Nájdených výsledkov: 183

Dôvodová správa k zákonu č. 376/2022 Z. z.

Všeobecná časť Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu ...

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 40/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana ...

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v konaní predovšetkým skúmať, či by vyhovenie ...

Procesný úspech v konaní a aplikácia § 257 CSP

Pred tým, než všeobecný súd dospeje k záveru o potrebe aplikácie ustanovenia § 257 CSP, je potrebné ustáliť otázku procesného úspechu sporových strán, keďže účelom tohto ...

Dôvodová správa k zákonu č. 432/2021 Z. z.

Dôvodová správa   A.    Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o ...

Dôvodová správa k zákonu č. 413/2021 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA     A. Všeobecná časť   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...
PoUtStŠtPiSoNe
: