Nájdených výsledkov: 993
Rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, aplikácia čl. 17 základných princípov, procesná ekonómia

Rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, aplikácia čl. 17 základných princípov, procesná ekonómia

Ak si strana náhradu trov konania neuplatní, ani jej podľa obsahu spisu v konaní žiadne nevznikli, je v súlade s čl. 17 základných princípov CSP, zakotvujúcim procesnú ekonómiu, ...
Kumulácia dovolacích dôvodov podľa CSP

Kumulácia dovolacích dôvodov podľa CSP

Kumulácia dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. je prípustná.
Plynutie lehôt vo vzťahu dovolania a ústavnej sťažnosti

Plynutie lehôt vo vzťahu dovolania a ústavnej sťažnosti

Cieľom predloženého príspevku je poukázať na to, ako Ústavný súd Slovenskej republiky naložil s problémom, ktorý vznikal pri podávaní ústavných sťažností vo veciach súčasne ...
NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

Viac než štvrťstoročie účinnosti úpravy dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je tak spochybňované len poukazom na narušenie právnej istoty účastníkov prelomením ...

Pasívna vecná legitimácia v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

V konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce na základe žaloby zamestnanca alebo zamestnávateľa je pasívne vecne legitimovaný druhý účastník ...

Náležitosti medzitýmneho rozsudku (§ 214 CSP)

V medzitýmnom rozsudku musí byť posúdený celý právny základ veci. Právnym základom veci je všetko, čo nemožno podriadiť pod pojem výška uplatneného nároku, to znamená, že musia ...
Predpoklady pre vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

Predpoklady pre vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

Od 1. januára 1992 nemôže dobrú vieru určitého subjektu v to, že vykonáva právo zodpovedajúce vecnému bremenu, zakladať zmluva, na základe ktorej nebol povolený vklad do katastra ...
PoUtStŠtPiSoNe
: