TlačPoštaZväčšiZmenši

Opoziční poslanci navrhujú dve zásadné zmeny v zákone o advokácii

3.10. 2018, 17:56 |  najpravo.sk

Poslanci Národnej rady SR J. Budaj, E. Červeňáková, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, N. Milanová, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová a V. Remišová navrhujú novelizáciu zákona o advokácii.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je

  • (i) skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a
  • (ii) zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax.

Skrátenie praxe advokátskeho koncipienta

„Momentálne platná päťročná prax advokátskeho koncipienta sa javí ako neopodstatnene dlhá, až diskriminačná, oproti iným právnickým profesiám (napr. podmienka konkrétnej dĺžky praxe ako predpoklad pripustenia k justičnej skúške). Navyše sa päťročná prax môže javiť aj ako neopodstatnená prekážka v prístupe k výkonu slobodného povolania pre ženy, ktoré práve v najcitlivejšom období – teda po ukončení štúdia na vysokej škole - chcú tiež plniť životnú úlohu matky a musia sa tak často na úkor prerušenia praxe advokátskeho koncipienta rozhodovať v prospech rodiny.“ uvádzajú poslanci na odôvodnenie prvej navrhovanej zmeny.

 

Diskriminovaní vyšší súdni úradníci

Poslanci vo svojom návrhu novely tiež navrhujú zmeniť ustanovenie o povinnom započítavaní inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta.

Súčasné znenie zákona (§ 6 ods. 2 Zákona o advokácii)

Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax.

Navrhované znenie zákona

Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.

Odôvodnenie navrhovanej zmeny

Zmenou príslušného ustanovenia sa v prvej vete navrhuje rozšíriť, resp. spresniť právnické profesie, ktoré Slovenská advokátska komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta. Dôvodom je zjednodušenie prístupu inej právnickej profesie k advokátskemu povolaniu. Ustanovenie sa preto dopĺňa o chýbajúcu príbuznú právnickú profesiu s obdobnou právnou praxou ako je prax advokátskeho koncipienta, a to o pozíciu vyššieho súdneho úradníka. Po novom sa tak bude započítavať aj prax vyššieho súdneho úradníka.

Znením druhej vety sa umožňuje komore započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax ako je uvedená v prvej vete, čím sa približujú podmienky na výkon advokácie k ostatným právnickým profesiám tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Započítať však možno iba takú prax, ktorá priamo súvisí s výkonom činnosti advokáta.

Obmedzenie, podľa ktorého možno započítať inú právnu prax v rozsahu maximálne dvoch rokov, vychádza zo špecifickosti inej právnej praxe. Vzhľadom na to, že nie je možné explicitne vymenovať všetky právnické povolania, je vhodné umožniť komore posúdiť konkrétny prípad v praxi, či je dané povolanie započítateľné do advokátskej praxe a v akom rozsahu. Keďže uplatňovanie zákona o advokácii v praxi v tomto ohľade vyžaduje istú mieru flexibility, navrhuje sa v zákonom stanovenej maximálnej dĺžke dvoch rokov umožniť komore posúdiť konkrétnu situáciu a určiť, v akom rozsahu je vhodné a potrebné (ak vôbec) inú právnu prax započítať.

Postreh redakcie najprávo.sk

Súčasná právna úprava v § 6 ods. 2 zákona o advokácii upravuje povinné (arg.: „komora započíta..“) započítavanie praxe asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičného čakateľa do praxe advokátskeho koncipienta.

Pozrime sa však na relevantné ustanovenia o právach a povinnostiach asistentov sudcov a justičných čakateľov.

  • Podľa § 19 ods. 3 zákona o súdoch asistent sudcu najvyššieho súdu má práva a povinnosti vyššieho súdneho úradníka podľa osobitného predpisu.
  • Podľa § 149 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich pri výkone súdnictva je justičný čakateľ oprávnený vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že asistent sudcu najvyššieho súdu a justičný čakateľ vykonávajú v rámci svojej praxe tie isté procesné úkony ako vyšší súdny úradník. Je preto nanajvýš nepochopiteľné, prečo prax samotného vyššieho súdneho úradníka nemôže byť podľa súčasnej právnej úpravy započítaná do praxe advokátskeho koncipienta, keď vykonáva identické úkony a získava identickú právnu prax.

Viac informácií

Prečítajte si návrh vrátane navrhovaných intertemporálnych ustanovení a účinnosti na webe Národnej rady SR TU.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 819
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Prieskum: Viac ako polovica Slovákov podporuje zákaz mať psa na reťazihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-viac-ako-polovica-slovakov-po/442353-clanok.html

Až 30,5 percenta Slovákov rozhodne súhlasí s tým, aby bolo držanie psa na reťazi zakázané.

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: