TlačPoštaZväčšiZmenši

Výzva Združenia sudcov Slovenska „Do vlastných radov"

13.10. 2011, 11:08 |  najpravo.sk

Prezidentka združenia sudcov Slovenska JUDr. Dana Bystrianská vyzýva sudcov. Jej apel prinášame v plnom znení:

Vážené kolegyne a kolegovia, sudcovia Slovenskej republiky,

nič sa netvorí ťažšie ako slová, ktoré by mali upútať, povzbudiť a zároveň niečo vecné vyjadriť. Ale pokúsim sa o to.

Aká je dnes slovenská justícia? Sme vyčerpaní, unavení, otrávení, znechutení a sklamaní z diania, ktoré sa týka justície a všetkého, čo s ňou súvisí. Niekoľkoročné vytrvalé úsilie politikov, podporované médiami a bohužiaľ aj niektorými našimi kolegami začalo prinášať „ovocie". Postupne sme so súhlasným pritakávaním verejnosti zbavovaní akých takých výhod, ktoré sme počas uplynulých 20. tich rokov dosiahli, pri súčasnom zvyšovaní tlaku – ako inak – na našu výkonnosť. Nerešpektuje sa princíp trojdelenia štátnej moci, ktorý vyplýva z Ústavy SR a medzinárodných dokumentov, ktorými je viazaná a porušuje sa nezávislosť súdnej moci.

V očiach verejnosti sme bandou skorumpovaných a nemorálnych sudcov, ktorých môže poriadku naučiť len „transparentný bič". Čo na tom, že nepovedie k včasnému prístupu k spravodlivosti, k zlepšeniu vymožiteľnosti práva a už vôbec nie k zlepšeniu podmienok práce sudcov, či toľko diskutovanej očiste sudcovského stavu? Hlavná vec, že bude plieskať. Väčšina z nás to veľmi dobre vie, ale náš názor zodpovedných nezaujíma. Bohužiaľ, chyba je aj v nás. Stavovská organizácia, ktorá nás zastupuje, nepociťuje reálnu pomoc od väčšiny sudcov. Samozrejme, je to vyvolané tiež dlhodobým pracovným vyťažením kolegov. A tak sa súčasnej vládnej garnitúre podarilo to, o čom snívajú vládne moci v mnohých krajinách. V zmysle starého známeho hesla „rozdeľuj a panuj", ovládnuť justíciu.

Združenie sudcov Slovenska (ďalej len „ZSS") má v súčasnosti 380 členov. Aj keď je stále najväčšou stavovskou organizáciou na Slovensku a členom Medzinárodnej asociácie sudcov (ďalej len „UIM") a Európskej asociácie sudcov (ďalej len „EAJ"), je to práve nízko početná členská základňa, ktorá nám je čoraz častejšie vytýkaná. Aby sme boli považovaní za partnera v rôznych odborných resp. politických diskusiách, je potrebné zvýšiť počet a najmä angažovanosť členov ZSS. Príčin odlivu členov je niekoľko a nemá zmysel ich na tomto mieste rozoberať. Urobilo sa veľa chýb, ktorých „ovocie" zbierame a ešte len budeme zbierať. Vydávať však energiu na hľadanie vinníkov a vzájomné obviňovanie je zbytočné. Je potrebné urobiť čiaru, zrátať škody a ísť ďalej, pretože každý má právo na druhú šancu, obzvlášť vtedy, ak tá druhá šanca je nielen pre tých, ktorí sa o ňu uchádzajú, ale aj pre tých, ktorí ju dať majú.

ZSS to sme my, sudcovia, príslušníci sudcovského stavu a nami volení kolegovia, ktorí stav reprezentujú. Je potrebné, aby sme išli ďalej, aby sme hľadali a ponúkali riešenia sudcom a preto, vážení kolegovia, chcem prezentovať úprimnú snahu ZSS prinavrátiť stavovskej organizácii postavenie a dôveryhodnosť sudcov, ale aj partnerstvo pre výkonnú a zákonodarnú moc tak, ako tomu bolo v začiatkoch pôsobenia ZSS. Dovoľte mi touto cestou predstaviť základné body „Programu ZSS na roky 2011 – 2016", ktorého cieľom je predovšetkým ponúknuť východiská a riešenia situácie, v ktorej sa súčasná súdna moc na Slovensku nachádza.

  1. Pokračovať v sledovaní legislatívneho procesu, pripomienkovať návrhy zákonov a snažiť sa primäť vládu a parlament, aby predovšetkým pri prijímaní „sudcovských", ale aj iných zákonov zohľadňovali pripomienky odbornej sudcovskej verejnosti. Sme to predsa my, ktorí so zákonmi robíme a vieme najlepšie, aké (ne)kvalitné sú (v tejto súvislosti dávam do pozornosti „Výzvu ZSS k dodržiavaniu medzinárodných štandardov a ústavných princípov Slovenskej republiky pri uskutočňovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa fungovania súdnej moci v Slovenskej republike, zaslanú všetkým vrcholným politickým predstaviteľom na Slovensku vrátane predsedníčky Ústavného súdu SR)";
  2. Zasadzovať sa o zlepšenie pracovných podmienok sudcov, najmä na preťažených súdoch, navrhovaním efektívnych opatrení vychádzajúcich z požiadaviek sudcovského zboru dotknutého súdu;
  3. Zintenzívniť objektívne informovanie verejnosti o situácii v justícii v snahe zlepšiť dôveru a rešpekt občanov v súdnu moc a zvýšiť záujem médií o takéto informácie cestou tlačových konferencií po každom zasadnutí Celorepublikovej rady ZSS (ďalej len „CR ZSS") a Hlavnom zhromaždení ZSS (ďalej len „HZ ZSS"), ako aj vyhláseniami ku kľúčovým problémom, ktoré rezonujú v spoločnosti (táto úloha bude neľahká, nakoľko naše ostatné skúsenosti svedčia o tom, že väčšina hlavných/mienkotvorných médií bohužiaľ o objektívne informácie z oblasti justície záujem nemá);
  4. Pokračovať v aktivitách na medzinárodnej úrovni, najmä v UIM a EAJ a rozvíjať spoluprácu s ostatnými sudcovskými stavovskými organizáciami, ktoré sú taktiež členmi UIM a EAJ za účelom výmeny skúseností a získania podpory pri hájení záujmov sudcov (viď Rezolúcia EAJ prijatá v Istanbule 4. septembra 2011), ktorú sme zaslali všetkým dotknutým štátnym orgánom s výzvou na odstránenie nedostatkov, osobitne pre ministerku spravodlivosti SR a predsedníčku vlády SR;
  5. Vysporiadať sa s problémami, ktoré nám zanechali predchádzajúce vedenia ZSS (o. i. aj výroky exprezidenta ZSS JUDr. Rohárika na adresu JUDr. Polku, v dôsledku ktorých je ZSS zaviazané zatiaľ neprávoplatným rozsudkom zaplatiť vyše 6 000 €) tak, aby tieto nemali pre existenciu ZSS fatálne dôsledky;
  6. Posilňovať členskú základňu najmä oslovovaním funkčne mladších kolegov, ale aj tých, ktorí už členmi ZSS boli a z rôznych dôvodov z neho vystúpili, aby stavovská organizácia zastupovala čo najväčší počet sudcov a aby sa eliminoval priestor pre tých kolegov, ktorí vedení väčšinou subjektívnymi záujmami verejne vystupujú v mene sudcov, hoci takýto mandát nikdy nedostali;
  7. Hľadať finančné zdroje, okrem členských príspevkov, na financovanie rôznych aktivít ZSS (okrem zasadnutí CR ZSS a HZ ZSS) aj organizovanie pravidelnýchseminárov na tému postavenie, práva, povinnosti, zodpovednosť, pracovné podmienky a etika sudcov a pravidelné informovanie o vývojových trendoch v danej oblasti v zahraničí;
  8. Pokračovať v jednocovaní, v rokovaniach s druhou najväčšou sudcovskou stavovskou organizáciou – Úniou sudcov Slovenska, o spolupráci a možnom spojení, s cieľom vytvoriť jednotnú organizáciu, ktorá bude základnou platformou pre výmenu názorov sudcov k rôznym otázkam a problémom nielen pracovným, ale aj etickým a spoločenským.

Verím, že napriek neľahkej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, predložený program pomôže mnohým z Vás nájsť odpoveď na otázku, prečo je dôležité mať stavovskú organizáciu, ktorá reprezentuje a presadzuje záujmy sudcov a je dôstojným a rešpektovaným partnerom výkonnej a zákonodarnej moci pri ich službe občanom."

Zdroj: www.zdruzenie.sk
Ilustračné foto: www.zdruzenie.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 936
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
priehladne

Take je to priehladne. Clenov ubuda, tym padom aj clenskych prispevkov, lebo si clenovia polozia otazku "Preco byt clenom". Preto, aby boli medzinarodne institucie neobjektivne informovane a ja im mam dat mandat? A ktoreze z tych bodov bude mat vplyv na to, aby verejnost zmenila nazor na "bandu skorumpovanych?" Noze si ich precitajte ešte raz. Moj názor - na zlepsenie vnimania sudnictva v ociach verejnosti ma vplyv predovsetkým dostatocný pocet sudcov, vsu, administrativy, ktorí budu spravne motivovani, lebo to sposobi markantne zrychlenie konani (s par ludmi sa zazraky nedaju robit, zial bud setrime alebo chceme rychlost a kvalitu) a druhou vecou je zlepsenie legislativy - osp, tp a i. Bohuzial to, ze v mediach sa prezentuju tie neuspesne strany sporu, to sa ovplyvnit neda, media potrebuju senzacie a skandaly a urobia si ich sami na zaklade tvrdeni neuspesnych ucastnikov. V podstate drzim palce, ale na najblizsej odbocke uz odbocte spravne.

 
laco | 13.10.2011 18:57
 
No nazdar!

"Sme vyčerpaní, unavení, otrávení, znechutení a sklamaní z diania, ktoré sa týka justície a všetkého, čo s ňou súvisí." No tak to ste zabili. Vy a vyčerpaní, unavení, znechutení? Veď ste zaplatení, máte istotu doživotného zamestnania, rehabilitačné dovolenky, istotu doživotného kráľovského príjmu! Sa nehanbíte toto vôbec povedať? A čo učitelia, lekári alebo aj vaši kolegovia vyšší súdni úradníci? Všetci sú vyčerpaní, unavení, znechutení a sklamaní. Ale vy máte najmenšie morálne právo to hovoriť.

 
spravodlivý | 13.10.2011 16:21

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: