Nájdených výsledkov: 526
Zákonnosť dôkazov v trestnom konaní

Zákonnosť dôkazov v trestnom konaní

Otázka rešpektovania zákonnosti, resp. vyvolávania stavu nezákonnosti predstavuje otázku, ktorá vykazuje značnú aktuálnosť a pútavosť, a to de facto vo všetkých oblastiach právneho ...

Povinnosť súdov konzultovať so súdnym znalcom jeho objektívnu možnosť vykonať znalecký úkon v lehote

Úlohou okresného súdu je prekonzultovať so súdnym znalcom jeho objektívnu možnosť vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote. Ak si okresný súd túto povinnosť nesplní a ...

Zodpovednosť konateľa za porušenie povinností spoločnosťou

Záver súdu o zodpovednosti konateľa z dôvodu, že ako štatutárny zástupca „zodpovedá aj za prípadné „konania“ spoločnosti“, ignoruje zmysel § 135a Obchodného zákonníka, podľa ...

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pre nezaplatenie kúpnej ceny

Pri posudzovaní trvania práva na odstúpenie od zmluvy pre omeškanie dlžníka so zaplatením kúpnej ceny je potrebné vychádzať zo zmyslu a účelu inštitútu odstúpenia od zmluvy, ktorým je ...

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pre nezaplatenie kúpnej ceny

Pri posudzovaní trvania práva na odstúpenie od zmluvy pre omeškanie dlžníka so zaplatením kúpnej ceny je potrebné vychádzať zo zmyslu a účelu inštitútu odstúpenia od zmluvy, ktorým je ...
ÚS ČR: Ak chcete zverejniť fotku zlodeja z kamerového záznamu, musíte mať jeho súhlas

ÚS ČR: Ak chcete zverejniť fotku zlodeja z kamerového záznamu, musíte mať jeho súhlas

Účelom vyhotovovania kamerového záznamu je ochrana majetku a zhromažďovanie osobných údajov o prípadnej protiprávnej činnosti, nie je ním však vyhotovovanie záznamov pre ďalšie ...

Právo na zákonného sudcu, nové pridelenie senátu

S ohľadom na podstatu základného práva na zákonného sudcu nie je v konkrétnej veci nevyhnutne rozhodujúce, aký senát ju rozhodol, ak v nej bolo nové pridelenie konkrétneho senátu ...
PoUtStŠtPiSoNe
: