Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
Predplatné
Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 716
JUDIKATÚRA: Rozsah dokazovania v správnom súdnictve

JUDIKATÚRA: Rozsah dokazovania v správnom súdnictve

Správny súd pri rozhodovaní o správnej žalobe nevychádza z poznatkov, ktoré získal na pojednávaní, ale primárne z obsahu administratívneho spisu (ktorý sa nepovažuje za dôkaz), a z ...

Najvyšší súd SR na Trnavských právnických debatách

Tohtoročný odborný seminár sa zameriava na tému Predbežného posúdenia sporu a prekvapivé súdne rozhodnutia. Podujatie organizačne zastrešuje Katedra občianskeho a obchodného práva ...
JUDIKATÚRA: Dokazovanie ako časť civilného procesu ovládaná súdom

JUDIKATÚRA: Dokazovanie ako časť civilného procesu ovládaná súdom

Právomoc konať o veci, ktorej sa týka žaloba, v sebe obsahuje i právomoc posúdiť to, či a aké dôkazy na zistenie skutkového stavu sú potrebné a akým spôsobom sa zabezpečí dôkaz na ...
JUDIKATÚRA: Kritériá pre uznanie daňového výdavku a jeho dokazovanie výsluchom zamestnancov

JUDIKATÚRA: Kritériá pre uznanie daňového výdavku a jeho dokazovanie výsluchom zamestnancov

Najvyšší správny súd SR konštatoval, ktoré tri podmienky musia byť splnené, aby mohol byť uznaný výdavok podnikateľa za daňový výdavok.
JUDIKATÚRA: Formalistické poňatie rozsudku pre zmeškanie

JUDIKATÚRA: Formalistické poňatie rozsudku pre zmeškanie

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí vyslovil svoj názor na príliš formalistický prístup a gramatický výklad súdu k uplatneniu inštitútu rozsudku pre zmeškanie.
Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.
JUDIKATÚRA: Dokazovanie nároku na odpočet DPH prostredníctvom dodávateľov

JUDIKATÚRA: Dokazovanie nároku na odpočet DPH prostredníctvom dodávateľov

Najvyšší správny súd rozhodoval o tom, či je správca dane oprávnený overovať si tvrdenia účastníka konania u tretích strán, teda vykonať dokazovanie prostredníctvom dodávateľov.

Dôvodová správa k zákonu č. 48/2023 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej ...

Dôvodová správa k zákonu č. 420/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Dôvodová správa k zákonu č. 375/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do ...
JUDIKATÚRA: Reálne doručenie vs. fikcia doručenia v správnom konaní

JUDIKATÚRA: Reálne doručenie vs. fikcia doručenia v správnom konaní

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR sa zaoberá otázkou konfliktu fikcie doručenia a reálneho doručenia zásielky v správnom konaní.
JUDIKATÚRA: Výsledky odbornej expertízy ako dôkaz v daňovom konaní

JUDIKATÚRA: Výsledky odbornej expertízy ako dôkaz v daňovom konaní

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či je možné údaje z prepadnutej ERP použiť ako dôkaz v daňovom konaní.
PoUtStŠtPiSoNe
: