Nájdených výsledkov: 152

Pasívna vecná legitimácia pri antidiskriminačnej žalobe, osobný charakter povinnosti subjektu dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania

S prihliadnutím na príslušné ustanovenia antidiskriminačného zákona (predovšetkým § 9 ods. 2 citovaného zákona) vyplýva, že právu toho, kto bol alebo je dotknutý na svojich právach, ...
NÁZOR: Bez realitky...

NÁZOR: Bez realitky...

V priebehu posledných niekoľko rokov sme zaznamenali viacero projektov na realitnom trhu, ktoré sa zameriavali na predaj a prenájom nehnuteľností „bez realitnej kancelárie“.
Právny obzor 1/2019

Právny obzor 1/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

346/2018 Z. z.

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR   Všeobecná časť   Cieľom návrhu zákona je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, ...
Odborná konferencia Slovenské dni práva

Odborná konferencia Slovenské dni práva

Rekodifikácia civilného procesu – dva roky po...

Výsluch maloletého v konaní o určenie rodičovstva

V řízení o určení otcovství podle ustanovení § 783 odst. 2 o.z. (v SR pozri § 94 ods. 2 Zákona o rodine) soud nezjišťuje názor dítěte způsobem uvedeným v ustanovení § 100 odst. 3 ...
CSP: Predpoklady využitia poriadkovej pokuty

CSP: Predpoklady využitia poriadkovej pokuty

Zmyslom a účelom sankčného opatrenia v podobe poriadkovej pokuty je vytvorenie účinného mechanizmu slúžiaceho k vynúteniu a upevneniu autority súdu, ktorého úlohou je zabezpečiť ...
PoUtStŠtPiSoNe
: