Nájdených výsledkov: 1937
Plénum Ústavného súdu SR zjednotilo právny názor vo veci prípustnosti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu súdu prvej inštancie

Plénum Ústavného súdu SR zjednotilo právny názor vo veci prípustnosti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu súdu prvej inštancie

Plénum ústavného súdu rozhodovalo o prípustnosti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu súdu prvej inštancie v prípade, ak je možné odvolanie strany voči rozhodnutiu vo veci samej ...
Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu uložil sudkyni najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu, nakoľko sudkyňa bola počas výkonu svojej funkcie pod ...
Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Dôvodová správa k zákonu č. 175/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť   Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 151/2022 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o zriadení správnych súdov a o ...
JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).
Dodržanie lehoty v prípade odosielania pošty prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody

Dodržanie lehoty v prípade odosielania pošty prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody

ESĽP sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k dodržaniu lehoty na podanie odvolania v prípade osôb vo výkone trestu odňatia slobody.
PoUtStŠtPiSoNe
: