Nájdených výsledkov: 1935
Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Dôvodová správa k zákonu č. 175/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť   Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 151/2022 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o zriadení správnych súdov a o ...
JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).
Dodržanie lehoty v prípade odosielania pošty prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody

Dodržanie lehoty v prípade odosielania pošty prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody

ESĽP sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k dodržaniu lehoty na podanie odvolania v prípade osôb vo výkone trestu odňatia slobody.

Dôvodová správa k zákonu č. 137/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024, ...

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...
PoUtStŠtPiSoNe
: