Nájdených výsledkov: 1422

Hypotetický ušlý zisk

Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na ...

Vysvetľovacia povinnosť pri dokazovaní, nemožnosť disponovať dôkazným prostriedkom

I. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností zaťažuje toto účastníka konania, ktorý z existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky; ide o toho ...

Vysvetľovacia povinnosť pri dokazovaní, nemožnosť disponovať dôkazným prostriedkom

I. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností zaťažuje toto účastníka konania, ktorý z existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky; ide o toho ...
Zamestnávatelia môžu dať skontrolovať svojich zamestnancov počas PN-ky

Zamestnávatelia môžu dať skontrolovať svojich zamestnancov počas PN-ky

Sociálna poisťovňa vo svojej aktuálnej tlačovej správe dáva do pozornosti, že dodržiavanie liečebného režimu môže dať skontrolovať aj zamestnávateľ.

Inkompatibilita súčasného postavenia právneho zástupcu a svedka

Osoba, ktorá je v konkrétnom súdnom konaní v postavení právneho zástupcu účastníka konania (tým viac, ak je týmto právnym zástupcom advokát), nemôže byť zároveň vypočúvaná aj ...
Komunikácia cez Facebook a nestrannosť povereného policajta

Komunikácia cez Facebook a nestrannosť povereného policajta

Iba samotná skutočnosť, že medzi poškodenou a povereným policajtom v trestnom konaní došlo ku komunikácii prostredníctvom facebooku/sociálnej siete, nemôže založiť vzťah takého druhu ...
Slovenská komora exekútorov spúšťa kontrolu exekútorských úradov

Slovenská komora exekútorov spúšťa kontrolu exekútorských úradov

Novela Exekučného poriadku stanovila, že sankciou za nesplnenie deklarovaných požiadaviek je odvolanie súdneho exekútora.
PoUtStŠtPiSoNe
: