Nájdených výsledkov: 698

Dôvodová správa k zákonu č. 181/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011  Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Výška škody pri zabudovaných veciach v trestnom konaní

Výška škody pri zabudovaných veciach v trestnom konaní

Argumentácia Krajského súdu v Bratislave k spôsobu určenia výšky škody pri zabudovaných veciach.

Ochrana slabšieho v pracovnom práve, zisťovanie „procesnej pravdy“ v konaní

Aj napriek ústavnej zásade voľného hodnotenia dôkazov nemôže všeobecný súd bez náležitého odôvodnenia „uveriť“ a stotožniť sa s jedným dôkazom (konkrétnymi svedeckými ...

Dokazovanie skutočnej vôle zmluvných strán, nadobudnutie bytu „pod cenu“, rozpor výkonu práva s dobrými mravmi

I. Poskytnutie ochrany strane, ktorá by zamlčala svoju skutočnú vôľu (v konkrétnom prípade spočívajúcu údajne v nadobudnutí bytu „pod cenu“, resp. bez úplného vyplatenia dohodnutej ...

Základné rozloženie dôkazného bremena v civilnom sporovom konaní a procesné následky stavu non liquet

I. Civilné sporové konanie je ovládané prejednacou zásadou, v súlade s ktorou je úspech procesnej strany definovaný jej povinnosťou tvrdenia a na ňou nadväzujúcou dôkaznou povinnosťou a ...

Charakter lehoty na podanie žaloby prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome

Lehota podľa ustanovenia § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá z časového hľadiska limituje prehlasovaného vlastníka bytu alebo ...

Dôvodová správa k zákonu č. 455/2021 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
PoUtStŠtPiSoNe
: