Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nárok na náhradu škody

Lucia Černáková • 9.4. 2012, 21:18

Domáhanie sa ochrany základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy poškodeným v rámci trestného konania je podmienené tým, aby bol uplatnený nárok na náhradu škody v trestnom konaní, ktoré možno za určitých podmienok považovať za konanie vo veci poškodeného (jeho záležitosti). Podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu. Podľa judikatúry všeobecných súdov, ako aj zo znenia § 46 ods. 3 Trestného poriadku je jednou zo základných podmienok na vyslovenie povinnosti nahradiť škodu, aby poškodený svoj nárok uplatnil voči určitej osobe – obžalovanému. Z uvedeného vyplýva, že vo veci poškodeného sa konanie začína uplatnením si nároku na náhradu škody voči určitej osobe, ktorej určitosť je vyjadrená najskôr vznesením obvinenia.

(Uznesenie ÚS SR z 26. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 492/2011-14)

Z rozhodnutia:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") bola 14. októbra 2011 doručená sťažnosť spoločnosti T., spol. s r. o., B. (ďalej len „sťažovateľka"), ktorou namietala porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") postupom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica (ďalej len „OR PZ") v konaní vedenom pod ČVS: ORP-422/OV-BB-2011 (predtým ČVS: ORP-1422/2-OSV-BB-2008), postupom Okresnej prokuratúry Banská Bystrica (ďalej len „okresná prokuratúra") a postupom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici (ďalej len „krajská prokuratúra") v konaniach súvisiacich s trestným oznámením sťažovateľky z 5. septembra 2008.

Zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že sťažovateľka 5. septembra 2008 podala OR PZ trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu „neoprávneného užívania cudzej veci, resp. sprenevery". Poverený príslušník OR PZ uznesením ČVS: ORP-1422/2-OSV-BB-2008 z 1. novembra 2008 trestné oznámenie sťažovateľky odmietol. Na základe sťažnosti sťažovateľky z 19. novembra 2008 okresná prokuratúra uznesením č. k. 1 Pn 626/08-4 z 5. decembra 2008 zrušila rozhodnutie povereného príslušníka OR PZ a uložila mu, aby vo veci znova konal a rozhodol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1622

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: