Nájdených výsledkov: 148
Odborná konferencia Slovenské dni práva

Odborná konferencia Slovenské dni práva

Rekodifikácia civilného procesu – dva roky po...

Výsluch maloletého v konaní o určenie rodičovstva

V řízení o určení otcovství podle ustanovení § 783 odst. 2 o.z. (v SR pozri § 94 ods. 2 Zákona o rodine) soud nezjišťuje názor dítěte způsobem uvedeným v ustanovení § 100 odst. 3 ...
CSP: Predpoklady využitia poriadkovej pokuty

CSP: Predpoklady využitia poriadkovej pokuty

Zmyslom a účelom sankčného opatrenia v podobe poriadkovej pokuty je vytvorenie účinného mechanizmu slúžiaceho k vynúteniu a upevneniu autority súdu, ktorého úlohou je zabezpečiť ...
KONFERENCIA: Quo vadis pracovné právo? (riadiaci zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov medzi pracovným a obchodným právom)

KONFERENCIA: Quo vadis pracovné právo? (riadiaci zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov medzi pracovným a obchodným právom)

Pozývame Vás na odbornú konferenciu Quo vadis pracovné právo? (riadiaci zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov medzi pracovným a obchodným právom), ktorá sa uskutoční dňa 13. ...

61/2018 Z. z.

Dôvodová správa

18/2018 Z. z.

Dôvodová správa.
UPJŠ v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej filozofie

UPJŠ v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej filozofie

Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. predstavila prof. Dr. Roberta Alexyho ako osobnosť plnú ideálov humanizmu a spravodlivosti.
PoUtStŠtPiSoNe
: