TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmrazenie platov narúša právnu istotu sudcov

11.12. 2013, 21:50 |  najpravo.sk

Zákonom, ktorý schválila Národná rada SR začiatkom decembra sa určil sudcom priemerný plat pre rok 2014 rovnaký, ako poberali v roku 2013, a to vo výške určenej v roku 2012. Ako médiá nazývajú tento krok, ide o zmrazenie platov. Národná rada zmrazila platy nielen sudcom, ale aj poslancom, prezidentovi, členom vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu, generálnemu prokurátorovi a iným.

K tomuto kroku, ešte v štádiu jeho prípravy, teda pred jeho schválením sa vyjadrilo aj Združenie sudcov Slovenska, ktoré zverejnilo na svojom webe toto vyjadrenie z 22. novembra:

„Pripravované legislatívne opatrenie na pokračovanie v zmrazovaní valorizácie platov sudcov v ďalšom roku 2014 vyvoláva opodstatnenú obavu o reálnej možnosti neprípustného zásahu do ústavnej záruky nezávislosti súdnictva pre nedôsledné zohľadňovanie záväzných právnych názorov Ústavného súdu SR (napr. PL. ÚS 38/95, PL. ÚS 30/99, PL. ÚS 25/00, PL. ÚS 52/99, PL. ÚS 12/05).

Z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že všeobecný princíp právneho štátu sa musí rešpektovať pri prijímaní každého zákona. Neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu je princíp právnej istoty, v dôsledku čoho podlieha ústavnej ochrane aj tzv. legitímne očakávanie materiálne chápanie právneho štátu. Zároveň vylučuje prístup, že ak ústavný text výslovne neustanovuje, že platové pomery sudcov sú neodňateľné, t. j. sú „zaručené" len zákonnými zárukami, možno potom „legalizovať" akékoľvek zásahy štátu.

Narušenie princípu vyjadreného v Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR (Slovenská republika je demokratický a právny štát ...) zo strany zákonodarcu pritom zvýrazňuje skutočnosť, že adresátmi zmien zákona sú sudcovia všeobecných súdov, ktorým ústava garantuje nezávislosť (Čl. 144 ods. 1 Ústavy SR).

Pod nezávislosťou sudcov v širšom slova zmysle je potrebné vždy chápať ich materiálnu nezávislosť (platové pomery a sociálne zabezpečenie). Zásahy do tejto oblasti, aj zmrazenie platov, narúša právnu istotu sudcov. Legitímnym riešením je len jeho dočasnosť a proporcionalita zásahu. Pri dosiahnutej úrovni HDP za rok 2013 (pozitívny stav) a raste priemerného platu pracovníka NH (zákonodarcom určená ekonomická kategória, ktorá sleduje legitímny cieľ v podmienkach transformujúceho sa hospodárstva), pokračovanie v ďalšom zmrazovaní valorizácie po roku 2013 spĺňa kritériá v nelegitímnosti zásahu do nezávislosti súdnictva. Súčasne je povinnosťou zákonodarcu pri zmrazovaní platov ústavných činiteľov nevyhnutne rešpektovať odlišnosť ústavného postavenia sudcov a predstaviteľov zákonodarnej moci, vzhľadom na princíp deľby moci a princíp nezávislosti sudcov, z ktorých jednoznačne vyplýva rozdielny dispozičný priestor k platovým reštrikciám voči sudcom v porovnaní s dispozičným priestorom k takýmto reštrikciám v iných oblastiach.

Zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov musí byť teda odôvodnený výnimočnými okolnosťami pri súčasnom dôslednom rešpektovaní zásady proporcionality a dočasnosti zásahu. Vychádzajúc z uvedených ekonomických skutočností, roku 2013 a právnej záväznosti nálezov Ústavného súdu SR, žiadame schválenie len takej legislatívnej úpravy, ktorá nevyvolá opodstatnené pochybnosti o jej súlade s Čl. 46 ods. 1, 144 ods. 1 Ústavy SR a Čl. 6 ods. 1 Dohovoru."

Združeniu sa nepáči negatívna medializácia rozhodnutí súdov

Združenie sudcov Slovenska sa zároveň tiež vyjadrilo, že so znepokojením vníma negatívnu medializáciu rozhodnutí súdov niektorými ústavnými činiteľmi, spojenú s výzvami na disciplinárny postih sudcov v prebiehajúcom konaní, čo zvyšuje podľa združenia nedôveru verejnosti voči nezávislému výkonu súdnictva.

Toho istého dňa Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska uviedlo, že:

  • s uspokojením konštatuje, že po viac ako desiatich rokoch sa podarilo zjednotiť dve najväčšie stavovské organizácie sudcov na Slovensku. Tento krok je jasným signálom, že väčšina sudcov si uvedomuje dôležitosť jednotného postupu v snahe o zachovanie a posilňovanie nezávislosti súdnej moci ako jediného garanta práva občanov na spravodlivé a efektívne súdne konanie;
  • vyzýva Vládu SR a Národnú radu SR, aby pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2014 zohľadnili správu Európskej komisie, ktorá konštatovala finančnú poddimenzovanosť slovenskej justície a pri úvahách o ďalšom zmrazovaní platov sudcov dôsledne rešpektovali záväzné právne názory ústavného súdu; odstránili platovú diskrimináciu odborných pracovníkov všeobecného súdnictva v porovnaní s odborným aparátom Ústavného súdu SR; zabezpečili vyriešenie problémov vyplývajúcich z uznesení Pléna Najvyššieho súdu SR z rokov 2006 – 2013;
  • žiada organizačné, personálne a technické inovácie v riadení Najvyššieho súdu SR a krajských a okresných súdov tak, aby sa zabránilo zneužívaniu systému prostredníctvom šikanóznych hromadných žalôb, ktoré zahlcujú súdne oddelenia a tým bránia efektívnej ochrane ľudských práv a základných slobôd účastníkov konania. V tejto súvislosti oceňuje ústretový prístup Slovenskej advokátskej komory;
  • podporuje diskusiu o aktualizácii zásad sudcovskej etiky s poukazom na nenormatívny charakter tejto filozofickej disciplíny;
  • víta náznaky pozitívnej zmeny postoja časti masmédií pri informovaní občianskej verejnosti o reálnych nedostatkoch podmienok výkonu súdnictva.

Zdroj: zdruzenie.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 444
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
sudcom

vyzýva, žiada, nepáči, narúša, vyvoláva pochybnosti - koľko nagativizmu, čo takto očistíme svoj stav od kolegov čo v talári vôbec nemajú byť, čo takto prácou ukázať že si zaslúžime to čo dostávame, čo takto neustále nezaťažovať samých seba vlastnými žalobami, čo takto pristúpiť na vzdelávanie z etiky,keď si spoločnosť myslí že to potrebujeme, čo takto zdieľať s ostatnými aj finančné dopady ekonomiky, čo takto byť vďačný že prácu máme keď mnohí nemajú, čo takto neschovávať nezávislosť súdnictva za plné peňaženky, veď sudca je preto sudcom že rozhoduje podľa vlastného svedomia aj bez toho či mu má byť zmrazený plat. Či nie? Nie ste schopní samy seba očistiť, získať si stratenú dôveru, postavenie, vážnosť - len tá nezávislosť v podobe sudcovského platu je hlavnou témou justície ? Čo takto vyhlásenie, záväzok, sľub že niečo zmeníme, dodržíme urobíme, niečo pozitívne zavedieme a potom požiadame, lebo si zaslúžime.

 
x | 12.12.2013 09:55

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: