Nájdených výsledkov: 703
JUDIKATÚRA: Dokazovanie v správnom súdnictve

JUDIKATÚRA: Dokazovanie v správnom súdnictve

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí vysporiadal s otázkou, v akom rozsahu vykonávajú správne súdy dokazovanie.
JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

Najvyšší súd SR potvrdzuje svoju judikatúru, v zmysle ktorej Súd neporuší žiadne práva strany v konaní, ak si neosvojí ním navrhnutý spôsob hodnotenia vykonaných dôkazov a ak sa ...
JUDIKATÚRA: Zásada voľného hodnotenia dôkazov v daňovom konaní

JUDIKATÚRA: Zásada voľného hodnotenia dôkazov v daňovom konaní

Najvyšší správy súd sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke postavenia správcu dane v daňovom konaní z pohľadu hodnotenia a vedenia dokazovania.
JUDIKATÚRA: Práva a povinnosti subjektov daňového konania

JUDIKATÚRA: Práva a povinnosti subjektov daňového konania

Judikát sa zaoberá otázkou zásady objektívnej pravdy v daňovom konaní a dôkazným bremenom účastníkov konania.
JUDIKATÚRA: K povinnosti súdu nariadiť ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte

JUDIKATÚRA: K povinnosti súdu nariadiť ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte

Najvyšší správny súd sa vyjadril k otázke práva účastníka na nariadenie pojednávania v správnom súdnom konaní.

Dôvodová správa k zákonu č. 181/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011  Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Výška škody pri zabudovaných veciach v trestnom konaní

Výška škody pri zabudovaných veciach v trestnom konaní

Argumentácia Krajského súdu v Bratislave k spôsobu určenia výšky škody pri zabudovaných veciach.
PoUtStŠtPiSoNe
: