Nájdených výsledkov: 947
Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania

Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania

Asi každý vodič sa už stretol s tým, že bol obvinený zo spáchania dopravného priestupku, pričom obvinenie bolo založené iba na tvrdení príslušníka Policajného zboru...
Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania

Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania

Asi každý vodič sa už stretol s tým, že bol obvinený zo spáchania dopravného priestupku, pričom obvinenie bolo založené iba na tvrdení príslušníka Policajného zboru...

Charakter rozhodnutia o poriadkovej pokute, jednoinštančnosť konania

Poriadková pokuta je procesnou sankciou, ktorou je možné vynútiť si splnenie tých procesných povinností, ktoré napriek tomu, že došlo k ich účinnému uloženiu, splnené neboli. Ide o ...

264/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele Obchodného zákonníka 2017

Neprípustnosť dovolania vo veciach trov konania podľa CSP

Prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania vyvodzovaná z § 421 ods. 1 CSP, je vylúčená ustanovením § 421 ods. 2 CSP. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky ...

Ponuková povinnosť zamestnávateľa

Na základe akceptačného listu nie je možné obsadiť pracovné miesto, pretože pracovné miesto je obsadené až na základe pracovnej zmluvy, v opačnom prípade sa považuje pracovné miesto za ...

Prípustnosť návrhu na zmenu strán sporu podľa § 80 CSP

Oprávnenie žalobcu vymáhať pohľadávku, ktorá bola predmetom postúpenia pred podaním žaloby, vo vlastnom mene a následný zánik tohto oprávnenia v dôsledku oznámenia postúpenia ...
PoUtStŠtPiSoNe
: