Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov
Predplatné
Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov

Test: Zákonník práce 2

 • Stanislava Ďurišová

Ďalší test zo Zákonníka práce obsahuje okrem iného aj niekoľko otázok o skončení pracovného pomeru. Ak v tom máte jasno, skúste sa otestovať v pätnástich otázkach.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

Dohoda o sporných nárokoch:

Správne dokončite nasledujúcu vetu: Po smrti zamestnanca prechádzajú jeho mzdové nároky z pracovného pomeru do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku..................................................

Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú:

Pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto, sa nazýva:

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu písomného rozhodnutia zamestnávateľa o organizačných zmenách, nesmie znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca počas:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť so zamestnancom pracovný pomer, ak zamestnanec:

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však:

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

Doplňte do vety správny výraz: Pružný pracovný čas je spôsob...............................rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Doplňte do vety správne výrazy: Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu............. v týždni a najviac v rozsahu ..............v kalendárnom roku.

Základná výmera dovolenky je najmenej:

Právo na náhradu škody na odložených veciach zanikne, ak zamestnanec o nej písomne neupovedomil zamestnávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1897
PoUtStŠtPiSoNe
: