Nájdených výsledkov: 1489
Komora ukončila kontrolu exekútorov. Dvaja nesplnili zákonné podmienky

Komora ukončila kontrolu exekútorov. Dvaja nesplnili zákonné podmienky

Slovenská komora exekútorov ukončila kontrolu pripravenosti súdnych exekútorov, ktorí sa od 1. apríla minulého roka zapájajú do nového systému náhodného prideľovania exekúcií.
Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorého rozhodca nemal právomoc vydať rozhodcovský rozsudok, nejde o uplatnenie práva u príslušného orgánu v zmysle § 112 ...

Neexistencia naliehavého právneho záujmu

Ak všeobecné súdy postupujú tak, že rozhodnú o vecnej opodstatnenosti určovacej žaloby bez toho, aby dospeli k záveru o existencii naliehavého právneho záujmu žalobcu, porušia tým ...

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa názoru ...
Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

I. Aj v prípade ak konanie účastníka škodovej udalosti síce po formálnej stránke vykazuje znaky porušenia povinností uvedených v ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z., ...
Prezident odvolal ďalších ôsmich sudcov

Prezident odvolal ďalších ôsmich sudcov

Prezident Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov:
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal siedmu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach...
PoUtStŠtPiSoNe
: