Nájdených výsledkov: 957
Kto procesne zavinil zastavenie sporového konania z dôvodu oddlženia fyzickej osoby?

Kto procesne zavinil zastavenie sporového konania z dôvodu oddlženia fyzickej osoby?

Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.
POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

Je úplne štandardným postupom zo strany žalobcov resp. advokátov, ktorí ich zastupujú, že sa osobne nezúčastňujú pojednávaní, pokiaľ v konaní nebol doposiaľ ich nárok relevantne ...

Výška uplatnených nákladov za právne zastúpenie pri zodpovednosti štátu za škodu

Pre účely náhrady škody za zodpovednosť štátu treba za účelne vynaložené náklady poškodeným na zaplatenie odmeny advokátovi na obhajobu považovať náklady v rozsahu tarifnej odmeny.
Následky ignorovania ustanovenia § 390 CSP, nerozhodnutie v merite veci odvolacím súdom

Následky ignorovania ustanovenia § 390 CSP, nerozhodnutie v merite veci odvolacím súdom

Ak odvolací súd pri ostatnom rozhodovaní nepostupuje v zmysle § 390 CSP a nerozhodne v merite veci, hoci na takéto rozhodnutie boli splnené podmienky stanovené v uvedenom ustanovení Civilného ...

Následok percentuálneho vyjadrenia pomeru úspechu strany sporu na predmete sporu

I. Percentuálne vyjadrenie pomeru úspechu strany sporu na predmete sporu pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov konania nemožno automaticky stotožňovať s percentuálnym vyjadrením ...

Poznanie obsahu vôle

Vôľa je základnou pojmovou kategóriou právneho systému. Právo stanovením normatívov (príkazov, zákazov, dovolení) pôsobí na jej utváranie. Do procesu jej tvorby vstupujú aj mimoprávne ...

Postup pri aplikácii práva cudzieho štátu slovenským súdom

Povinnosť aplikácie práva cudzieho štátu slovenským súdom nezahŕňa iba aplikáciu určitej konkrétnej normy právneho poriadku cudzieho štátu izolovane, naopak, predpokladá aplikáciu ...
PoUtStŠtPiSoNe
: