Nájdených výsledkov: 1269
JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.
JUDIKATÚRA: Dovolanie voči rozhodnutiu súdu po vyhlásení obžalovaného o vine

JUDIKATÚRA: Dovolanie voči rozhodnutiu súdu po vyhlásení obžalovaného o vine

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok je možné podať dovolanie proti výroku o vine a treste po vyhlásení obvineného o tom, že je vinný zo ...
JUDIKATÚRA: Nevykonanie dôkazov ako dovolací dôvod

JUDIKATÚRA: Nevykonanie dôkazov ako dovolací dôvod

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá otázkou prípustnosti dovolania z dôvodu nevykonania navrhovaných dôkazov.
JUDIKATÚRA: Prípustnosť dovolania iba v judikatórne stabilizovateľných otázkach

JUDIKATÚRA: Prípustnosť dovolania iba v judikatórne stabilizovateľných otázkach

Ústavný súd vo svojom rozhodnutí vyslovil porušenie práv sťažovateľa a zrušil rozhodnutie NS SR, ktorý odmietol dovolanie sťažovateľa z dôvodu, že nastolená otázka nie je ...
JUDIKATÚRA: Zavinenie je skutkovou otázkou, ktorá je vylúčená z dovolacieho prieskumu

JUDIKATÚRA: Zavinenie je skutkovou otázkou, ktorá je vylúčená z dovolacieho prieskumu

Judikát sa zaoberá otázkou prieskumu zavinenia v dovolacom konaní.
JUDIKATÚRA: Dôkazné bremeno pri preukazovaní pravosti závetu spísaného vo forme súkromnej listiny

JUDIKATÚRA: Dôkazné bremeno pri preukazovaní pravosti závetu spísaného vo forme súkromnej listiny

Najvyšší súd ČR vyjadril svoj právny názor na to, kto znáša dôkazné bremeno v otázke pravosti závetu spísaného vo forme súkromnej listiny.

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v konaní predovšetkým skúmať, či by vyhovenie ...
PoUtStŠtPiSoNe
: