TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákonník práce - naozaj dohoda tripartity?

4.9. 2012, 10:16 |  Marta Halajová

Ako už iste viete, s účinnosťou od 1.1.2013 nás bude životom pravdepodobne sprevádzať vynovený Zákonník práce. Hoci mnohé zmeny, ktoré bude zahŕňať už boli avizované a schválené ako výsledok dohody medzi sociálnymi partnermi, predsa len sa v rokovaniach ministerstva práce so sociálnymi partnermi objavili témy, na ktorých sa nevedeli názorovo zjednotiť.

Medzi tieto najmarkantnejšie zmeny, ktoré narážali na odpor sociálnych partnerov, môžeme zaradiť 4 oblasti: prísnejšia definícia závislej práce, obmedzenie reťazenia pracovných pomerov na určitý čas, zákaz možnosti zhoršenia pracovných podmienok pre zamestnanca v kolektívnej zmluve a tiež ani to, že novela nadobudne účinnosť už od 1.1.2013 nie je podľa zamestnávateľov s kostolným poriadkom.

V súčasnosti Zákonník práce presne definuje, čo sa za závislú prácu považuje a čo závislou prácou nie je. Za závislú prácu podľa § 2 ods. 2 považujeme prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, ide výlučne o osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

Podľa § 2, ods. 3 závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.

Navrhovanou zmenou je priblížiť túto definíciu štandardným zákonníkom práce v Európskej únii, ale predovšetkým ju sprísniť a urobiť ju jasnejšou a zrozumiteľnejšou pre interpretáciu a aplikáciu. Mali by sa do budúcna vypustiť tieto znaky závislej práce: vykonávanie práce na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami, na jeho zodpovednosť a tiež, že ide prevažne o opakovanie určitých činností. Inak povedané, za zamestnancov sa budú môcť považovať aj tí, ktorí vykonajú jednorazovú činnosť, svojimi prostriedkami – napríklad podľa zmluvy o dielo, ktorú upravuje Občiansky zákonník. Cieľom má byť do budúcna minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako pracovný pomer, ak má byť práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu.

Čo sa týka rozsahu a doby reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú, toto bude obmedzené tým spôsobom, že pracovný pomer bude možné dohodnúť najdlhšie na dva roky a iba dvakrát (súčasná úprava: najviac na tri roky a trikrát). Táto úprava bola tiež pod paľbou kritiky zo strany zamestnávateľov pri rokovaniach o obsahu navrhovaných zmien.

Ku konsensu nedospeli ani v otázke vypustenia možnosti zhoršenia postavenia zamestnanca dohodnutého v kolektívnej zmluve. Ako však avizovalo ministerstvo práce, je nemysliteľné, aby zákonník práce ako ochranný prostriedok záujmov zamestnanca a základný sociálny zákon štátu , umožňoval zhoršenie postavenia slabšej strany v pracovnoprávnych vzťahoch. Aj keď by to bolo len po dohode v kolektívnej zmluve.

V krátkosti ešte stručne o nadobudnutí účinnosti horúcej kontroverznej a hlboko kritizovanej novely z dielne ministerstva práce. Hoci aj v tejto veci zamestnávatelia jasne deklarovali svoj nesúhlas, už teraz je jasné, že zmeny pracovnoprávnej úpravy nadobudnú účinnosť od 1.1.2013. Jediné čo nám ostáva, je pripraviť sa a naštudovať si tieto avizované zmeny a dúfať, že vládny Smer splní svoj sľub a počas svojho volebného obdobia už žiadnu komplexnú zmenu Zákonníka práce ako je táto nebudú pripravovať. Nuž len aká je to právna istota a ochrana pre zamestnanca, ak sa základná právna norma, ktorá upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy a kolektívne pracovnoprávne vzťahy, mení a novelizuje radikálnym spôsobom ani nie po roku (predchádzajúca novela zákona 311/2001 Z.Z. číslo 257/2011 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2011).

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1134
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Rezort spravodlivosti reaguje na exekútorskú komoru, nový zákon bránihttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-stare-exekucie/407020-clanok.html

Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a ...

Ministerstvo spravodlivosti má viacero rozbehnutých projektov, Gál chce pracovať až do posledného dňahttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-pracuje-na-viacerych-projektoch-gal-chce-pracovat-az-do-posledneho-dna/

Ministerstvo spravodlivosti SR má viacero rozbehnutých projektov, s niektorými finišuje, iné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: