Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
TlačPoštaZväčšiZmenši

Čo vás zaujalo v roku 2016 na portáli najprávo.sk

najpravo.sk • 19.1. 2017, 16:53

Lúčime sa s rokom 2016, ktorý priniesol množstvo zásadných zmien v oblasti legislatívy a práva. Zosumarizujme si, čo vás v roku 2016 na stránkach portálu najprávo.sk zaujalo najviac. A aby to nebol len "suchý" sumár najčítanejších článkov, ku každému mesiacu sme na záver pridali aj malý bonus.

Január 2016

Rok 2016 začal udelením najvyšších štátnych vyznamenaní právnikovi Pavlovi Holländerovi  - Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj práva. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj práva bol udelený in memoriam aj Ernestovi Valkovi. Čítajte TU.

JUDr. Veronika Lacková, MBA advokát z A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. pre vás v januári pripravila odborný článok o nadstavbe / prístavbe rodinného domu a zápise rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. Čítajte TU.

V januári 2016 vás zaujal tiež rozhovor Mgr. Adama Šebestu s Helenou De Backer, skúsenou advokátkou s viac ako štyridsiatimi rokmi praxe, ktorá je považovaná za jednu z najlepších mediátoriek v Európe. Čítajte TU.

 

Anketa na jednom zo slovenských súdov:
Otázka: Viete, že najväčším problémom slovenského súdnictva sú nevedomosť a nezáujem?
Odpoveď: Neviem a ani ma to nezaujíma.


Február 2016

Vo februári sme našim čitateľom ponúkli výklad redakcie portálu najprávo.sk k spoplatňovaniu nemeritórnych odvolaní. Článok čítajte TU.

Zaujalo vás aj stanovisko JUDr. Martiny Krížovskej, predsedníčky Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktorým reagovala na vyjadrenia niektorých politikov ohľadom potreby otvorenia prokuratúry verejnosti. Čítajte TU.

Vo februári menoval prezident prvých 23 nových sudcov v tomto roku. Čítajte TU.

Pre budúcich študentov práva sme vypracovali sumár predpokladov na prijatie na niektoré právnické fakulty v SR, pričom sme zistili, že niektoré právnické fakulty už pri niektorých formách štúdia upustili od vykonávania prijímacích skúšok. Čítajte TU.

 

- Teraz ste sa, obžalovaný, dostali z problémov, ale v budúcnosti sa vyhýbajte zlej spoločnosti!
- Prirodzene, pán sudca. Úprimne dúfam, že sa s vami už v živote nestretnem!


Marec 2016

V marci vás zaujal článok JUDr. Zuzany Krajčovičovej o (ne) vymožiteľnosti zmeniek. Čítajte TU. 

Mgr. Zuzana Illýová z Právnickej fakulty UK vo svojom článku upriamila pozornosť na to, že v rámci rozvoja „právnych kliník“ bol na ich fakulte zriadený Ústav klinického právneho vzdelávania ako pracovisko, ktoré má za cieľ zjednocovať, koordinovať a rozvíjať tento inovatívny model vzdelávania. Pod gesciou ústavu sa realizuje aj predmet Právna klinika neziskového sektora, ktorého nosnou ideou je skĺbiť praktické vzdelávanie budúcich právnikov s potrebami neziskového sektora. Čítajte TU.

To však nebol jediný článok v mesiaci marec týkajúci sa Univerzity Komenského v Bratislave. Koncom marca sme vás informovali, že ako jediná univerzita zo Slovenska sa dostala do prvej päťstovky celosvetového rebríčka University Ranking by Academic Performance (URAP) a medzi sedemsto najlepších univerzít sveta v rebríčku QS World University Rankings. Čítajte TU.

Portál najprávo.sk sa v marci rozprával s Mgr. Stanislavou Pondelovou, hovorkyňou Slovenskej pošty, a. s. o moderných spôsoboch platenia súdnych poplatkov, napríklad cez mobilnú aplikáciu. Čítajte TU.

Bc. Marcel Ružarovský sa vo svojom článku venoval následkom rýchlej jazdy. Môžeme prísť o vodičský preukaz po 1.1.2016? Čítajte TU.

Od 16. marca 2016 došlo k zníženiu základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky na úroveň 0,00%, pričom táto sadzba má okrem iného relevanciu na určenie zákonnej výšky úrokov z omeškania. Keďže táto sadzba je stále aktuálna, článok si môžete prečítať TU.

Netreba zabúdať ani na zásadnú marcovú udalosť roku 2016. Prezident SR Andrej Kiska 23. marca 2016 vymenoval novú vládu SR. Za podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti SR bola vymenovaná Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD (MOST-HÍD). Čítajte TU.

 

Advokát vraví svojmu klientovi, ktorého súd oslobodil:
- Tak čo, pán Mrkvička, ste spokojný, že sme vybojovali oslobodzujúci rozsudok?
- Pravdaže, ale keby som bol vedel, že som nevinný, nebol by som si platil advokáta.


Apríl 2016

Začiatkom apríla vás na stránkach portálu najprávo.sk zaujal odborný článok z pera JUDr. Mareka Olekšáka a Mgr. Mareka Orosza z Balcar Polanský & Spol. s.r.o. na tému Trestná zodpovednosť právnických osôb. Čítajte TU.

Po schválení programového vyhlásenia vlády sme upriamili pozornosť na 20 zmien, ktoré mali/majú pomôcť zefektívneniu súdov a vymožiteľnosti práva. Čítajte TU.

V apríli vás zaujal aj článok „Súd: Absencia superficies solo cedit znamená porušenie medzinárodných štandardov“, ktorý si môžete prečítať TU.

Vysokú čítanosť mala aj informácia o tom, že Okresný súd Dunajská Streda (sudca Michal Novotný) napadol na Ústavnom súde § 61b ods. 3 Exekučného poriadku. Čítajte TU.

 

Hovorí kolega druhému:
- Predstav si, včera som rozbil zrkadlo. Sedem rokov nešťastia.....
- Nič sa neboj, kamoško. Poznám dobrého právnika, ten ti to stiahne na polovicu.


Máj 2016

Začiatkom mája veľká časť verejnosti tlieskala poslancom Národnej rady M. Feckovi, S. Gaborčákovej, G. Grendelovi, E. Hegerovi, E. Jurinovej, M. Krajčímu, D. Lipšicovi, J. Lukáčovi, I. Matovičovi, S. Petruchovej, R. Vašečkovi, M. Sopkovi, A. Suchánekovi, A. Verešovej, V. Remišovej a J. Viskupičovi, ktorí predložili návrh novely zákona o advokácii, ktorým sa mal opäť vrátiť koncipientská prax na dĺžku 3 roky. Ich argumenty boli nezlomné (čítajte TU). 25. mája sme sa však dozvedeli, že len 55 zo 129 prítomných poslancov zdieľalo argumenty predkladateľov novely zákona o advokácii a hlasovali za skrátenie koncipientskej praxe. Čítajte TU.

Taktiež sme sa dozvedeli, či je vôbec ambíciou tejto vlády prijať nový Občiansky zákonník. Čítajte TU.

JUDr. Zuzana Krajčovičová sa vo svojom článku venovala mimoriadnemu dovolaniu v praxi. Čítajte TU.

Zaujal tiež článok venujúci sa sankciám pri výkone styku rodiča s maloletým. Čítajte TU.

V máji prezident Andrej Kiska odvolal 47 sudcov a menoval ďalších 14 nových sudcov a sudkýň. Čítajte TU.

V odbornom článku Bc. Marcel Ružarovský upozornil na to, že za nezastavenie na „STOPke“ už nemusíte prísť o vodičský preukaz. Čítajte TU.

 

Známa slovenská celebrita zrazí dvoch chodcov. Jeden jej preletí predným sklom rovno dnu do auta a druhý odletí 30 metrov od auta. Hneď beží za prominentným advokátom a hovorí mu, nech to nejako dobre vybaví. O mesiac volá celebrita advokátovi:
- Tak ako si to vybavil?
- V pohode, prvý dostal dva roky za nedovolené vniknutie do cudzieho auta a druhý dostal rok za to, že ušiel z miesta činu.


Jún 2016

Na prelome mesiacov máj a jún bola hlavnou informácia o tom, že Generálny prokurátor napadol na Ústavnom súde SR povinné kvóty pre slovenskú hudbu. Generálny prokurátor v kvalitne spracovanom návrhu okrem iného konštatoval, že napadnutá právna úprava priamo mení podmienky, za ktorých vysielatelia ako obchodné spoločnosti vstupovali do prostredia rozhlasového vysielania, teda mení podmienky, za ktorých vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť, a tým zasahuje do existujúcich podnikateľských oprávnení. Čítajte TU.

Súdny exekútor JUDr. Peter Stodola sa vo svojom článku zamýšľal nad vymožiteľnosťou práva de lege ferenda očami exekútora. Naplnili sa niektoré jeho návrhy v poslednej novele Exekučného poriadku? Čítajte TU.

U našich západných susedov v júni rezonovalo rozhodnutie týkajúce sa trestnej zodpovednosti pri nedbanlivostných trestných činoch v doprave. Išlo o známu kauzu prejdenia dieťaťa pri cúvaní. Ústavný súd ČR zaujal názor, že záver o trestnoprávnom zavinení nemožno nikdy vyvodzovať zo samotného faktu, že došlo ku škodlivému následku za účasti tretej osoby. Čítajte TU.

V súvislosti s blížiacou sa rekodifikáciou civilného procesného práva Ministerstvo spravodlivosti SR upozornilo na zmeny od 1. júla 2016 týkajúce sa detí v civilnom súdnom konaní (čítajte TU) a zosumarizovalo zásadné zmeny vo všetkých nových kódexoch (čítajte TU).

Portál najprávo.sk v tejto súvislosti začal v seriáli „Rekodifikácia“ uverejňovať názory na zmeny v novej právnej úprave. O zvukových a obrazových záznamoch sme písali TU a o úkonoch právnej služby v intenciách náhrady trov konania sme písali TU.

Z judikatúry vás zaujalo rozhodnutie týkajúce sa ochrany vlastníckeho práva dobromyseľného nadobúdateľa. Čítajte TU.

 

Bezdomovec hovorí druhému:
- Počul si, že Fero je zase na ulici?
- Nie. Prečo?
- Kvôli justičnému omylu.
- ???
- Súd ho omylom oslobodil.


Júl 2016

Sudca JUDr. Peter Straka dal do pozornosti, že kauza „Haasová“ bola rozhodnutá aj na vnútroštátnej úrovni. Čítajte TU.

V júli prebehlo ďalšie menovanie nových sudcov prezidentom. Čítajte TU.

 

Notár číta poslednú vôľu poručiteľa:
- ... a môjmu kamarátovi Jožkovi Mrkvičkovi, ktorému som sľúbil, že si na neho spomeniem v poslednej vôli, týmto posielam srdečný pozdrav...

 

August 2016

Letné mesiace rozhodne neboli poznačené „uhorkovou sezónou“. Začiatkom augusta vás zaujal článok JUDr. Gevorga Ayrumyana na tému ne bis in idem v súvislosti s trestnoprávnou a administratívnou zodpovednosťou. Čítajte TU.

Diskusiu na sociálnej sieti rozprúdil v auguste aj článok Kataríny Dandárovej o súdnej porote. Čítajte TU.

Advokát JUDr. Pavol Kollár sa vo svojom odbornom článku venoval neplatnosti uznesení valného zhromaždenia z dôvodu nedodržania zákonnej lehoty na zvolanie. Čítajte TU.

Mimoriadnu čítanosť mal v auguste článok o tom, že Ústavný súd Českej republiky pripustil, že striedavá starostlivosť nie je vždy v záujme dieťaťa. Čítajte TU.

A auguste prebehlo prvé menovanie nových notárov ministerkou Luciou Žitňanskou. Čítajte TU.

 

- Pán doktor, prečo ste sa rozhodli prihlásiť na výberové konanie na funkciu sudcu?
- Ále oco, nechaj si tie sprosté otázky...

 

September 2016

V septembri sme na základe vašich podnetov upozornili na to, že zneužívanie jedného zákonného ustanovenia stojí daňových poplatníkov státisíce eur ročne. Čítajte TU.

Do justičnej kuchyne ste mohli nahliadnuť aj v článku „Ping-pong so súdnymi spismi neskončil“ Čítajte TU a aj v článku so zaujímavým názvom „Vydáme platobný rozkaz, ak urobíte päť drepov“ Čítajte TU.

A pri nových kódexoch sme sa pozastavili v článku Môže vyšší súdny úradník vydať platobný rozkaz? Čítajte TU.

Predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský prebral v Košiciach čestný doktorát. Čítajte TU.

 

Na hlavnom pojednávaní:
- Pán sudca, cítim sa úplne nevinný, keďže ja ako vedec sa stále snažím doma vlastnými silami vymyslieť liek na rakovinu, ale akokoľvek sa snažím, stále mi z pokusov vychádza len pervitín.


Október 2016

V októbri sa Mgr. Adam Šebesta rozprával s Billom Marshom, ktorý bol poradcom viacerých vlád a medzinárodných organizácií a stojí aj za slovenským zákonom o mediácii. Čítajte TU.

Prezident Andrej Kiska udelil prvú milosť počas svojho funkčného obdobia a aj tú len podmienečne. Čítajte TU.

V závere októbra sme tu mali kauzu vrátených medailí, o ktorej si môžete prečítať aj TU.

 

Sudca obžalovanému:
- Obžalovaný, prečo ste dali svedkovi facku?
- Žiadnu facku som mu nedal! A keď to obvinenie nestiahne, tak mu strelím ešte jednu.


November 2016

V úvode novembra vám JUDr. Zuzana Krajčovičová ponúkla jeden inštitút a dva právne pohľady. Čítajte TU.

Súdy začali s účastníkmi komunikovať elektronicky. Čítajte TU.

V súvislosti s elektronickými schránkami sme upozornili aj na to, že advokát fyzická osoba má zriadené dve elektronické schránky, a to jednu súkromnú a jednu podnikateľskú. Čítajte TU. Samozrejme na tomto mieste musíme dodať, že dátum povinnej aktivácie schránok pre právnické osoby sa odvtedy legislatívne posunul.

Upozornili sme na 8. zásadných zmien v Trestnom zákone od 1. januára 2017. Čítajte TU.

Nielen nás, ale aj iné právne portály zaujal článok JUDr. Mgr. Kataríny Kesselovej o uberizácii právnych služieb. Čítajte TU.

Iniciatíva za lepšiu advokáciu vydala analýzu, z ktorej vyplýva, že päťročná koncipientská prax uštedrila atraktivite advokácie v očiach žien K.O. Čítajte TU.

Bc. Marián Mészáros z GHS Legal, s.r.o. ponúkol krátku úvahu k predĺženiu lehoty sudcovskej koncentrácie konania. Jeho článok okrem toho, že zaujal čitateľov, vyvolal aj diskusie na seminároch k rekodifikácii civilného procesného práva. Čítajte TU.

V závere mesiaca november sme sa oboznámili s relatívne neznámym princípom obmedzenej dôvery v doprave. Čítajte TU.

29. novembra poslanci v parlamente až 128 hlasmi definitívne odobrili dôležité zmeny v exekúciách. Slovenská komora exekútorov zároveň poukázala na riziko možného ohrozenia chodu viacerých exekútorských úradov kvôli zmene spôsobu výpočtu odmeny exekútora. Čítajte TU. ​​Parlament s podporou drvivej väčšiny poslancov (141) odobril aj novelu konkurzného zákona. Čítajte TU.

 

Obhajca posiela na súd plnú moc:
- Obžalovaný si ma vybral za obhajcu. Navrhujem vyšetrenie psychiatrom.


December 2016

Aj v decembri prezident vymenoval ďalších nových sudcov a sudkyne. Čítajte TU.

V podrobnom článku sme upozornili na zmeny dávok a legislatívy v pôsobnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017. Čítajte TU.

V priebehu mesiaca december advokát Mgr. Anton Pavúk vysvetlil, prečo rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Home Credit Slovakia, a.s., proti Kláre Bíróovej nie je spôsobilý zmeniť doterajšiu rozhodovaciu prax všeobecných súdov. Tento článok, ktorý na sociálnej sieti zdieľa aj štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR, si môžete prečítať TU.

Upozornili sme na ďalšie zmeny, ktoré nastanú od 1. januára 2017. Čítajte TU.

 

Profesor sa na skúške pýta študenta:
- Viete mi povedať, kde je hranica medzi zásadou viazanosti zmluvami a primeranou ochranou spotrebiteľa?
- Pán profesor, nebudete mi veriť, pred hodinou som to vedel, ale akosi som to zabudol...
- Človeče nešťastný, ste jediný človek na Slovensku, ktorý to vedel a vy si to jednoducho zabudnete?!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5998

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: