Nájdených výsledkov: 1434

152/2017 Z. z.

Dôvodová správa

139/2017 Z. z.

dôvodová správa

138/2017 Z. z.

Dôvodová správa               Všeobecná časť   Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene ...
Súdna rada podala návrh na odvolanie ďalších sudcov

Súdna rada podala návrh na odvolanie ďalších sudcov

Na návrh súdnej rady môže sudcu odvolať, ak dosiahol vek 65 rokov. Ak je tu tento dôvod na odvolanie z funkcie sudcu, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu.
Zastavenie exekúcie a výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku

Zastavenie exekúcie a výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku

Pri rozhodovaní exekučného súdu o zastavení exekúcie nemôže obstáť výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku (súd exekúciu zastaví ak po vydaní rozhodnutia zaniklo ...

Zrušenie právoplatného rozhodnutia deklaratórnej povahy a bezdôvodné obohatenie

Zrušenie právoplatného rozhodnutia deklaratórnej povahy nezakladá bez ďalšieho právo strany v konaní na vrátenie poskytnutého plnenia, pretože rozhodujúce je, či právny dôvod plnenia ...

Priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Iba zo samotnej skutočnosti, že sťažovateľke bol Centrom právnej pomoci priznaný nárok na bezplatnú právnu pomoc, nie je možné vyvodiť, že jej osobné a majetkové pomery odôvodňujú ...
PoUtStŠtPiSoNe
: