TlačPoštaZväčšiZmenši

Fúzia Skype a Microsoftu neobmedzuje hospodársku súťaž

12.12. 2013, 12:55 |  najpravo.sk

Nadobudnutie spoločnosti Skype podnikom Microsoft je zlučiteľné s vnútorným trhom. Táto fúzia neobmedzuje hospodársku súťaž ani na trhu videohovorov určených širokej verejnosti, ani na trhu podnikových komunikácií. Tak znie včerajší výrok Všeobecného súdu Európskej únie.

Spoločnosť Skype poskytuje služby a programové vybavenie na komunikáciu cez internet, pomocou ktorého možno zasielať rýchle správy, ako aj vykonávať hovory a videohovory. Microsoft je americký podnik, ktorý sa zaoberá činnosťami týkajúcimi sa najmä navrhovania, vývoja softvérových produktov a ich uvádzania na trh, ako aj poskytovania s tým spojených služieb, ktoré zahŕňajú programové vybavenie a služby na komunikáciu cez internet určené pre širokú verejnosť, ako aj podnikovým používateľom.

V septembri 2011 Microsoft oznámil Komisii koncentráciu, ktorou chcel nadobudnúť kontrolu nad spoločnosťou Skype. Spoločnosti Cisco a Messagenet, spoločnosti poskytujúce služby a programové vybavenie na komunikáciu cez internet v prvom rade pre podniky, ale aj širokú verejnosť, predložili Komisii pripomienky, ktorými sa snažili preukázať protisúťažné účinky, ktoré zamýšľaná fúzia spôsobí. Komisia však v októbri 2011 vyhlásila koncentráciu za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

Cisco a Messagenet následne podali proti rozhodnutiu Komisie žalobu o neplatnosť na Všeobecný súd.

Vo svojom rozsudku zo včerajška Všeobecný súd v prvom rade rozhodol, že Komisia vo svojom rozhodnutí v súvislosti s komunikáciou cez internet len rozlišovala medzi komunikačnými službami cez internet určenými širokej verejnosti (ďalej len „súkromné komunikácie") a službami poskytovanými podnikovým zákazníkom (ďalej len „podnikové komunikácie"), pričom sa nevyjadrila k tomu, či v rámci kategórie súkromných komunikačných služieb by nebolo potrebné rozlišovať ešte užšie referenčné trhy. Konštatovala totiž, že oznámená koncentrácia podnikov nevyvoláva problémy v oblasti hospodárskej súťaže, a to ani na najužších trhoch.

Hoci v tejto súvislosti Všeobecný súd dospel k záveru, že nadobudnutie spoločnosti Skype umožní Microsoftu dosiahnuť 80 – 90 % podiel na trhu súkromných komunikácii, ktoré zodpovedajú videohovorom uskutočneným pomocou osobných počítačov fungujúcich v systéme Windows, operačný systém vyvinutý Microsoftom, podiely na trhu, ako ani veľmi vysoký stupeň koncentrácie v tomto segmente trhu nevypovedajú o trhovej sile umožňujúcej Microsoftu vo väčšej miere narušiť účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Odvetvie súkromných komunikačných služieb totiž predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce nové odvetvie, ktoré sa vyznačuje krátkymi inovačnými cyklami a v ktorom veľké podiely na trhu môžu byť pominuteľné. Okrem toho, síce Microsoft je známy tým, že má veľmi veľký podiel na trhu so softvérom pre osobné počítače, jeho účasť na trhu nových platforiem informačných technológii, akými sú tablety alebo smartfóny, je menšia, pričom význam týchto platforiem na trhu súkromných komunikácií neustále rastie. Akýkoľvek pokus o zvýšenie cien komunikácií s ohľadom na týchto používateľov osobných počítačov by ich mohol podnietiť k tomu, aby prešli na uvedené alternatívne platformy. Keďže sú služby na tomto trhu obvykle bezplatné, obchodná politika, ktorej cieľom by bolo nechať platiť používateľov, by navyše mohla odviesť používateľov k iným poskytovateľom, ktorí by naďalej poskytovali svoje služby bezodplatne.

Všeobecný súd tiež rozhodol, že čo sa týka iných platforiem než osobných počítačov fungujúcich v systéme Windows, konkurenčné subjekty Microsoftu majú dostatočne vysoké podiely na trhu na to, aby vytvorili komunikačné siete, ktorých používanie a príťažlivosť pre používateľov sú prinajmenšom porovnateľné s tými, ktoré ponúkajú Skype a Microsoft spolu.

Za týchto okolností a vzhľadom na to, že spoločnosti Cisco a Messagenet nepreukázali, že koncentrácia môže spôsobiť ujmu, ktorá by poškodila hospodársku súťaž na trhu súkromných komunikačných služieb, dospel Všeobecný súd k záveru, že pokiaľ ide o tento trh, skúmaná fúzia je zlučiteľná s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Všeobecný súd ďalej zamietol tvrdenie spoločností Cisco a Messagenet, podľa ktorého by vďaka tejto koncentrácii mohol Microsoft vyhradiť jeho programu Lync prednostnú interoperabilitu na trhu podnikových komunikácií s programom Skype a s jeho širokou užívateľskou základňou, a to na úkor svojich konkurentov.

Všeobecný súd v tejto súvislosti po prvé pripomína, že koncentráciu možno vyhlásiť za nezlučiteľnú s vnútorným trhom len vtedy, keď priamo a bezprostredne narušuje hospodársku súťaž. Uskutočnenie interoperability programov Lync a Skype a obchodný úspech nového výsledného produktu – čo by teoreticky mohlo spoločnosti Microsoft umožniť, aby obmedzila hospodársku súťaž, – závisia aj od viacerých faktorov, pri ktorých nie je isté, či všetky môžu nastať v dostatočne blízkej budúcnosti.

Po druhé Všeobecný súd rozhodol, že presné výhody takéhoto produktu a skutočný dopyt po ňom sú stále veľmi neurčité. Všeobecný súd v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosti, ktoré by prípadne zaujal integrovaný komunikačný prostriedok, chcú predovšetkým komunikovať so spotrebiteľmi o svojich produktoch a službách, a nie s používateľmi programu Skype, ktorí nemusia byť ich súčasnými alebo potenciálnymi zákazníkmi. Navyše Skype neumožňuje spoločnostiam aktívne oslovovať svojich používateľov, ktorí zvyčajne používajú pseudonym a ktorých možno kontaktovať len po tom, ako to sami povolia. Okrem toho zákazníci budú môcť stále kontaktovať spoločnosti, ktoré im predávajú produkty a služby, pomocou programu Skype – ktorý si môžu aj naďalej používatelia, či už ide o jednotlivcov, alebo podnikových používateľov, zadarmo stiahnuť – bez toho, aby si podnik musel zaobstarať produkt, ktorý bude výsledkom integrácie programov Lync a Skype.

Po tretie Všeobecný súd zdôrazňuje, že Lync je vystavený hospodárskej súťaži iných veľkých subjektov pôsobiacich na trhu, akým je spoločnosť Cisco, ktorá má sama o sebe väčší podiel na tomto trhu ako Microsoft. Táto okolnosť pritom výrazne znižuje schopnosť Microsoftu narušiť hospodársku súťaž na tomto trhu.

Za týchto okolností Všeobecný súd zamietol žalobu spoločností Cisco a Messagenet v celom rozsahu.

Zdroj: www.curia.europa.eu
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1078
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: