TlačPoštaZväčšiZmenši

Opoziční poslanci navrhujú dve zásadné zmeny v zákone o advokácii

3.10. 2018, 17:56 |  najpravo.sk

Poslanci Národnej rady SR J. Budaj, E. Červeňáková, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, N. Milanová, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová a V. Remišová navrhujú novelizáciu zákona o advokácii.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je

  • (i) skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a
  • (ii) zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax.

Skrátenie praxe advokátskeho koncipienta

„Momentálne platná päťročná prax advokátskeho koncipienta sa javí ako neopodstatnene dlhá, až diskriminačná, oproti iným právnickým profesiám (napr. podmienka konkrétnej dĺžky praxe ako predpoklad pripustenia k justičnej skúške). Navyše sa päťročná prax môže javiť aj ako neopodstatnená prekážka v prístupe k výkonu slobodného povolania pre ženy, ktoré práve v najcitlivejšom období – teda po ukončení štúdia na vysokej škole - chcú tiež plniť životnú úlohu matky a musia sa tak často na úkor prerušenia praxe advokátskeho koncipienta rozhodovať v prospech rodiny.“ uvádzajú poslanci na odôvodnenie prvej navrhovanej zmeny.

 

Diskriminovaní vyšší súdni úradníci

Poslanci vo svojom návrhu novely tiež navrhujú zmeniť ustanovenie o povinnom započítavaní inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta.

Súčasné znenie zákona (§ 6 ods. 2 Zákona o advokácii)

Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax.

Navrhované znenie zákona

Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.

Odôvodnenie navrhovanej zmeny

Zmenou príslušného ustanovenia sa v prvej vete navrhuje rozšíriť, resp. spresniť právnické profesie, ktoré Slovenská advokátska komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta. Dôvodom je zjednodušenie prístupu inej právnickej profesie k advokátskemu povolaniu. Ustanovenie sa preto dopĺňa o chýbajúcu príbuznú právnickú profesiu s obdobnou právnou praxou ako je prax advokátskeho koncipienta, a to o pozíciu vyššieho súdneho úradníka. Po novom sa tak bude započítavať aj prax vyššieho súdneho úradníka.

Znením druhej vety sa umožňuje komore započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax ako je uvedená v prvej vete, čím sa približujú podmienky na výkon advokácie k ostatným právnickým profesiám tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Započítať však možno iba takú prax, ktorá priamo súvisí s výkonom činnosti advokáta.

Obmedzenie, podľa ktorého možno započítať inú právnu prax v rozsahu maximálne dvoch rokov, vychádza zo špecifickosti inej právnej praxe. Vzhľadom na to, že nie je možné explicitne vymenovať všetky právnické povolania, je vhodné umožniť komore posúdiť konkrétny prípad v praxi, či je dané povolanie započítateľné do advokátskej praxe a v akom rozsahu. Keďže uplatňovanie zákona o advokácii v praxi v tomto ohľade vyžaduje istú mieru flexibility, navrhuje sa v zákonom stanovenej maximálnej dĺžke dvoch rokov umožniť komore posúdiť konkrétnu situáciu a určiť, v akom rozsahu je vhodné a potrebné (ak vôbec) inú právnu prax započítať.

Postreh redakcie najprávo.sk

Súčasná právna úprava v § 6 ods. 2 zákona o advokácii upravuje povinné (arg.: „komora započíta..“) započítavanie praxe asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičného čakateľa do praxe advokátskeho koncipienta.

Pozrime sa však na relevantné ustanovenia o právach a povinnostiach asistentov sudcov a justičných čakateľov.

  • Podľa § 19 ods. 3 zákona o súdoch asistent sudcu najvyššieho súdu má práva a povinnosti vyššieho súdneho úradníka podľa osobitného predpisu.
  • Podľa § 149 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich pri výkone súdnictva je justičný čakateľ oprávnený vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že asistent sudcu najvyššieho súdu a justičný čakateľ vykonávajú v rámci svojej praxe tie isté procesné úkony ako vyšší súdny úradník. Je preto nanajvýš nepochopiteľné, prečo prax samotného vyššieho súdneho úradníka nemôže byť podľa súčasnej právnej úpravy započítaná do praxe advokátskeho koncipienta, keď vykonáva identické úkony a získava identickú právnu prax.

Viac informácií

Prečítajte si návrh vrátane navrhovaných intertemporálnych ustanovení a účinnosti na webe Národnej rady SR TU.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 753
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: