TlačPoštaZväčšiZmenši

Reakcia Paneurópskej vysokej školy na tému dĺžky koncipientskej praxe

20.4. 2017, 17:35 |  najpravo.sk

Pred pár dňami sme vás na portáli najprávo.sk informovali o stanovisku Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ, ktoré bolo podrobené zo strany Iniciatívy za lepšiu advokáciu tvrdej kritike. Prinášame vám teraz v plnom znení reakciu Paneurópskej vysokej školy na tému dĺžky koncipientskej praxe:

"Pred niekoľkými dňami sa vo virtuálnom prostredí internetu objavili úvahy prezentované pod menom Iniciatívy pre lepšiu advokáciu, resp. pod menom p. Mariána Porvažníka - týkajúce sa postojov Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ k téme skrátenia koncipientskej praxe z piatich rokov na tri roky (práve v spojitosti s aktivitami tejto iniciatívy).

Áno, je pravdou, že Akademický senát Fakulty práva PEVŠ vo svojom stanovisku zo dňa 15.03.2017 nevyslovil „slepú podporu“ predmetnej iniciatíve, pričom toto je potrebné považovať nepochybne za plne legitímne.

Odhliadnuc od toho, že autor blogov/článkov s cieľom akcentovať určitú časť stanoviska akademického senátuzo dňa 15.03.2017 (aj keď s nesprávnou – možno účelovou - interpretáciou) marginalizuje tie časti stanoviska, ktoré sú v prospech skrátenia koncipientskej praxe, je potrebné poukázať na niekoľko súvislostí.

V prvom rade je potrebné uviesť, že ide o stanovisko orgánu akademickej samosprávy, v ktorom sú okrem zamestnancov fakulty zastúpení aj študenti. Orgánu, ktorý – pod rôznym označeniami - predstavuje v našom geografickom priestore už stovky rokov základný symbol a súčasne garanciu akademických slobôd, ktorá nebola vždy samozrejmosťou. Práve v uvedenom kontexte by potom bolo nesprávne domnievať sa alebo predpokladať, že tieto orgány (či už na Paneurópskej vysokej škole alebo na akejkoľvek inej vysokej škole) budú prijímať uznesenia „na objednávku“, príp. podľa očakávaní „objednávateľa“ – nech by tým objednávateľom bol ktokoľvek.

Každá vysoká škola a akýkoľvek orgán akademickej samosprávy by sa mali hrdo hlásiť ku kritike, ktorá je vyvolaná tým, že si príslušné akademické subjekty „slepo“, resp. bezmyšlienkovito neosvojili rétoriku niekoho iného, príp. z dôvodu, že pred zaujatím meritórneho stanoviska k významnej spoločenskej veci trvajú na obstaraní kredibilných podkladov a výstupov...

Možno si niekto myslí/myslel, že fakulta súkromnej vysokej školy, resp. jej akademický senát, bude v tejto veci konať prvoplánovo a "bez váhania" podporí zníženie koncipientskej praxe na tri roky (napr. z dôvodu, že tým dôjde k nárastu počtu jej študentov), ale nestalo sa tak. Zo stanoviska akademického senátu FP PEVŠ je totiž zrejmé, že uvedenú otázku nevnímala cez prizmu svojich vlastných potenciálnych záujmov (ako súkromnej vysokej školy), ale v širších súvislostiach. Je pritom nesporné, že pre súkromnú fakultu práva by asi cestou najmenšieho odporu bola – bez ďalšieho - „úplná a bezvýhradná podpora“ iniciatívy, keďže by topravdepodobne viedlo k nárastu počtu jej študentov (z dôvodu celkového zvýšenia atraktivity štúdia práva u cieľovej skupiny). Fakulta práva PEVŠ – uvedomujúc si význam vysokých škôl v modernej spoločnosti – sa však nevybrala touto cestou „lacného marketingu“.

Práve naopak, akademický senát deklaroval – popri akceptovaní všeobecnej požiadavky prehodnotenia dĺžky koncipientskej praxe – že je potrebné, aby k tejto téme existovali plnohodnotné odborné, resp. vedecké výstupy (štúdie).

Prečo je to relevantné? Nuž, napríklad z dôvodu, že od zavedenia päťročnej koncipientskej praxe (s účinnosťou od 01.01.2013) neuplynul vlastne ešte ani jeden 5-ročný časový cyklus, na základe ktorého by sa dalo komparatívne vyhodnotiť, či v súvislosti s predĺžením koncipientskej praxe došlo (alebo nedošlo) ku kvalitatívnemu posunu v rámci poskytovania právnych služieb. Ďalej napr. z dôvodu, že okrem určitých blogov (fakticky z relatívne uzavretého okruhu autorov), nebola k tejto téme spracovaná žiadna systematická - komplexná štúdia, k téme neprebehla ani len širokospektrálna odborná diskusia, ale napr. aj z dôvodu, že údaje zverejnené na niektorých blogoch (podľa všetkého) vôbec nepracujú pri štatistickom vyhodnocovaní údajov s tak významnými skutočnosťami ako je napr. „generačná demografia“ - a pod. Za daných okolností dávať bianco stanovisko, a to aj s prihliadnutím na vyššie uvedené, by mohlo byť považované min. za nezodpovedné.

Ak sa však napriek tomu na predmetné stanovisko pozrieme s racionálnym odstupom a nie cez prizmu emócií, je z neho zrejmé, že:

- akademický senát poukázal na niektoré negatívne javy, ktoré 5-ročná koncipientská prax mohla vyvolať, resp. môže vyvolávať

- akademický senát podporil riešenie témy, resp. diskusie k verifikácii opodstatnenosti koncipientskej praxe v trvaní 5 rokov

- akademický senát neodmietol úvahy o skrátení koncipientskej praxe, resp. nevylúčil podporu akejkoľvek modifikácie dĺžky koncipientskej praxe, čo ale podmienil existenciou verifikovateľných výstupov (dopadových štúdií a pod.), na základe ktorých bude možné formulovať konkrétne návrhy. Takáto požiadavka – práve pri výkone povolania advokáta – musí byť vnímaná vždy, a za každých okolností, ako plne legitímna.

Nuž, a práve absencia odborného/vedeckého preverenia súčasného stavu veci a jeho dopadov (dĺžka koncipientskej praxe) – a to aj v spojitosti so stanoviskom Akademického senátu FP PEVŠ – viedli k tomu, že Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva FP PEVŠ (ako špecializované vedecko-výskumné pracovisko podľa zákona o vysokých školách) v spolupráci s kolegami z Fakulty psychológie PEVŠ začali v marci 2017 skúmať predmetné témy štandardnými nástrojmi odborného/vedeckého bádania... ak jeho výsledky potvrdia niektoré súčasné indície (prezentované napr. aj Iniciatívou pre lepšiu advokáciu), Fakulta práva PEVŠ sa - bez ďalšieho - oficiálne a s plnou intenzitou postaví za akúkoľvek iniciatívu majúcu za cieľ skrátenie koncipientskej praxe. Prvé parciálne výstupy k téme by mali byť k dispozícii budúci mesiac (máj 2017).

Nakoľko, ako máte možnosť vidieť, považujeme dĺžku koncipientskej praxe za jednu z kľúčových tém, ktorá sa týka vzdelávania a uplatnenia absolventov našej fakulty, a celkovo budúcich právnikov/advokátov, radi by sme vytvorili priestor na odbornú rozpravu v podobe panelovej diskusie. O jej realizácii Vás budeme radi informovať v najbližších dňoch."

Ilustračné foto: paneurouni.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 436
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Projekt novej väznice napreduje, o výstavbu majú záujem štyri spoločnostihttps://www.webnoviny.sk/projekt-novej-vaznice-napreduje-o-vystavbu-maju-zaujem-styri-spolocnosti/

Výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote ide zatiaľ podľa plánu.

Slovenského diplomata zvolili za podpredsedu Rady OSN pre ľudské právahttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenskeho-diplomata-zvolili-za-podpre/434437-clanok.html

Členovia Rady OSN pre ľudské práva v piatok rozhodli o novom vedení tohto orgánu.

Rodné číslo je přežitek. Můžete skrz něj přijít o identitu, říká náměstekhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rodne-cislo-obcansky-prukaz-identita-legislativa-mlsna.A191127_155157_domaci_lre

Rodná čísla se nebudou od roku 2022 zapisovat do občanských průkazů.

J. Čižnár dočasne pozastavil funkciu prokurátorovi B. Palovičovihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-docasne-pozastavil-funkciu/434405-clanok.html

Čižnár pozastavil Palovičovi funkciu ešte v novembri na základe návrhu krajskej prokurátorky ...

Š. Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/s-harabinovi-zanikne-jeho-funkcia-sudc/434375-clanok.html

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje ...

V. Sklenka sa vzdal funkcie sudcuhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-sklenka-sa-vzdal-funkcie-sudcu/434366-clanok.html

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: