TlačPoštaZväčšiZmenši

Výzva Združenia sudcov Slovenska „Do vlastných radov"

13.10. 2011, 11:08 |  najpravo.sk

Prezidentka združenia sudcov Slovenska JUDr. Dana Bystrianská vyzýva sudcov. Jej apel prinášame v plnom znení:

Vážené kolegyne a kolegovia, sudcovia Slovenskej republiky,

nič sa netvorí ťažšie ako slová, ktoré by mali upútať, povzbudiť a zároveň niečo vecné vyjadriť. Ale pokúsim sa o to.

Aká je dnes slovenská justícia? Sme vyčerpaní, unavení, otrávení, znechutení a sklamaní z diania, ktoré sa týka justície a všetkého, čo s ňou súvisí. Niekoľkoročné vytrvalé úsilie politikov, podporované médiami a bohužiaľ aj niektorými našimi kolegami začalo prinášať „ovocie". Postupne sme so súhlasným pritakávaním verejnosti zbavovaní akých takých výhod, ktoré sme počas uplynulých 20. tich rokov dosiahli, pri súčasnom zvyšovaní tlaku – ako inak – na našu výkonnosť. Nerešpektuje sa princíp trojdelenia štátnej moci, ktorý vyplýva z Ústavy SR a medzinárodných dokumentov, ktorými je viazaná a porušuje sa nezávislosť súdnej moci.

V očiach verejnosti sme bandou skorumpovaných a nemorálnych sudcov, ktorých môže poriadku naučiť len „transparentný bič". Čo na tom, že nepovedie k včasnému prístupu k spravodlivosti, k zlepšeniu vymožiteľnosti práva a už vôbec nie k zlepšeniu podmienok práce sudcov, či toľko diskutovanej očiste sudcovského stavu? Hlavná vec, že bude plieskať. Väčšina z nás to veľmi dobre vie, ale náš názor zodpovedných nezaujíma. Bohužiaľ, chyba je aj v nás. Stavovská organizácia, ktorá nás zastupuje, nepociťuje reálnu pomoc od väčšiny sudcov. Samozrejme, je to vyvolané tiež dlhodobým pracovným vyťažením kolegov. A tak sa súčasnej vládnej garnitúre podarilo to, o čom snívajú vládne moci v mnohých krajinách. V zmysle starého známeho hesla „rozdeľuj a panuj", ovládnuť justíciu.

Združenie sudcov Slovenska (ďalej len „ZSS") má v súčasnosti 380 členov. Aj keď je stále najväčšou stavovskou organizáciou na Slovensku a členom Medzinárodnej asociácie sudcov (ďalej len „UIM") a Európskej asociácie sudcov (ďalej len „EAJ"), je to práve nízko početná členská základňa, ktorá nám je čoraz častejšie vytýkaná. Aby sme boli považovaní za partnera v rôznych odborných resp. politických diskusiách, je potrebné zvýšiť počet a najmä angažovanosť členov ZSS. Príčin odlivu členov je niekoľko a nemá zmysel ich na tomto mieste rozoberať. Urobilo sa veľa chýb, ktorých „ovocie" zbierame a ešte len budeme zbierať. Vydávať však energiu na hľadanie vinníkov a vzájomné obviňovanie je zbytočné. Je potrebné urobiť čiaru, zrátať škody a ísť ďalej, pretože každý má právo na druhú šancu, obzvlášť vtedy, ak tá druhá šanca je nielen pre tých, ktorí sa o ňu uchádzajú, ale aj pre tých, ktorí ju dať majú.

ZSS to sme my, sudcovia, príslušníci sudcovského stavu a nami volení kolegovia, ktorí stav reprezentujú. Je potrebné, aby sme išli ďalej, aby sme hľadali a ponúkali riešenia sudcom a preto, vážení kolegovia, chcem prezentovať úprimnú snahu ZSS prinavrátiť stavovskej organizácii postavenie a dôveryhodnosť sudcov, ale aj partnerstvo pre výkonnú a zákonodarnú moc tak, ako tomu bolo v začiatkoch pôsobenia ZSS. Dovoľte mi touto cestou predstaviť základné body „Programu ZSS na roky 2011 – 2016", ktorého cieľom je predovšetkým ponúknuť východiská a riešenia situácie, v ktorej sa súčasná súdna moc na Slovensku nachádza.

  1. Pokračovať v sledovaní legislatívneho procesu, pripomienkovať návrhy zákonov a snažiť sa primäť vládu a parlament, aby predovšetkým pri prijímaní „sudcovských", ale aj iných zákonov zohľadňovali pripomienky odbornej sudcovskej verejnosti. Sme to predsa my, ktorí so zákonmi robíme a vieme najlepšie, aké (ne)kvalitné sú (v tejto súvislosti dávam do pozornosti „Výzvu ZSS k dodržiavaniu medzinárodných štandardov a ústavných princípov Slovenskej republiky pri uskutočňovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa fungovania súdnej moci v Slovenskej republike, zaslanú všetkým vrcholným politickým predstaviteľom na Slovensku vrátane predsedníčky Ústavného súdu SR)";
  2. Zasadzovať sa o zlepšenie pracovných podmienok sudcov, najmä na preťažených súdoch, navrhovaním efektívnych opatrení vychádzajúcich z požiadaviek sudcovského zboru dotknutého súdu;
  3. Zintenzívniť objektívne informovanie verejnosti o situácii v justícii v snahe zlepšiť dôveru a rešpekt občanov v súdnu moc a zvýšiť záujem médií o takéto informácie cestou tlačových konferencií po každom zasadnutí Celorepublikovej rady ZSS (ďalej len „CR ZSS") a Hlavnom zhromaždení ZSS (ďalej len „HZ ZSS"), ako aj vyhláseniami ku kľúčovým problémom, ktoré rezonujú v spoločnosti (táto úloha bude neľahká, nakoľko naše ostatné skúsenosti svedčia o tom, že väčšina hlavných/mienkotvorných médií bohužiaľ o objektívne informácie z oblasti justície záujem nemá);
  4. Pokračovať v aktivitách na medzinárodnej úrovni, najmä v UIM a EAJ a rozvíjať spoluprácu s ostatnými sudcovskými stavovskými organizáciami, ktoré sú taktiež členmi UIM a EAJ za účelom výmeny skúseností a získania podpory pri hájení záujmov sudcov (viď Rezolúcia EAJ prijatá v Istanbule 4. septembra 2011), ktorú sme zaslali všetkým dotknutým štátnym orgánom s výzvou na odstránenie nedostatkov, osobitne pre ministerku spravodlivosti SR a predsedníčku vlády SR;
  5. Vysporiadať sa s problémami, ktoré nám zanechali predchádzajúce vedenia ZSS (o. i. aj výroky exprezidenta ZSS JUDr. Rohárika na adresu JUDr. Polku, v dôsledku ktorých je ZSS zaviazané zatiaľ neprávoplatným rozsudkom zaplatiť vyše 6 000 €) tak, aby tieto nemali pre existenciu ZSS fatálne dôsledky;
  6. Posilňovať členskú základňu najmä oslovovaním funkčne mladších kolegov, ale aj tých, ktorí už členmi ZSS boli a z rôznych dôvodov z neho vystúpili, aby stavovská organizácia zastupovala čo najväčší počet sudcov a aby sa eliminoval priestor pre tých kolegov, ktorí vedení väčšinou subjektívnymi záujmami verejne vystupujú v mene sudcov, hoci takýto mandát nikdy nedostali;
  7. Hľadať finančné zdroje, okrem členských príspevkov, na financovanie rôznych aktivít ZSS (okrem zasadnutí CR ZSS a HZ ZSS) aj organizovanie pravidelnýchseminárov na tému postavenie, práva, povinnosti, zodpovednosť, pracovné podmienky a etika sudcov a pravidelné informovanie o vývojových trendoch v danej oblasti v zahraničí;
  8. Pokračovať v jednocovaní, v rokovaniach s druhou najväčšou sudcovskou stavovskou organizáciou – Úniou sudcov Slovenska, o spolupráci a možnom spojení, s cieľom vytvoriť jednotnú organizáciu, ktorá bude základnou platformou pre výmenu názorov sudcov k rôznym otázkam a problémom nielen pracovným, ale aj etickým a spoločenským.

Verím, že napriek neľahkej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, predložený program pomôže mnohým z Vás nájsť odpoveď na otázku, prečo je dôležité mať stavovskú organizáciu, ktorá reprezentuje a presadzuje záujmy sudcov a je dôstojným a rešpektovaným partnerom výkonnej a zákonodarnej moci pri ich službe občanom."

Zdroj: www.zdruzenie.sk
Ilustračné foto: www.zdruzenie.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 711
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
priehladne

Take je to priehladne. Clenov ubuda, tym padom aj clenskych prispevkov, lebo si clenovia polozia otazku "Preco byt clenom". Preto, aby boli medzinarodne institucie neobjektivne informovane a ja im mam dat mandat? A ktoreze z tych bodov bude mat vplyv na to, aby verejnost zmenila nazor na "bandu skorumpovanych?" Noze si ich precitajte ešte raz. Moj názor - na zlepsenie vnimania sudnictva v ociach verejnosti ma vplyv predovsetkým dostatocný pocet sudcov, vsu, administrativy, ktorí budu spravne motivovani, lebo to sposobi markantne zrychlenie konani (s par ludmi sa zazraky nedaju robit, zial bud setrime alebo chceme rychlost a kvalitu) a druhou vecou je zlepsenie legislativy - osp, tp a i. Bohuzial to, ze v mediach sa prezentuju tie neuspesne strany sporu, to sa ovplyvnit neda, media potrebuju senzacie a skandaly a urobia si ich sami na zaklade tvrdeni neuspesnych ucastnikov. V podstate drzim palce, ale na najblizsej odbocke uz odbocte spravne.

 
laco | 13.10.2011 18:57
 
No nazdar!

"Sme vyčerpaní, unavení, otrávení, znechutení a sklamaní z diania, ktoré sa týka justície a všetkého, čo s ňou súvisí." No tak to ste zabili. Vy a vyčerpaní, unavení, znechutení? Veď ste zaplatení, máte istotu doživotného zamestnania, rehabilitačné dovolenky, istotu doživotného kráľovského príjmu! Sa nehanbíte toto vôbec povedať? A čo učitelia, lekári alebo aj vaši kolegovia vyšší súdni úradníci? Všetci sú vyčerpaní, unavení, znechutení a sklamaní. Ale vy máte najmenšie morálne právo to hovoriť.

 
spravodlivý | 13.10.2011 16:21

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ÚS zohľadnil stanovisko ombudsmanky ohľadom o 50-dňového moratóriahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zohladnil-stanovisko-ombudsmanky-pr/441480-clanok.html

Z rozhodnutia Ústavného súdu podľa Patakyovej vyplýva, že zohľadnili možné ohrozenie ...

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/volici-by-si-mali-skontrolovat-platnos/441017-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: