Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákaz vydania knihy – zamietnutie návrhu na predbežné opatrenie

najpravo.sk • 17.2. 2012, 06:38

Pri nárokoch na ochranu osobnosti a z nich vyplývajúcich návrhoch na nariadenie predbežného opatrenia je potrebné v petite návrhu na nariadenie predbežného opatrenia špecifikovať, ktoré konkrétne informácie týkajúce sa navrhovateľa má súd odporcom zakázať rozširovať. Z ustálenej súdnej praxe je zrejmé, že do osobnostných práv navrhovateľa môžu zasahovať len konkrétne výroky, hodnotiace úsudky, ktoré navrhovateľ považuje za nepravdivé a spôsobilé privodiť mu nemajetkovú ujmu. Ten, kto informácie zverejňuje, sa nemôže dopustiť zásahu do osobnostných práv osoby uverejnením listu, uverejnením článku, uverejnením knihy ... ale len uverejnením konkrétnych nepravdivých informácií, hodnotiacich úsudkov. T.j. navrhovateľ v odôvodnení návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí špecifikovať, ktoré výroky a hodnotiace úsudky považuje za nepravdivé a preto a následne v logickej zhode s odôvodnením návrhu sa v petite návrhu potom môže domáhať zákazu ich rozširovania.

(uznesenie Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 2. 2. 2012, č. k. 21C/6/12-416)

Z odôvodnenia:

Navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 11.1.2012 a doplneným písomným podaním zo dňa 30.1.2012 domáhal vydania predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil odporcovi v 1. rade, aby sa zdržal akéhokoľvek konania voči akejkoľvek tretej osobe, okrem právneho zástupcu poskytujúcemu odporcovi v 1. rade právne služby v tejto veci alebo v súvislosti s ňou, ktorými by priamo alebo nepriamo sprístupňoval informácie o obsahu materiálu, ktorého obsah je uvedený v prílohe tohto uznesenia a akéhokoľvek iného materiálu, ktorého obsah by bol úplne alebo čiastočne totožný s obsahom uvedeným v prílohe tohto uznesenia, ak sa takéto informácie týkajú priamo alebo nepriamo navrhovateľa alebo bytu vo vlastníctve navrhovateľa a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Ďalej mal súd uložiť odporcovi v 1. rade zdržať sa vydania, iného zverejnenia alebo akéhokoľvek iného šírenia knihy alebo inej publikácie na základe obsahu, ktorý je uverejnený v prílohe tohto uznesenia, alebo ktorá obsahuje, alebo bude obsahovať takýto obsah v písomnej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej forme, či už prostredníctvom vydavateľa, inej osoby, vlastným nákladom alebo zverejnením akýmkoľvek iným spôsobom, prekladu takejto knihy do iného jazyka, zverejňovania úryvkov z nej, akéhokoľvek konania smerujúceho k jej vydaniu, zverejneniu alebo inému šíreniu a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Predbežným opatrením mal súd odporcovi v 2. rade uložiť zdržať sa akéhokoľvek konania voči akejkoľvek tretej osobe, okrem právneho zástupcu poskytujúcemu odporcovi v 2. rade právne služby v tejto veci, alebo v súvislosti s ňou, ktorým by priamo alebo nepriamo sprístupňoval informácie, ktoré by boli úplne alebo čiastočne totožné s obsahom uvedeným v prílohe tohto uznesenia, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Ďalej mal súd uložiť odporcovi v 2. rade zdržať sa vydania, iného zverejnenia alebo akéhokoľvek iného šírenia knihy alebo inej publikácie na základe obsahu, ktorý je uverejnený v prílohe tohto uznesenia, alebo ktorá obsahuje, alebo bude obsahovať takéto informácie v písomnej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej forme, či už sám ako vydavateľ, alebo prostredníctvom iného vydavateľa, inej osoby, vlastným nákladom alebo zverejnením akýmkoľvek iným spôsobom, zverejňovania úryvkov z tejto knihy, akéhokoľvek konania smerujúceho k jej vydaniu, zverejneniu alebo inému šíreniu a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2330

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: