TlačPoštaZväčšiZmenši

Iniciatíva za lepšiu advokáciu podrobila tvrdej kritike akademický senát FP PEVŠ

18.4. 2017, 14:44 |  Iniciatíva za lepšiu advokáciu

V uplynulých mesiacoch Iniciatíva za lepšiu advokáciu vyzvala, okrem iného, aj Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave („FP PEVŠ“) na podporu kampane za skrátenie koncipientskej praxe z piatich na tri roky. Podľa Iniciatívy sú právnické fakulty zodpovedné za kvalitu svojich absolventov a v otázke dĺžky praxe ovplyvňujúcej záujem o štúdium práva by mali zaujať jednoznačný postoj. V tejto veci vydal akademický senát FP PEVŠ nižšie uvedené stanovisko, ktoré dnes Iniciatíva podrobila tvrdej kritike.

Akademický senát v úvode stanoviska vyslovil uznanie „nezastupiteľnému významu“ advokátskej komory. Následne pripustil existenciu demotivačného efektu päťročnej praxe na záujem o štúdium práva. Na záver akademický senát vyslovil podporu vierohodným, odborným, resp. vedeckým iniciatívam skúmajúcim dopady päťročnej praxe. Stanovisko senát uzavrel vetou:

Na základe výsledkov takýchto štúdii [vytvorených spomenutými iniciatívami] bude následne možné ustáliť, či je súčasná dĺžka koncipientskej praxe (päť rokov) primeraná, resp. či neexistuje priestor na jej modifikáciu (napr. skrátenie na pôvodné obdobie troch rokov, príp. predĺženie koncipientskej praxe na iný vhodný časový úsek).

Iniciatíva stanovisku vyčíta neurčitosť, ktorou sa akademický senát vyhol zaujatiu stanoviska k dĺžke praxe. Neurčité stanovisko by bolo akceptovateľné pred predĺžením koncipientskej praxe, ale nie v roku 2017 po tom, čo existuje viacero hmatateľných dôkazov a analýz preukazujúcich negatívny dopad dlhej praxe na atraktivitu a kvalitu advokácie a práva. Neurčitosť stanoviska je, podľa Iniciatívy, o to zarážajúcejšia, že FP PEVŠ bola predĺžením praxe značne negatívne postihnutá, nakoľko sa počty novoprijatých študentov zmenšili až na štvrtinu stavu z roku 2011. Iniciatíva uzatvára, že pri súčasnom trende úbytku študentov FP PEVŠ bude už tento september možné denných študentov tejto fakulty spočítať na prstoch dvoch rúk.

Iniciatíva naopak vyzdvihla prístup dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa dlhoročne zasadzuje o skrátenie koncipientskej praxe. Preto vyzýva tak FP PEVŠ, ako aj ostatné akademické inštitúcie na proaktívny prístup pri presadzovaní skrátenia koncipientskej praxe.

Celú kritiku stanoviska Akademického senátu FP PEVŠ je možné prečítať tu:

https://dennikn.sk/blog/pravnicka-fakulta-pevs-si-lahla-na-kolajnice-a-uz-len-caka-na-vlak/?ref=tit-box-top

Celé znenie Stanoviska Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ

"STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PRÁVA PEVŠ K DĹŽKE KONCIPIENTSKEJ PRAXE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV

Akademický senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy ako samosprávny zastupiteľský orgán sa na svojom zasadnutí konanom dňa 15. marca 2017 uzniesol na nasledovnom stanovisku :

„Akademický senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy plne uznáva zákonnú úpravu advokátskeho povolania (v podmienkach Slovenskej republiky), ako aj nezastupiteľný význam Slovenskej advokátskej komory, ako samosprávnej stavovskej organizácie advokátov, a súčasne ako organizácie zabezpečujúcej kontrolu nad výkonom advokácie v zákonom vymedzenom rozsahu.

Rovnako Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy akceptuje význam vyššie uvedených hlavných regulačných a kontrolných mechanizmov nad výkonom advokácie aj v kontexte vysokoškolského vzdelávania, resp. kvality absolventov právnických fakúlt v Slovenskej republike, ktorých podstatná časť sa po skončení vysokoškolského štúdia v praxi uplatňuje ako advokát.

V tejto súvislosti je však potrebné poukázať na to, že dĺžka koncipientskej praxe vyplývajúca z § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov , v trvaní piatich rokov, je jedným z hlavných kritérií, na ktoré absolventi stredných škôl , to znamená budúci študenti vysokých škôl, prihliadajú v rámci rozhodovania a výberu ich budúceho študijného zamerania a pracovného uplatnenia. Nie je pritom vylúčené, že táto doba koncipientskej praxe môže na niektorých potenciálnych uchádzačov o štúdium práva pôsobiť aj demotivujúco. Za danej situácie sa potom môže stať, že osoba, ktorá inak spĺňa všetky kvalitatívne parametre pre náročné štúdium práva a pravdepodobne aj pre následný výkon advokátskeho povolania, si ako svoje študijné zameranie (na vysokej škole) a následné pracovné uplatnenie vyberie iný študijný odbor ako právo, čím advokátska profesia prichádza o potenciálne odborné kapacity potrebné aj pre jej ďalšie napredovanie, ktoré je nepochybne spojené aj s verejným záujmom poskytovania kvalitných právnych služieb v treťom tisícročí.

Z uvedených dôvodov preto Akademický senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy víta a vyslovuje podporu akýmkoľvek vierohodným , odborným, resp. vedeckým iniciatívam, ktoré by pri uplatnení všetkých dostupných a vhodných metód bádania (najmä štatistických), preukázateľným a overiteľným spôsobom preukázali vecnú opodstatnenosť dĺžky koncipientskej praxe v trvaní piatich rokov, resp. by poukázali na koreláciu medzi kvalitou výkonu (prípravy) advokátskeho povolania a dĺžkou koncipientskej praxe. Na základe výsledkov takýchto štúdii bude následne možné ustáliť, či je súčasná dĺžka koncipientskej praxe (päť rokov) primeraná, resp. či neexistuje priestor na jej modifikáciu (napr. skrátenie na pôvodné obdobie troch rokov, príp. predĺženie koncipientskej praxe na iný vhodný časový úsek).“

Bratislava, 15. marca 2017

doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Predseda Akademického senátu

Fakulty práva PEVŠ"

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 684
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: