Nedeľa, 10. december 2023 | meniny má Radúz , zajtra Hilda
Deň ľudských práv
Predplatné
Nedeľa, 10. december 2023 | meniny má Radúz , zajtra Hilda
Deň ľudských práv

Správne právo

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
10. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrá viera a účasť na daňovom podvode

Dobrá viera alebo jej absencia na strane zdaniteľnej osoby (v kontexte preukazovania účasti na podvodnom reťazci), ktorá žiada o odpočítanie DPH, nemá žiadny vplyv na otázku, či sa uskutočnilo dodanie tovaru, keďže samotné uskutočnenie zdaniteľného plnenia má objektívny charakter.
2. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za preukázané, a aké úvahy ho viedli k danému záveru.
29. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo vytvorení a udržiavaní protiprávneho stavu. Tento protiprávny stav vytvára sudca svojím nekonaním až do okamihu, kedy je rozsudok vyhotovený.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nullum crimen sine lege v správnom trestaní

Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Rozhodovanie sudcu o účastníkovi konania, u ktorého bol sudca v minulosti v pracovnom pomere

Je predchádzajúci pracovný pomer sudcu k účastníkovi konania bez ďalšieho dôvodom na konštatovanie zaujatosti sudcu?
30. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Oboznamovanie sa sudcu s právnymi predpismi ako dôvod na prieťahy v konaní

Možno prieťahy v konaní zo strany súdu ospravedlniť potrebou sudcu oboznámiť sa s právnymi predpismi? Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k tejto otázke.
24. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Kritériá pre uznanie daňového výdavku a jeho dokazovanie výsluchom zamestnancov

Najvyšší správny súd SR konštatoval, ktoré tri podmienky musia byť splnené, aby mohol byť uznaný výdavok podnikateľa za daňový výdavok.
18. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o športovej činnosti

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom uznesení vyjadril k otázke právomoci všeobecných súdov riešiť spory vyplývajúce zo zmluvy o športovej činnosti.
15. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neskoré zverejnenie dražobnej vyhlášky v obchodnom vestníku ako porušenie povinnosti exekútora

Podľa rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR musí exekútor postupovať tak, aby dražobná vyhláška bola zverejnená najneskôr 30 dní pred dňom konania dražby bez ohľadu na to, kedy bola dražobná vyhláška zaslaná na zverejnenie.
15. August 2023Správne právo
PoUtStŠtPiSoNe
: