivosti o maloletých, ktoré v danej situácii neprijali prakticky žiadne opatrenia k obnoveniu vzťahu sťažovateľa s dieťaťom, napríklad nenariadili dohľad nad výchovou maloletého alebo neuložili rodičom využiť pomoc odborného poradenského zariadenia. Namiesto aktívneho prístupu v záujme zachovania rodinného života sťažovateľa s dieťaťom štátne orgány dopustili, že situáciu v podstate vyriešilo samotné uplynutie času. Rozsudok o zákaze styku sa opieral o závery znalca z doby po niekoľkoročnej izolácii sťažovateľa od jeho dieťaťa, styk bol podľa nich problematický a ohrozoval psychický vývoj dieťaťa z dôvodu konfliktného vzťahu medzi obidvomi rodičmi. V tejto súvislosti Súd v Štrasburgu pripomenul, že nedostatok spolupráce medzi rodičmi nezbavuje príslušné orgány povinnosti uplatniť všetky prostriedky na zachovanie rodinnej väzby medzi rodičom a dieťaťom. Svoje záväzky teda české orgány nesplnili a došlo k porušeniu sťažovateľovho práva na rešpektovanie rodinného života.

Sťažovateľovi bola priznaná čiastka 10 000 € ako náhrada utrpenej nemajetkovej ujmy.

Zdroj: www.justice.cz
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1658

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: