Streda, 6. december 2023 | meniny má Mikuláš , zajtra Ambróz
Predplatné
Streda, 6. december 2023 | meniny má Mikuláš , zajtra Ambróz

Európske právo

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností

Ak je subjekt, ktorému je pokuta za porušenie GDPR uložená, súčasťou skupiny spoločností, výška pokuty sa vypočíta na základe obratu skupiny.
5. December 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo na náhradu za odmietnutie nástupu do lietadla v prípade, keď sa cestujúci nedostavil na odbavenie

Cestujúci majú právo na náhradu, aj keď sa nedostavili na odbavenie a o tomto odmietnutí nástupu do lietadla boli informovaní najmenej dva týždne pred plánovaným časom odletu.
30. Október 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Prísny trest za používanie ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa

Článok 49 ods. 3 Charty základných práv bráni vnútroštátnemu právnemu ustanoveniu, ktoré v prípade používania ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa, stanovuje minimálny trest odňatia slobody na päť rokov.
24. Október 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Elektrický bicykel a výklad pojmu vozidlo podľa smernice 2009/103/ES

Podľa Súdneho dvora, elektrický bicykel nie je možné zahrnúť pod pojem vozidlo podľa smernice 2009/103/ES.
12. Október 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo spotrebiteľa na odstúpenie od automaticky obnoveného predplatného

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od predplatného podpísaného na diaľku, ktoré bolo pôvodne bezplatné a automaticky obnovené, je zaručené len raz.
5. Október 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ukončenie balíka cestovných služieb v prípade výnimočných okolností

Súdny dvor posudzoval, či súd môže ex offo informovať cestujúceho o jeho práve ukončiť zmluvu bez stornovacieho poplatku.
18. September 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Pozastavenie výkonu funkcie sudcu v rozpore s právom Únie

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnuti venoval otázke pozastavenia výkonu funkcie sudcu a neuplatneniu aktu, ktorý je v rozpore s právom Únie.
17. Júl 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Konštatovanie porušenia GDPR orgánom na ochranu hospodárskej súťaže

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí konštatoval, že aj orgán na ochranu hospodárskej súťaže môže konštatovať porušenie GDPR.
4. Júl 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo dotknutej osoby poznať dátum a dôvod oboznámenia sa s osobnými údajmi

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnuti zaoberal otázkou práva dotknutej osoby poznať dátum a dôvody oboznámenia sa prevádzkovateľa s jeho osobnými údajmi.
22. Jún 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neplatnosť zmluvy o hypotekárnom úvere a nároky spotrebiteľa nad rámec zaplatených mesačných splátok

Súdny dvor rozhodol, že právo Únie nebráni tomu, aby v prípade neplatnej zmluvy o hypotekárnom úvere požadoval spotrebiteľ od banky náhradu presahujúcu vrátenie zaplatených mesačných splátok.
15. Jún 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Cestovné kancelárie a odstúpenie od zmluvy z dôvodu pandémie COVID-19

Súdny dvor konštatoval, že vnútroštátna právna úprava, ktorá dočasne oslobodzuje organizátorov od ich povinnosti úplnej refundácie v prípade ukončenia zmluvy, nie je v súlade s právom Únie.
12. Jún 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Možnosť odmietnuť vykonať európsky zatykač vo vzťahu k príslušníkom tretích krajín

Súdny dvor konštatoval, že možnosť odmietnuť vykonať európsky zatykač s tým cieľom, aby k výkonu trestu došlo v členskom štáte pobytu, sa musí vzťahovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín.
8. Jún 2023Európske právo

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: