Pondelok, 11. december 2023 | meniny má Hilda , zajtra Otília
Predplatné
Pondelok, 11. december 2023 | meniny má Hilda , zajtra Otília

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 28784
JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

Bolo by v rozpore s právnou istotou nastolenou stranami uzavretou zmluvou, aby sťažovateľka neplatnosť rozhodcovskej doložky predpokladala a konala v protiklade s ňou tak, že by si právo zo ...

Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti

Dňa 4. decembra 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala diseminačná medzinárodná konferencia s názvom „Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej ...
JUDIKATÚRA: Náhrada trov v prípade úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu

JUDIKATÚRA: Náhrada trov v prípade úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu

Úspech strany v konaní z hľadiska náhrady trov sa posudzuje z hľadiska jej úspechu vo veci samej, nie z pohľadu jej úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu.

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastňuje na konferencii venovanej problematike volieb

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti sa 7. a 8. decembra 2023 zúčastňuje na výročnej konferencii Národnej univerzity verejných služieb v Budapešti s ...

Ukončenie fungovania Covid aplikácií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR upozorňuje na ukončenie fungovania mobilných aplikácií GreenPass, OverPass a OverPass Special. Prevádzka aplikácií na ...
LEGISLATÍVA: Ústavný súd bude posudzovať súlad § 289 ods. 2 Trestného zákona s ústavou

LEGISLATÍVA: Ústavný súd bude posudzovať súlad § 289 ods. 2 Trestného zákona s ústavou

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. decembra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 17/2023 týkajúcej sa súladu ustanovenia § 289 ods. 2 Trestného ...
Newsletter: Novinky za mesiac december 2023

Newsletter: Novinky za mesiac december 2023

Portál najpravo.sk vám pravidelne prináša aktuálne informácie z oblasti práva.

Sudca Juraj Vačok diskutoval o postavení najvyšších správnych súdov na konferencii v Poznani

V dňoch 23. a 24. novembra 2023 sa uskutočnila na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani v Poľskej republike konferencia venovaná roli najvyšších správnych súdov z komparatívnej ...
JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností

JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností

Ak je subjekt, ktorému je pokuta za porušenie GDPR uložená, súčasťou skupiny spoločností, výška pokuty sa vypočíta na základe obratu skupiny.

12. a 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 12. a 13. decembra 2023 o 9.00 hod., v Miestodržiteľskom paláci, Hlavné ...
JUDIKATÚRA: Zmysel pokynového uznesenia

JUDIKATÚRA: Zmysel pokynového uznesenia

Zmyslom pokynového uznesenia je vytvoriť samostatný exekučný titul pre oprávneného proti exekútorovi, ktorý si nesplnil svoju povinnosť odovzdať vymožené plnenie.

Ako môžu médiá ovplyvniť spravodlivý súdny proces?

V piatok 1. decembra 2023 sa v Bruseli uskutočnila výročná konferencia Fóra právnických profesií EÚ s názvom „Médiá a právnické profesie: dôvera v súdnictvo si vyžaduje dôveru v ...
PoUtStŠtPiSoNe
: