Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava

Test: Zákonník práce 1

 • Stanislava Ďurišová

Poznáte dobre Zákonník práce? Viete, koľko hodín práce nadčas možno ročne nariadiť zamestnancovi? Otestujte sa v pätnástich otázkach.

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac:

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

Nie je pravdou, že:

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na:

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je:

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote:

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

Doplňte do vety správny výraz: Konto pracovného času je spôsob .......................... rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len po dohode so zástupcami zamestnancov.

Doplňte do vety správny výraz: Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako......................, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút.

Tvrdenie, že prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času, je:

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac:

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:

Ako výkon práce sa posudzuje aj doba:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2050

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: