Nájdených výsledkov: 1952
JUDIKATÚRA: Neúčasť na pojednávaní zo zdravotných dôvodov a právo na spravodlivý proces

JUDIKATÚRA: Neúčasť na pojednávaní zo zdravotných dôvodov a právo na spravodlivý proces

Najvyšší súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou práva na spravodlivý proces v prípade, ak sa účastník konania nemôže zúčastniť na pojednávaní zo zdravotných ...
JUDIKATÚRA: Formalistické poňatie rozsudku pre zmeškanie

JUDIKATÚRA: Formalistické poňatie rozsudku pre zmeškanie

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí vyslovil svoj názor na príliš formalistický prístup a gramatický výklad súdu k uplatneniu inštitútu rozsudku pre zmeškanie.

Dôvodová správa k zákonu č. 97/2023 Z. z.

Všeobecná časť Návrh zákona sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 235 z 30. marca 2022, ktorým bol schválený Akčný plán koordinácie boja proti hybridným ...

Dôvodová správa k zákonu č. 54/2023 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo vnútra ...

Dôvodová správa k zákonu č. 53/2023 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 50/2023 Z. z.

A.Dôvodová správa – všeobecná časť Dobrovoľníctvo ponúka možnosti participácie pre všetky skupiny obyvateľstva (z hľadiska pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, ...

Dôvodová správa k zákonu č. 518/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) predkladá Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o ...
PoUtStŠtPiSoNe
: