Nájdených výsledkov: 914

Vplyv vnútorného presvedčenia účastníka právneho úkonu na jeho platnosť

Otázka posudzovania (ne)platnosti alebo (ne)existencie právneho úkonu je kategóriou objektívnou a súvisí s tým, ako relevantná právna úprava normatívne reguluje určitú časť ľudského ...
REKODIFIKÁCIA: Môže súd rozhodnúť súčasne o nároku aj o výške náhrady trov konania?

REKODIFIKÁCIA: Môže súd rozhodnúť súčasne o nároku aj o výške náhrady trov konania?

V rozhodovacej praxi súdov sa dá stretnúť so zaujímavým „riešením“ dvojfázového rozhodovania o náhrade trov konania.

88/2017 Z. z.

Dôvodová správa k prvej novele Správneho súdneho poriadku

87/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele Civilného sporového poriadku

81/2017 Z. z.

Dôvodová správa
Hypotetický ušlý zisk

Hypotetický ušlý zisk

Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na ...
Komunikácia cez Facebook a nestrannosť povereného policajta

Komunikácia cez Facebook a nestrannosť povereného policajta

Iba samotná skutočnosť, že medzi poškodenou a povereným policajtom v trestnom konaní došlo ku komunikácii prostredníctvom facebooku/sociálnej siete, nemôže založiť vzťah takého druhu ...
PoUtStŠtPiSoNe
: