Nájdených výsledkov: 622
Trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy

Trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy

Aký následok a za akých okolností má podaná nepravdivá svedecká výpoveď?

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša štát. Civilný sporový poriadok na rozdiel od ...
Letná škola právnických zručností 2019 z pohľadu účastníkov a organizátorov

Letná škola právnických zručností 2019 z pohľadu účastníkov a organizátorov

V septembri sme sa mohli zúčastniť už piateho ročníka Letnej školy právnických zručností 2019, ktorá sa konala na Právnickej fakulte UK pod záštitou nášho pána dekana doc. JUDr. ...

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník ...

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník ...

Ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu v konaní o výživnom na dieťa

Určenie výšky výživného je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami ...

Ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu v konaní o výživnom na dieťa

Určenie výšky výživného je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami ...
PoUtStŠtPiSoNe
: