Nájdených výsledkov: 707

Dôvodová správa k zákonu č. 375/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do ...
JUDIKATÚRA: Reálne doručenie vs. fikcia doručenia v správnom konaní

JUDIKATÚRA: Reálne doručenie vs. fikcia doručenia v správnom konaní

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR sa zaoberá otázkou konfliktu fikcie doručenia a reálneho doručenia zásielky v správnom konaní.
JUDIKATÚRA: Výsledky odbornej expertízy ako dôkaz v daňovom konaní

JUDIKATÚRA: Výsledky odbornej expertízy ako dôkaz v daňovom konaní

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či je možné údaje z prepadnutej ERP použiť ako dôkaz v daňovom konaní.
Právny obzor 6/2022

Právny obzor 6/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
JUDIKATÚRA: Dokazovanie v správnom súdnictve

JUDIKATÚRA: Dokazovanie v správnom súdnictve

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí vysporiadal s otázkou, v akom rozsahu vykonávajú správne súdy dokazovanie.
JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

Najvyšší súd SR potvrdzuje svoju judikatúru, v zmysle ktorej Súd neporuší žiadne práva strany v konaní, ak si neosvojí ním navrhnutý spôsob hodnotenia vykonaných dôkazov a ak sa ...
JUDIKATÚRA: Zásada voľného hodnotenia dôkazov v daňovom konaní

JUDIKATÚRA: Zásada voľného hodnotenia dôkazov v daňovom konaní

Najvyšší správy súd sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke postavenia správcu dane v daňovom konaní z pohľadu hodnotenia a vedenia dokazovania.
PoUtStŠtPiSoNe
: