Nájdených výsledkov: 515
Trestných činov domáceho násilia pribúda

Trestných činov domáceho násilia pribúda

Všeobecne však tzv. domáce násilie spoločnosť najvýraznejšie vníma ako trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona

Viazanosť súdu rozhodnutím v priestupkovom konaní (§ 193 CSP)

Pokiaľ sa priestupkové konanie neskončilo vydaním rozhodnutia o tom, že bol spáchaný priestupok a kto bol jeho páchateľom, všeobecný súd nie je v občianskom konaní s poukazom na § 193 ...
Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

Ak odvolací súd zruší rozsudok prvostupňového súdu a vráti mu vec na ďalšie konanie, prvostupňový súd nesmie odôvodnenie svojho nového rozsudku koncipovať tak, že iba doplňuje ...
Ochrana slobody prejavu a bremeno preukázania pravdivosti tvrdenia

Ochrana slobody prejavu a bremeno preukázania pravdivosti tvrdenia

Subjektívne hodnotiace úsudky požívajú z hľadiska slobody prejavu intenzívnejšiu ochranu ako výroky, ktoré majú charakter skutkových tvrdení. Pri hodnotiacich úsudkoch sa totiž dôkaz ...
Splnenie dlhu po začatí konania a procesný úspech žalovaného?

Splnenie dlhu po začatí konania a procesný úspech žalovaného?

Má súd upustiť od formálneho chápania pojmu pomer úspechu vo veci a v rámci materiálneho chápania zohľadniť dôvody zamietnutia žaloby pri rozhodovaní o trovách konania?

Ústavný súd SR priznal pre prieťahy odškodné takmer 400.000 eur

Zbytočné prieťahy ÚS SR zistil napríklad v jednom konaní na Okresnom súde Žilina, v ktorom znalecké dokazovanie bolo nariadené až v roku 2011, čiže po viac ako 15 rokoch od jeho začatia.
AKTUÁLNA PUBLIKÁCIA: Sporové konanie pre každého - Keď sa už súdu nedá vyhnúť

AKTUÁLNA PUBLIKÁCIA: Sporové konanie pre každého - Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Spomínam si, ako nám jeden pedagóg na právnickej fakulte povedal, že tí šťastnejší sa za celý svoj život súdnemu konaniu vyhnú.. .
PoUtStŠtPiSoNe
: