Nájdených výsledkov: 1277
JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

Ústavný súd posudzoval otázku, či platnosť zmluvy môže byť posudzovaná ako právna otázka v konaní o dovolaní.
JUDIAKTÚRA: Povinnosť dovolateľa vyčerpať argumentáciu pred podaním dovolania

JUDIAKTÚRA: Povinnosť dovolateľa vyčerpať argumentáciu pred podaním dovolania

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá otázkou povinnosti účastníka konania vyčerpať všetku argumentáciu ešte pred podaním dovolania.
JUDIKATÚRA: Nepreskúmateľnosť a nepredvídateľnosť rozhodnutia ako dôvod dovolania podľa § 420 písm f/ CSP

JUDIKATÚRA: Nepreskúmateľnosť a nepredvídateľnosť rozhodnutia ako dôvod dovolania podľa § 420 písm f/ CSP

Najvyšší súd SR potvrdzuje svoju konštantnú judikatúru vo vzťahu k nepreskúmateľnosti a nepredvídateľnosti rozhodnutia ako dôvodu dovolania podľa § 420 písm f/ CSP.
JUDIKATÚRA: Znemožnenie uskutočňovať strane jej patriace procesné práva v zmysle § 420 písm. f/ CSP

JUDIKATÚRA: Znemožnenie uskutočňovať strane jej patriace procesné práva v zmysle § 420 písm. f/ CSP

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k otázke, čo je možné považovať za znemožnenie strane uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že dochádza k ...
JUDIKATÚRA: Označenie odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe na účely dovolacieho konania

JUDIKATÚRA: Označenie odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe na účely dovolacieho konania

Najvyšší súd sa zaoberal spôsobom, ktorým musí dovolateľ označiť odklon od ustálenej rozhodovacej praxe na účely dovolacieho konania.

Dôvodová správa k zákonu č. 466/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá ...
JUDIKATÚRA: Dovolanie ako krajný prostriedok nápravy právoplatných súdnych rozhodnutí

JUDIKATÚRA: Dovolanie ako krajný prostriedok nápravy právoplatných súdnych rozhodnutí

Najvyšší súd SR sa opäť vyjadril k otázke použitia dovolania ako krajného prostriedku nápravy právoplatných rozhodnutí súdov nižšej inštancie.
PoUtStŠtPiSoNe
: