Streda, 29. november 2023 | meniny má Vratko , zajtra Ondrej/Andrej
Predplatné
Streda, 29. november 2023 | meniny má Vratko , zajtra Ondrej/Andrej

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Predchádzajúce odsúdenia ako prekážka podmienečného prepustenia

Vytvorenie špeciálnej, prísnejšej právnej úpravy podmienečného prepustenia zo strany všeobecného súdu pre recidivistov, ktorí v minulosti „nevyužili šancu“ v podobe podmienečného prepustenia, nemožno z ústavnoprávneho pohľadu akceptovať.
13. November 2023Trestné právo procesné
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Transformácia úkonu s trestnoprávnou relevanciou

Ak nadobudne policajt presvedčenie, že je potrebné pretransformovať bežnú dopravnú kontrolu na prehliadku pre účely hľadania drog, takúto možnosť bezpochyby má. Musia však pritom byť dodržané všetky potrebné procesné garancie vrátane poučenia osôb o spôsobe obrany mlčaním.
10. November 2023Trestné právo procesné
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vzťah trestnoprávnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov

Medzi pozbavením osobnej slobody výkonom trestu odňatia slobody odsúdeného a obmedzeniami iných jeho základných práv a slobôd, Trestný zákon uprednostňuje osobnú slobodu.
24. Október 2023Trestné právo procesné
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Prísny trest za používanie ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa

Článok 49 ods. 3 Charty základných práv bráni vnútroštátnemu právnemu ustanoveniu, ktoré v prípade používania ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa, stanovuje minimálny trest odňatia slobody na päť rokov.
24. Október 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Obnova konania a uznanie a výkon zahraničného rozhodnutia

Keďže obnova konania sa týka nápravy chýb skutkových, musí sa týkať rozhodnutí, ktorých skutkové chyby môžu orgány verejnej moci naprávať, čo je z povahy veci vylúčené v prípade rozhodnutí štátnych orgánov cudzích štátov.
18. Október 2023Trestné právo procesné
⁋ Premium

Žiadosť o prepustenie z väzby podaná advokátom obvineného

Zo žiadneho ustanovenia Trestného poriadku nemožno vyvodiť také obmedzenie práv obhajcu pri zastupovaní obvineného, že by nemohol samostatne podať v mene obvineného aj žiadosť o prepustenie z väzby.
21. September 2023Väzba
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Možnosť odmietnuť vykonať európsky zatykač vo vzťahu k príslušníkom tretích krajín

Súdny dvor konštatoval, že možnosť odmietnuť vykonať európsky zatykač s tým cieľom, aby k výkonu trestu došlo v členskom štáte pobytu, sa musí vzťahovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín.
8. Jún 2023Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Európsky zatykač a zjavné ohrozenie zdravia vyžiadanej osoby

Súdny dvor vo svojom rozhodnuti riešil otázku vykonania európskeho zatykača v prípade ťažko chorej osoby.
18. Apríl 2023Európske právo

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa povoľuje odpočúvanie telefónov

Súdny dvor sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval otázke odôvodnenia rozhodnutia, ktorým sa povoľuje odpočúvanie telefónov.
16. Február 2023Trestné právo procesné

JUDIKATÚRA: Nezákonné zloženie súdu na účely dovolania

Najvyšší súd SR demonštratívne uviedol, kedy je naplnený dovolací dôvod nezákonného zloženia súdu.

JUDIKATÚRA: Podmienky napadnutia výroku o treste obvineným v dovolacom konaní

Najvyšší súd SR sa vyjadril k otázke vzťahu dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. h) a i) a k otázke ich uplatnenia pri namietaní uloženého trestu v dovolacom konaní.
7. Február 2023Dovolanie

JUDIKATÚRA: Upustenie od výkonu trestu odňatia slobody pre nevyliečiteľnú chorobu

Najvyšší súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou, za akých podmienok je choroba odsúdeného dôvodom na upustenie od výkonu trestu.
6. Február 2023Trestné právo hmotné
PoUtStŠtPiSoNe
: