Nájdených výsledkov: 1853

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a neurčitý, a nie je nevyhnutné, aby bol ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ponesie sankciu v podobe povinnosti nahradiť trovy ...

Postup súdu pri zisťovaní právnych a skutkových poznatkov

Postup súdu pri zisťovaní právnych a skutkových poznatkov je odlišný, s čím prirodzene následne súvisí rozlišovanie skutkových a právnych otázok. Neobjasnená skutková otázka ...

423/2020 Z. z.

Dôvodová správa k návrhu zákona o reforme súdnictva

422/2020 Z. z.

  Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR k novele Ústavy SR č. 422/2020 Z. z.    A.    Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky ...

410/2020 Z. z.

Dôvodová správa     A. Všeobecná časť Problematika odnímania titulov je témou, ktorá dlhodobo rezonuje vo verejnosti. V tejto oblasti je potrebné sa vysporiadať ...
PoUtStŠtPiSoNe
: