TlačPoštaZväčšiZmenši

ÚS ČR: Deťom sa musí umožniť zúčastniť sa konaní, ktoré sa ich týkajú

3.3. 2014, 13:33 |  najpravo.sk

Prvý senát Ústavného súdu ČR vyhlásil v piatok nález, ktorým zrušil rozhodnutie Okresného súdu v Mladej Boleslavi a Krajského súdu v Prahe pre rozpor s právami maloletých sťažovateľov (17 a 10 rokov), garantovaných Listinou základných práv a slobôd a Dohovorom o právach dieťaťa na prístup k súdu, byť vypočutý a na prejednanie veci vo svojej prítomnosti.

V zrušenom rozsudku Okresný súd v Mladej Boleslavi vyhovel žalobe spoločnosti MCM-IMMO a. s. a rozhodol, že darovacia zmluva, ktorou boli na maloletých sťažovateľov prevedené nehnuteľnosti, vrátane domu, kde bývali, je voči žalobcovi právne neúčinná. Dôvodom bolo, že darca, otec maloletých, mal voči spoločnosti MCM-IMMO a. s. nesplatené dlhy. Na začiatku konania bol sťažovateľom ustanovený kolízny opatrovník – Magistrát mesta Mladá Boleslav, orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý ich v konaní plne zastupoval, nakoľko okresný súd vyvodil stret záujmov medzi sťažovateľmi a ich zákonnými zástupcami – rodičmi.

Sťažovatelia sami neboli následne na pojednávania súdu predvolaní, ani o nich informovaní a nebol im ani zaslaný rozsudok. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí nepodal za sťažovateľov odvolanie a odvolanie podané nimi samými a ich rodičmi nebolo zrušenými uzneseniami Okresného súdu v Mladej Boleslavi a Krajského súdu v Prahe pripustené.

V odôvodnení nálezu Ústavný súd ČR poznamenal, že maloletým sťažovateľom bol na začiatku konania fakticky vnútený, bez ohľadu na ich vôľu a vôľu ich zákonných zástupcov, súdom vybraný právny zástupca. V takom prípade zásadne nemôže stačiť, pokiaľ súd, ktorý vedie konanie už naďalej komunikuje len s ustanoveným opatrovníkom. Ustanovenie opatrovníka nezbavuje súd povinnosti dieťa do konania zapojiť, pokiaľ to nie je v rozpore s jeho najlepším záujmom.

Súd musí dieťaťu najmä umožniť zúčastniť sa konania a k veci sa vyjadriť. Je totiž treba zabrániť situáciám, kedy je dieťa považované len za objekt, o ktorom rozhodujú iní. Pre dieťa je právo na vypočutie dôležité v tom, že mu dáva pocítiť, že nie je objektom a pasívnym pozorovateľom udalostí, ale že je dôležitým subjektom práva a tiež účastníkom konania. V danej veci okresný súd rozhodoval o majetkových právach detí úplne bez ich účasti. Neúspech v tomto konaní pritom v konečnom dôsledku môže viesť až k prípadnému postihnutiu (predaju) nehnuteľnosti v rámci výkonu rozhodnutia či exekúcie, čo by nepochybne predstavovalo zásah tiež do práv maloletých sťažovateľov na ochranu domova.

Práva dieťaťa byť vypočuté v konaniach, ktoré sa ho dotýkajú a na prejednanie veci vo svojej prítomnosti, nie sú absolútne. Avšak ich prípadné obmedzenie musí byť vždy riadne odôvodnené s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa. Zapojeniu detí do konania môže brániť napríklad veľmi nízky vek dieťaťa či pre dieťa závadný predmet konania. V prejednávanej veci však Ústavný súd ČR nevidel žiadny z dôvodov pre obmedzenie týchto práv sťažovateľov.

Ústavný súd ČR tiež kritizoval, že opatrovníkom pre konanie pred okresným súdom bol maloletým sťažovateľom ustanovený práve orgán sociálnoprávnej ochrany detí, teda orgán špecializovaný na ochranu práv a záujmov detí. Tento orgán však už nemá vlastné odborné kapacity pre právne zastupovanie. Bolo by teda vhodnejšie, keby bol pre súdne konanie maloletým osobám ustanovovaný ako opatrovník advokát a nie orgán sociálnoprávnej ochrany detí.

V uvedenom postupe okresného súdu a Krajského súdu v Prahe, ktoré nepripustili odvolanie podané maloletými sťažovateľmi a ich zákonnými zástupcami, videl Ústavný súd ČR porušenie práva na prístup k súdu. V dôsledku týchto uznesení sa totiž sťažovatelia dostali do neriešiteľnej situácie. Jedinou možnosťou bolo podanie odvolania ich štátom ustanoveným kolíznym opatrovníkom, teda orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý tak však z neznámych dôvodov urobiť odmietol.

Autorka: Miroslava Sedláčková, tlačová hovorkyňa ÚS ČR
Zdroj: ÚS ČR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1130
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

A. Baránik navrhuje zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/a-baranik-navrhuje-zrusit-zakaz-zve/424706-clanok.html

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje viaceré opatrenia v ...

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstar/424686-clanok.html

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, ...

Ústavní soud se podruhé zastal muže, kterého exekutor připravil o bythttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-se-podruhe-zastal-muze-exekuce-bytu.A191017_115146_domaci_cern

Ústavní soud se podruhé zastal muže, který kvůli nevelké pohledávce přišel o družstevní ...

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: