Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Následky civilnoprávnej úžery, vydanie bezdôvodného obohatenia

najpravo.sk • 14.1. 2014, 13:25

Civilnoprávna úžera spôsobuje neplatnosť právneho úkonu v celom rozsahu pre rozpor s dobrými mravmi, pretože sa poskytuje úver pri nadvláde veriteľa za úžernú cenu úveru. Pri zjavnom využití aj ľahkovážnosti dlžníka stačí, že k využitiu nadvlády nad dlžníkom dôjde hoci len z nedbanlivosti.

(rozsudok Krajského súdu Prešov z 8. decembra 2011, sp. zn. 16Co/71/2011)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 584,27 Eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia a nahradiť trovy konania vo výške 212,69 Eur na účet právneho zástupcu v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mal za preukázané, že na strane žalovaného vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré žalovaná musí vydať žalobcovi. Výška bezdôvodného obohatenia v danom prípade je totožná s poplatkami za poskytnutý úver v sume 17 600 Sk, t. j. 584,27 Eur. Poukázal, že v prejednávanom prípade sa súdu javí uzavretá zmluva ako zmluva, ktorá by mala podliehať úprave zmlúv o spotrebiteľských úveroch (zákona č. 258/2001 Z. z.), pričom poplatok za poskytnutie úveru najviac predstavuje 44 % úveru za obdobie 4 mesiacov. S ohľadom na uvedené pri takýchto pochybnostiach bolo namieste skúmať, či predmetný právny úkon nie je právnym úkonom, ktorým sa regulácia ohľadom uvádzania „RPMN" obchádza a teda tento právny úkon bol v konečnom dôsledku neplatný aj pre obchádzanie zákona (§ 39 OZ). Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý sám osebe nie je zákonom zakázaný, v dôsledku čoho sa uvedený stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľný. Predstavuje postup, pri ktorom sa niekto správa síce „naoko" podľa práva, ale za tým účelom, aby dosiahol výsledok, ktorý je právnymi normami nepredvídaný a nežiaduci. Poukázal na ust. § 53 ods. 1 OZ, v zmysle ktorého spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka"). Poukázal aj na ust. § 53 ods. 4 OZ, v zmysle ktorého neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné a ust. § 451 ods. 2 OZ.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1212

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: