Nájdených výsledkov: 509
AKTUÁLNA PUBLIKÁCIA: Sporové konanie pre každého - Keď sa už súdu nedá vyhnúť

AKTUÁLNA PUBLIKÁCIA: Sporové konanie pre každého - Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Spomínam si, ako nám jeden pedagóg na právnickej fakulte povedal, že tí šťastnejší sa za celý svoj život súdnemu konaniu vyhnú...

Vecná nesprávnosť rozhodnutia všeobecného súdu a právomoc ústavného súdu v konaní o ústavnej sťažnosti

Právomoc ústavného súdu v konaní o ústavnej sťažnosti fyzickej osoby podľa čl. 127 ústavy proti rozhodnutiu či zásahom „všeobecných súdov“ je výlučne založená na jeho prieskume ...

Nepatrný úspech v konaní, ústavný prieskum rozhodnutia o trovách konania

I. Civilný sporový poriadok už nemá ustanovenie obdobné úprave obsiahnutej § 142 ods. 3 OSP, ktoré sa uplatňovalo ako lex specialis vo vzťahu k úprave obsiahnutej v § 142 ods. 2 OSP. Z ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal druhú tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to

Vplyv vnútorného presvedčenia účastníka právneho úkonu na jeho platnosť

Otázka posudzovania (ne)platnosti alebo (ne)existencie právneho úkonu je kategóriou objektívnou a súvisí s tým, ako relevantná právna úprava normatívne reguluje určitú časť ľudského ...
Domnelý právny titul pre nadobudnutie vlastníctva vydržaním

Domnelý právny titul pre nadobudnutie vlastníctva vydržaním

I. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. II. Z hľadiska ...
Hypotetický ušlý zisk

Hypotetický ušlý zisk

Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na ...
PoUtStŠtPiSoNe
: