Nájdených výsledkov: 146
KONFERENCIA: Quo vadis pracovné právo? (riadiaci zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov medzi pracovným a obchodným právom)

KONFERENCIA: Quo vadis pracovné právo? (riadiaci zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov medzi pracovným a obchodným právom)

Pozývame Vás na odbornú konferenciu Quo vadis pracovné právo? (riadiaci zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov medzi pracovným a obchodným právom), ktorá sa uskutoční dňa 13. ...

61/2018 Z. z.

Dôvodová správa

18/2018 Z. z.

Dôvodová správa.
UPJŠ v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej filozofie

UPJŠ v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej filozofie

Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. predstavila prof. Dr. Roberta Alexyho ako osobnosť plnú ideálov humanizmu a spravodlivosti.
Následky ignorovania ustanovenia § 390 CSP, nerozhodnutie v merite veci odvolacím súdom

Následky ignorovania ustanovenia § 390 CSP, nerozhodnutie v merite veci odvolacím súdom

Ak odvolací súd pri ostatnom rozhodovaní nepostupuje v zmysle § 390 CSP a nerozhodne v merite veci, hoci na takéto rozhodnutie boli splnené podmienky stanovené v uvedenom ustanovení Civilného ...

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa názoru ...
Právny obzor 6/2017

Právny obzor 6/2017

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
PoUtStŠtPiSoNe
: