Nájdených výsledkov: 1274
JUDIKATÚRA: Dovolanie ako krajný prostriedok nápravy právoplatných súdnych rozhodnutí

JUDIKATÚRA: Dovolanie ako krajný prostriedok nápravy právoplatných súdnych rozhodnutí

Najvyšší súd SR sa opäť vyjadril k otázke použitia dovolania ako krajného prostriedku nápravy právoplatných rozhodnutí súdov nižšej inštancie.
JUDIKATÚRA: Možnosti civilného dovolacieho súdu pri hodnotení skutkových otázok

JUDIKATÚRA: Možnosti civilného dovolacieho súdu pri hodnotení skutkových otázok

Najvyšší súd SR potvrdil vo svojom rozhodnutí ustálenú rozhodovaciu prax, podľa ktorej nie je dovolací súd oprávnený hodnotiť skutkové okolnosti.
JUDIKATÚRA: Nesprávne právne posúdenie veci ako vada zmätočnosti

JUDIKATÚRA: Nesprávne právne posúdenie veci ako vada zmätočnosti

Najvyšší súd opakuje, že už dávnejšie dospel k záveru, že realizácia procesných oprávnení sa účastníkovi neznemožňuje právnym posúdením.
JUDIKATÚRA: Dovolanie podpísané elektronicky advokátskym koncipientom

JUDIKATÚRA: Dovolanie podpísané elektronicky advokátskym koncipientom

Ústavný súd spresnil výklad oprávnenia podľa § 13 ods. 4 písm. g) zákona o e-Governmente. Podľa názoru ústavného súdu tak môže dovolanie podpísať aj advokátsky koncipient, ktorý je ...
JUDIKATÚRA: Podmienky napadnutia výroku o treste obvineným v dovolacom konaní

JUDIKATÚRA: Podmienky napadnutia výroku o treste obvineným v dovolacom konaní

Najvyšší súd SR sa vyjadril k otázke vzťahu dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. h) a i) a k otázke ich uplatnenia pri namietaní uloženého trestu v dovolacom konaní.
JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.
JUDIKATÚRA: Dovolanie voči rozhodnutiu súdu po vyhlásení obžalovaného o vine

JUDIKATÚRA: Dovolanie voči rozhodnutiu súdu po vyhlásení obžalovaného o vine

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok je možné podať dovolanie proti výroku o vine a treste po vyhlásení obvineného o tom, že je vinný zo ...
PoUtStŠtPiSoNe
: