Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1209
JUDIKATÚRA: Trovy konania pri určení vlastníckeho práva

JUDIKATÚRA: Trovy konania pri určení vlastníckeho práva

Pri posúdení aplikácie § 11 ods. 1 písm. c) Vyhlášky musí súd posúdiť splnenie taxatívne stanovených podmienok nachádzajúcich sa v hypotéze predmetného ustanovenia, a to (i) ...
JUDIKATÚRA: Právo vyjadriť sa v konaní o trovách

JUDIKATÚRA: Právo vyjadriť sa v konaní o trovách

Nemožnosťou vyjadrenia sa ku skutkovej otázke, ktorá bola rozhodná pre procesné, hoc aj akcesorické závery o výške náhrady trov konania, dochádza k porušeniu ústavných práv podľa čl. ...
JUDIKATÚRA: Trovy konania pri podielovom spoluvlastníctve

JUDIKATÚRA: Trovy konania pri podielovom spoluvlastníctve

Pokiaľ spoluvlastnícky podiel chápeme tak, že je v podstate číselným vyjadrením právneho statusu spoluvlastníka vo vzťahu k spoločnej veci, a teda určuje mieru účasti na právach a ...
JUDIKATÚRA: Trovy konania pri zabezpečovacom opatrení

JUDIKATÚRA: Trovy konania pri zabezpečovacom opatrení

Vzhľadom na predmet sporu, ktorým bolo zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky, nemožno podľa názoru ústavného súdu pri určovaní tarifnej odmeny za poskytnuté právne ...
JUDIKATÚRA Povinnosť súdu vyčísliť trovy konania

JUDIKATÚRA Povinnosť súdu vyčísliť trovy konania

Gramatický výklad § 262 ods. 2 CSP vedie k záveru, že je povinnosťou súdu prvej inštancie vyčísliť trovy konania.
JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

Platná a účinná právna úprava viaže nárok štátu na náhradu trov voči tej ktorej osobe na právoplatný odsudzujúci rozsudok, a contrario možno vyvodiť, že štát v tejto súvislosti ...
JUDIKATÚRA: Odmena za právne služby v antidiskriminačnom spore

JUDIKATÚRA: Odmena za právne služby v antidiskriminačnom spore

Neexistuje rozumný dôvod, pre ktorý by ochrana ľudskej dôstojnosti mala byť posudzovaná pre účely výpočtu odmeny za právne služby inak v spore o ochranu osobnosti a inak v ...
JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania medzi žalovanými

JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania medzi žalovanými

Ak žalovaný za žiadnych okolností nebude v sporovom konaní v kontradiktórnom postavení voči druhému žalovanému, potom je zrejmé, že nemožno urobiť ani ten záver, že je jeden ...
JUDIKATÚRA: Neúčelnosť a nehospodárnosť trov – advokát z iného okresu

JUDIKATÚRA: Neúčelnosť a nehospodárnosť trov – advokát z iného okresu

Neúčelnosť a nehospodárnosť rozhodnutia sťažovateľa však nemožno vyvodiť z toho, že sťažovateľ sa dal zastúpiť advokátom z vedľajšieho, pár desiatok kilometrov vzdialeného ...

Dôvodová správa k zákonu č. 48/2023 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej ...

Dôvodová správa k zákonu č. 518/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) predkladá Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o ...

Dôvodová správa k zákonu č. 497/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva”) predkladá návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a ...
PoUtStŠtPiSoNe
: