TlačPoštaZväčšiZmenši

Porušuje Street View súkromie občanov?

16.11. 2012, 12:54 |  najpravo.sk

Denník Nový Čas dňa 6. 11. 2012 uverejnil článok „Porušuje Google naše súkromie?". Citovaný advokát sa v tejto súvislosti pýtal v článku: „Som zvedavý, aké stanovisko zaujme prokuratúra, ktorá dozerá nad dodržiavaním zákonnosti na našom území".

Generálna prokuratúra zaujala k uvedenému nasledovné stanovisko:

„V prvom rade považujeme za potrebné uviesť, že prokurátor vykonáva svoje úlohy na základe zákona a prostriedkami ustanovenými zákonmi.

Preto aj prvá otázka, ktorú musí prokurátor zistiť predtým, ako sa rozhodne o prijatí prípadných opatrení a ďalších krokoch je, či boli porušené, alebo ohrozené práva fyzických a právnických osôb alebo štátu, chránené zákonom.

Nepochybne každého v prvom rade zaujme v tejto súvislosti otázka, či nedochádza prostredníctvom služby Street View k porušovaniu Ústavou Slovenskej republiky a jej zákonmi zabezpečenému právu na ochranu súkromia.

Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava") garantuje v čl. 16 ods. 1 nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, v čl. 19 ods. 2 zakotvuje právo každého na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a v ods. 3 cit. článku tiež právo každého na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ďalší článok, a to 22 odsek 1 zaručuje ochranu osobných údajov a k základným ľudským právam a slobodám Ústava v čl. 21 zakotvuje nedotknuteľnosť obydlia, a to pred vstupom bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

Ústava však tiež hovorí v jednotlivých článkoch aj o tom, že podmienky uplatňovania týchto práv, ich obmedzenie a iné zásahy sú možné na základe zákona.

Obsahom práva na súkromie v kontexte jednotlivých článkov Ústavy je teda ochrana práva jednotlivca viesť mimo sféry spoločenského aj svoj súkromný život, zbavený takto verejnej kontroly a pozornosti, a to spôsobom, ktorý zodpovedá jeho predstavám a potrebám. Ústava garantuje ochranu všetkým jeho osobným prejavom, názorom, informáciám o jeho zdravotnom, osobnom, finančnom, či inom statuse a pod.[1] V podstate ochraňuje jeho telesnú a duševnú integritu a ich vonkajšie i intímne prejavy pred „zverejnením". V tomto zmysle potom aj právo na ochranu obydlia úzko súvisí, keďže takisto zaručuje ochranu súkromia, do ktorého nie je inému povolené bez jeho súhlasu „vniknúť".

Vychádzajúc z dostupných informácií najmä o spôsobe získania a šírenia informácií a údajov prostredníctvom služby Street View, vrátane prijatých opatrení spoločnosťou Google na znemožnenie identifikácie osôb a motorových vozidiel, berúc do úvahy spomenuté články Ústavy vrátane ich zákonnej úpravy dospela prokuratúra k záveru o tom, že Google neporušuje naše súkromie. Jednoducho preto, že tento počin možno najvýstižnejšie nazvať „virtuálnou prechádzkou", ktorú si teraz môže dopriať každý a právo na slobodu pohybu a pobytu Ústava Slovenskej republiky takisto zaručuje. Rovnako ako niektoré ďalšie politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva.[2]

Na záver chceme uviesť, že nás mrzí konfrontačný tón pána advokáta. Ako právnik vie, že ani v demokratickej spoločnosti sa nedá vyhnúť neželaným zásahom, ale mali by sme sa snažiť realizovať svoje práva v duchu demokratického, že naše práva končia tam, kde začínajú práva iných. Dôležitá je vyváženosť a proporcionalita dotknutých záujmov. Preto tiež Ústava garantuje právo na súdnu ochranu.[3]."

[1] Ochrana týchto práv je na základe Ústavy osobitne upravená zákonmi ako napr. zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, vrátane medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv a slobôd, ktorými je SR viazaná
[2] Pozri články 23, 26, 35, 43 Ústavy SR
[3] Pozri článok 46 Ústavy SR

Zdroj: Generálna prokuratúra SR
Ilustračné foto: sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1066
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora pokračujehttps://www.teraz.sk/slovensko/vypocuvanie-kandidatov-na-generalneh/509470-clanok.html

Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR od pondelkového rána pokračujú vo ...

Námestníčka GP Viera Kováčiková zvažuje abdikáciuhttps://www.teraz.sk/slovensko/namestnicka-gp-viera-kovacikova-zv/509609-clanok.html

Kováčikovú do funkcie prvej námestníčky vymenovali v prvej polovici mája 2019.

TIS navrhuje odložiť voľbu kandidáta na GP na decemberhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-navrhuje-odlozit-volbu-kandidata/509606-clanok.html

Tvrdí, že je nutné preveriť pravdivosť výrokov uchádzačov, ktoré vyriekli na verejnom ...

Reforma súdnej mapy má zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodnutí súdovhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569591-reforma-sudnej-mapy-ma-zvysit-kvalitu-a-transparentnost-rozhodnuti-sudov/

Špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Také sú hlavné ciele reformy ...

V Bratislave a Košiciach by mohli pôsobiť prvostupňové mestské súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-bratislave-a-kosiciach-by-mohli-poso/509580-clanok.html

Venovať by sa mali občianskej, rodinnej a trestnej agende.

Kolíková: Vypočutie kandidátov na GP dáva vyniknúť dobrým rečníkomhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-vypocutie-kandidatov-na-gp/509578-clanok.html

Kto sa počas vypočutia javí najpozitívnejšie, nemusí byť zároveň najlepším kandidátom, ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: