Nájdených výsledkov: 902

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu nie sú vymedzené v ust. § 13a ods. 1 písm. a/ až h/ ani v § 13a ods. 2 písm. a/ až f/ ...

Vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, relatívne neúčinný dôkaz

Civilný sporový poriadok výslovne nevylučuje vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, ako to upravoval predchádzajúci procesný predpis (§ 243a ods. 2 O.s.p.). Naopak, podľa § 438 ods. 1 ...

Vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, relatívne neúčinný dôkaz

Civilný sporový poriadok výslovne nevylučuje vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, ako to upravoval predchádzajúci procesný predpis (§ 243a ods. 2 O.s.p.). Naopak, podľa § 438 ods. 1 ...
Ústavná sťažnosť ako prostriedok na zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov

Ústavná sťažnosť ako prostriedok na zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov

Ak všeobecný súd vo viacerých konaniach obdobnú či rovnakú problematiku odlišne právne posúdi, neznamená to, že každá taká odlišnosť je porušením základného práva v rovine ...
Právomoc prezidenta odvolať sudcu po dovŕšení 65 rokov

Právomoc prezidenta odvolať sudcu po dovŕšení 65 rokov

Rozhodnutia prezidenta, ale aj iných ústavných orgánov vydané pri výkone ich ústavných právomocí nemožno stotožňovať s klasickými individuálnymi rozhodnutiami vydanými v správnom ...
Priznanie obvineného k spáchaniu skutku

Priznanie obvineného k spáchaniu skutku

Ak sa obvinený prizná k spáchaniu skutku okrem svojho vyhlásenia pre účely podmienečného zastavenia trestného stíhania podľa § 216 Trestného poriadku aj vo výsluchu vyhotovenom v ...

Viazanosť exekučného súdu exekučným titulom

Všeobecne platí, že exekučný súd je exekučným titulom, ktorým je rozsudok všeobecného súdu, viazaný a nemá oprávnenie tento exekučný titul vecne preskúmať. Oprávnenie vecne ...
PoUtStŠtPiSoNe
: