TlačPoštaZväčšiZmenši

Fúzia Skype a Microsoftu neobmedzuje hospodársku súťaž

12.12. 2013, 12:55 |  najpravo.sk

Nadobudnutie spoločnosti Skype podnikom Microsoft je zlučiteľné s vnútorným trhom. Táto fúzia neobmedzuje hospodársku súťaž ani na trhu videohovorov určených širokej verejnosti, ani na trhu podnikových komunikácií. Tak znie včerajší výrok Všeobecného súdu Európskej únie.

Spoločnosť Skype poskytuje služby a programové vybavenie na komunikáciu cez internet, pomocou ktorého možno zasielať rýchle správy, ako aj vykonávať hovory a videohovory. Microsoft je americký podnik, ktorý sa zaoberá činnosťami týkajúcimi sa najmä navrhovania, vývoja softvérových produktov a ich uvádzania na trh, ako aj poskytovania s tým spojených služieb, ktoré zahŕňajú programové vybavenie a služby na komunikáciu cez internet určené pre širokú verejnosť, ako aj podnikovým používateľom.

V septembri 2011 Microsoft oznámil Komisii koncentráciu, ktorou chcel nadobudnúť kontrolu nad spoločnosťou Skype. Spoločnosti Cisco a Messagenet, spoločnosti poskytujúce služby a programové vybavenie na komunikáciu cez internet v prvom rade pre podniky, ale aj širokú verejnosť, predložili Komisii pripomienky, ktorými sa snažili preukázať protisúťažné účinky, ktoré zamýšľaná fúzia spôsobí. Komisia však v októbri 2011 vyhlásila koncentráciu za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

Cisco a Messagenet následne podali proti rozhodnutiu Komisie žalobu o neplatnosť na Všeobecný súd.

Vo svojom rozsudku zo včerajška Všeobecný súd v prvom rade rozhodol, že Komisia vo svojom rozhodnutí v súvislosti s komunikáciou cez internet len rozlišovala medzi komunikačnými službami cez internet určenými širokej verejnosti (ďalej len „súkromné komunikácie") a službami poskytovanými podnikovým zákazníkom (ďalej len „podnikové komunikácie"), pričom sa nevyjadrila k tomu, či v rámci kategórie súkromných komunikačných služieb by nebolo potrebné rozlišovať ešte užšie referenčné trhy. Konštatovala totiž, že oznámená koncentrácia podnikov nevyvoláva problémy v oblasti hospodárskej súťaže, a to ani na najužších trhoch.

Hoci v tejto súvislosti Všeobecný súd dospel k záveru, že nadobudnutie spoločnosti Skype umožní Microsoftu dosiahnuť 80 – 90 % podiel na trhu súkromných komunikácii, ktoré zodpovedajú videohovorom uskutočneným pomocou osobných počítačov fungujúcich v systéme Windows, operačný systém vyvinutý Microsoftom, podiely na trhu, ako ani veľmi vysoký stupeň koncentrácie v tomto segmente trhu nevypovedajú o trhovej sile umožňujúcej Microsoftu vo väčšej miere narušiť účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Odvetvie súkromných komunikačných služieb totiž predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce nové odvetvie, ktoré sa vyznačuje krátkymi inovačnými cyklami a v ktorom veľké podiely na trhu môžu byť pominuteľné. Okrem toho, síce Microsoft je známy tým, že má veľmi veľký podiel na trhu so softvérom pre osobné počítače, jeho účasť na trhu nových platforiem informačných technológii, akými sú tablety alebo smartfóny, je menšia, pričom význam týchto platforiem na trhu súkromných komunikácií neustále rastie. Akýkoľvek pokus o zvýšenie cien komunikácií s ohľadom na týchto používateľov osobných počítačov by ich mohol podnietiť k tomu, aby prešli na uvedené alternatívne platformy. Keďže sú služby na tomto trhu obvykle bezplatné, obchodná politika, ktorej cieľom by bolo nechať platiť používateľov, by navyše mohla odviesť používateľov k iným poskytovateľom, ktorí by naďalej poskytovali svoje služby bezodplatne.

Všeobecný súd tiež rozhodol, že čo sa týka iných platforiem než osobných počítačov fungujúcich v systéme Windows, konkurenčné subjekty Microsoftu majú dostatočne vysoké podiely na trhu na to, aby vytvorili komunikačné siete, ktorých používanie a príťažlivosť pre používateľov sú prinajmenšom porovnateľné s tými, ktoré ponúkajú Skype a Microsoft spolu.

Za týchto okolností a vzhľadom na to, že spoločnosti Cisco a Messagenet nepreukázali, že koncentrácia môže spôsobiť ujmu, ktorá by poškodila hospodársku súťaž na trhu súkromných komunikačných služieb, dospel Všeobecný súd k záveru, že pokiaľ ide o tento trh, skúmaná fúzia je zlučiteľná s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Všeobecný súd ďalej zamietol tvrdenie spoločností Cisco a Messagenet, podľa ktorého by vďaka tejto koncentrácii mohol Microsoft vyhradiť jeho programu Lync prednostnú interoperabilitu na trhu podnikových komunikácií s programom Skype a s jeho širokou užívateľskou základňou, a to na úkor svojich konkurentov.

Všeobecný súd v tejto súvislosti po prvé pripomína, že koncentráciu možno vyhlásiť za nezlučiteľnú s vnútorným trhom len vtedy, keď priamo a bezprostredne narušuje hospodársku súťaž. Uskutočnenie interoperability programov Lync a Skype a obchodný úspech nového výsledného produktu – čo by teoreticky mohlo spoločnosti Microsoft umožniť, aby obmedzila hospodársku súťaž, – závisia aj od viacerých faktorov, pri ktorých nie je isté, či všetky môžu nastať v dostatočne blízkej budúcnosti.

Po druhé Všeobecný súd rozhodol, že presné výhody takéhoto produktu a skutočný dopyt po ňom sú stále veľmi neurčité. Všeobecný súd v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosti, ktoré by prípadne zaujal integrovaný komunikačný prostriedok, chcú predovšetkým komunikovať so spotrebiteľmi o svojich produktoch a službách, a nie s používateľmi programu Skype, ktorí nemusia byť ich súčasnými alebo potenciálnymi zákazníkmi. Navyše Skype neumožňuje spoločnostiam aktívne oslovovať svojich používateľov, ktorí zvyčajne používajú pseudonym a ktorých možno kontaktovať len po tom, ako to sami povolia. Okrem toho zákazníci budú môcť stále kontaktovať spoločnosti, ktoré im predávajú produkty a služby, pomocou programu Skype – ktorý si môžu aj naďalej používatelia, či už ide o jednotlivcov, alebo podnikových používateľov, zadarmo stiahnuť – bez toho, aby si podnik musel zaobstarať produkt, ktorý bude výsledkom integrácie programov Lync a Skype.

Po tretie Všeobecný súd zdôrazňuje, že Lync je vystavený hospodárskej súťaži iných veľkých subjektov pôsobiacich na trhu, akým je spoločnosť Cisco, ktorá má sama o sebe väčší podiel na tomto trhu ako Microsoft. Táto okolnosť pritom výrazne znižuje schopnosť Microsoftu narušiť hospodársku súťaž na tomto trhu.

Za týchto okolností Všeobecný súd zamietol žalobu spoločností Cisco a Messagenet v celom rozsahu.

Zdroj: www.curia.europa.eu
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1149
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: