Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Obvinený z priestupku a jeho práva

Marcel Ružarovský • 12.7. 2022, 15:22

I. Úvod

Za obvineného z priestupku možno označiť osobu, proti ktorej je priestupkové konanie vedené. Obvineným z priestupku sa stáva občan momentom, kedy správny orgán urobil voči nemu prvý procesný úkon, ktorým je spravidla doručenie predvolania na ústne pojednávanie spolu s upovedomením o začatí konania[1].Táto osoba, napriek tomu, že sama porušila zákon, resp. je za páchateľa priestupku označená, má pred začatím konania, počas konania, ako aj po vydaní rozhodnutia svoje práva, ktoré môže využiť vo svoj prospech, za účelom dosiahnutia pre ňu pozitívneho rozhodnutia.

Úvodom si dovolíme poukázať na zásadnú, avšak v praxi zo strany správnych orgánov prehliadanú skutočnosť, že priestupok je vec trestného charakteru v zmysle čl. 6 Európskeho dohovoru, preto sa na priestupkové konanie a páchateľa priestupku budú vzťahovať aj práva v tomto článku garantované.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej ako „NS SR“) a Európsky súd pre ľudské práva (ďalej ako „ESĽP“) v nadväznosti na uvedené uviedli, že nie je podstatná klasifikácia protiprávneho konania na správne delikty a trestné činy podľa vnútroštátneho práva.[2]

Na to, aby sa priestupky označovali za veci trestného charakteru stačí, aby predmetné protiprávne konanie bolo vo svojej podstate „trestné“ z pohľadu Dohovoru alebo aby zodpovednej osobe mohla byť uložená sankcia, ktorá pre svoju povahu a stupeň prísnosti patrí vo všeobecnosti do „trestnej“ sféry. Všeobecný charakter právnych ustanovení upravujúcich priestupky (zákon o priestupkoch) spolu so zastrašujúcim a represívnym účelom sankcie ukladanej za ich porušenie, stačí na preukázanie toho, že na účely čl. 6 ods. 1 Dohovoru sú priestupky a správne delikty svojou povahou trestné.

Napokon NS SR dospel k záveru, že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Záruky a práva, ktoré sú zakotvené v Trestnom zákone a Trestnom poriadku je preto nevyhnutné poskytnúť aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť.[3]

II. Práva podozrivého pred začatím správneho konania

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1271

Nový príspevok

Otázka

Vážený p. Ružarovský Mám jeden problém, pred 9 mesiacami podal na moju osobu sused na chate obvinenie z priestupku podľa § 49 ods. 1, písm.d) zákona č.372/1990. Bolo mi doručené uznesenie podľa § 33 ods.2 zákona č 71/1967 Zb. Využil som právo sa k veci vyjadriť. V kancelárii na úrade som bol len ja a zapisovateľ, ktorý moje pripomienky zapisoval. V miestnosti nebol nikto iný. Moje pripomienky som žiadal napísať doslovne. Vyjadril som sa k výpovedi podávateľa priestrupku takto: Tento klamár ma obvinil z krádeže vecí z chaty za 2322 eur, ktoré policajti vyhodnotili ako premlčané, pretože v tr.oznámení v roku 2011 oznámil, že krádeže sa mali uskutočniť v roku 2005. Tento bezľud mi do dnešného dňa nevrátil elek,vrtačku. Tento skorumpovanec si postavil plot 50 cm do môjho pozemku, Tento parazit sa mi nepoďakoval za to, že som mu nezištne pomohol postaviť chatu, Po 9 mesiacoch od rozhodnutia priestupkovej komisie ma sused obvinil z priestupku podľa § 49 ods,1. písm a) zákona o priestupkoch, Prišla mi výzva z Okres. Úradu aby som sa dostavil na vypočutie. Moja otázka. môžem byť stíhaný za to čo som diktoval do protokolu, pričom osoba, ktorá na moju osobu podala oznámenie sa v miestnosti nenachádzala? Ďakujem

Capcara | 28.03.2020 19:48
RE: Otázka

Dobrý deň, podľa môjho názoru môžete byť prejednávaný v priestupkovom konaní za tento priestupok, aj keď dotknutá osoba nebola prítomná.

PoUtStŠtPiSoNe
: