Nájdených výsledkov: 505

Vplyv vnútorného presvedčenia účastníka právneho úkonu na jeho platnosť

Otázka posudzovania (ne)platnosti alebo (ne)existencie právneho úkonu je kategóriou objektívnou a súvisí s tým, ako relevantná právna úprava normatívne reguluje určitú časť ľudského ...
Domnelý právny titul pre nadobudnutie vlastníctva vydržaním

Domnelý právny titul pre nadobudnutie vlastníctva vydržaním

I. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. II. Z hľadiska ...
Hypotetický ušlý zisk

Hypotetický ušlý zisk

Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na ...

Vysvetľovacia povinnosť pri dokazovaní, nemožnosť disponovať dôkazným prostriedkom

I. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností zaťažuje toto účastníka konania, ktorý z existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky; ide o toho ...

Vysvetľovacia povinnosť pri dokazovaní, nemožnosť disponovať dôkazným prostriedkom

I. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností zaťažuje toto účastníka konania, ktorý z existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky; ide o toho ...
Aktuálne stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Aktuálne stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Dňa 5. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorom bolo prijaté stanovisko (Tpj 11/2017), ktoré si môžete prečítať v ...
Zamestnávatelia môžu dať skontrolovať svojich zamestnancov počas PN-ky

Zamestnávatelia môžu dať skontrolovať svojich zamestnancov počas PN-ky

Sociálna poisťovňa vo svojej aktuálnej tlačovej správe dáva do pozornosti, že dodržiavanie liečebného režimu môže dať skontrolovať aj zamestnávateľ.
PoUtStŠtPiSoNe
: