Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Pojem „právny záujem na výsledku sporu", pripustenie vedľajšieho účastníctva proti vôli účastníka

najpravo.sk • 24.1. 2013, 12:31

Predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem toho, kto chce vstúpiť do konania, na výsledku sporu (t.j. jeho právny záujem na úspechu účastníka, na strane ktorého chce vstúpiť do konania). Takýto záujem má ten, právne postavenie ktorého bude rozhodnutím súdu priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvnené. Vždy však treba, aby sa jeho záujem na úspechu účastníka sporu opieral o konkrétne právo alebo právny vzťah k niektorému z účastníkov (porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 11. júna 2009 sp. zn. 5 Cdo 308/2008). V uznesení sp. zn. 3 Obo 21/1998, ktoré bolo publikované v časopise Zo súdnej praxe pod č. 17/1999, Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že pri splnení zákonnej podmienky pre pripustenie vedľajšieho účastníka do konania, ktorou je jeho právny záujem na výsledku konania, rozhodne súd o pripustení vedľajšieho účastníctva aj proti vôli účastníka, vedľa ktorého sa má vedľajší účastník konania zúčastniť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. augusta 2012, sp. zn. 2 Cdo 212/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Košice II uznesením z 29. marca 2011 č.k. 39 C 92/2009-95 nepripustil, aby sa konania na strane žalovanej zúčastnili J. C. a E. C. ako vedľajší účastníci. Rozhodnutie odôvodnil tým, že predmetom konania je návrh žalobcov proti žalovanej o vrátenie daru – bytu č. X. v obytnom dome súpisné číslo X., popisné číslo X., na Ž., príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku, zapísaných na LV č. X. pre k. ú. K.. Žalovaná zmluvou o kúpe nehnuteľnosti zo 4. augusta 2009 predala nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tohto konania J. C. a E. C.. Účastníci kúpnej zmluvy podali návrh na vklad vlastníckeho práva, avšak v dôsledku vydania predbežného opatrenia bolo konanie o povolenie vkladu prerušené až do rozhodnutia súdu v tomto konaní. J. C. a E. C. podaním z 24. augusta 2010 požiadali súd prvého stupňa, aby pripustil ich vstup do konania ako vedľajších účastníkov. Žalovaná so vstupom vedľajších účastníkov súhlasila, žalobcovia s ich vstupom nesúhlasili.

Súd poukázal na § 93 ods. 1 a 2 O.s.p. a uviedol, že predpokladom účasti vedľajšieho účastníka v konaní je existencia právneho záujmu na výsledku konania. To znamená, že jeho právne postavenie bude výsledkom sporu ovplyvnené. Uviedol, že v danej veci sa žalobcovia domáhajú voči žalovanej vrátenia daru, pričom J. a E. C. chcú vystupovať ako vedľajší účastníci na strane žalovanej a ich postavenie by mohlo byť ovplyvnené výsledkom sporu jedine vtedy, keby sa spor skončil v prospech žalobcov a nie v prospech žalovanej. Z toho vyvodil, že J. C. a E. C. nemôžu mať právny záujem výsledku konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1102
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: