TlačPoštaZväčšiZmenši

Politika (slobodne) jazví našu ústavu

23.9. 2012, 17:02 |  Tomáš Martaus

Právo je politické! To bola premisa, ktorá sa mi podvedome vyplavila počas prípravy mojej bakalárskej práce. Vyslovil ju môj vysokoškolský pedagóg v druhom ročníku Právnickej fakulty na prednáške z predmetu Pramene práva. Bol ním doc. Kanárik, ktorý si ju podľa jeho slov osvojil od akademika Čiča. Ten ju vraj vyslovil počas búrlivých porád skupiny právnych odborníkov, ktorí na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia pracovali na výslednej podobe našej ústavy. Obom spomínaným pánom sa totiž dostalo významného uznania, keď im ako členom prípravného tímu bola zverená úloha vytvoriť text dokumentu, ktorý bude konštituovať novú, samostatnú, slobodnú a demokratickú republiku.

Tvrdenie akademika Čiča som si osvojil i ja sám zrejme preto, že predmetné tvrdenie je prosté a pravdivé. Napriek všetkým ideálom o nestrannom, nezávislom práve, nemožno opomenúť zvláštne sfarbenie práva, ktoré jednoducho spočíva v tom, že je politické. Čo si pod tým predstaviť? Právo je súhrn noriem. Až na skutočne veľmi malé výnimky v nezávislých poslancoch, členoch vlády a pod. sú normotvorcovia členmi politických subjektov, koalícií, hnutí, či politických strán. Možno preto s určitým skutočne nepatrným zaokrúhlením povedať, že právo tvoria politici! To, čo zviera politikov okolo krku je zodpovednosť, tak asi ako všetkých nás ostatných. No pre politika, je zjavne najpodstatnejšou zodpovednosťou, zodpovednosť politická. Teda taká, ktorú voči nemu je schopný vyvodiť výlučne volič. Rozhodnutia nášho normotvorcu tak asi najviac ovplyvňuje akýsi „hlas ľudu". Tento hlas len nedávno poťahal politikov za kravaty, keď ich donútil v júli tohto roku k zmene ústavy.

Tento zásah do ústavy však okrem zmien v oblasti poslaneckej imunity, nanešťastie veľmi nešťastne odkryl chrbát slobodnému a nezávislému rozhodovaniu súdnej moci. Bol to zámer? Osobne som presvedčený, že nie. Podľa mňa ide len o neodborný a zbytočný rez na tele našej Ústavy. Je to jav spätý s faktom, že skalpel v ruke drží ľud. Ľud prostredníctvom svojich zástupcov, teda v tomto prípade ústavodarcov. A práve pri takomto dostatočne neerudovanom zákroku, ktorý zbytočne jazví našu ústavu som si spomenul i na ďalšie slová svojho pedagóga. Tento krát som si spomenul na slová docenta Kanárika, ohľadom problému, ktorému sa venoval počas seminára z predmetu Teória štátu a práva v prvom ročníku. O čo išlo? O problém, ktorý docent pomenoval ako „demokracia vs. odbornosť." Čo znamená táto bojová terminológia? Zápas o podobu práva, o jeho kvalitu o jeho cenu. Právotvorcom je ľud. V prípade Ústavy SR, konkrétne NR SR, ktorá má svoju legitimačnú základňu priamo v občanoch. V poslaneckých laviciach nesedia odborníci, sedia v nich občania SR, to je stručne a zjednodušene povedané tá jediná vlastnosť, ktorú potrebujú k tomu aby legitímne získali prístup na operačný sál. Každodenne však musia rozhodovať o problematike, v ktorej však im chýba žiaduce odborné vzdelanie. A tak o podobe práva rozhodujú demokratickou väčšinou neprávnici ! Na to aby právo malo svoju kvalitu, patrilo by jednoznačne do rúk právnikom. To je však pre demokraciu len ťažko predstaviteľné.

Poslednou novelizáciou zjavne vyšlo najavo, že pochádza z rúk normotvorcov, ktorí pod tlakom ľudu, zmenili ustanovenia ohľadom poslaneckej imunity ! Spolu s ňou však veľmi laicky a nešikovne vydali nestrannosť a nezávislosť sudcov ústavného súdu napospas strachu. Ako k tomu došlo? Národná rada SR, v snahe vyhovieť, zapáčiť sa svojim voličom odstránila zmenou ústavy priestupkovú imunitu poslancov NR SR. Aj tu je nutné podotknúť že ide o slová politikov, nakoľko sa síce významne zúžila no neodstránila. Dačo po nej predsa len v ústave zostalo visieť. Politici tak nerezali dostatočne hlboko, ako to od nich ich voliči žiadali, no voliči si zrejme nevšimli, že po tom ich tak „strašnom" a „nepochopiteľne zbytočnom" znamienku krásy predsa len niečo ostalo.

V Ústave, v článku 136, odseku 1 však pred novelizáciou existovalo ustanovenie, ktoré určovalo rozsah imunity aj pre sudcov Ústavného súdu SR. Podľa neho mali sudcovia ústavného súdu imunitu rovnako ako poslanci NR SR. Obyčajným odstránením trestnoprávnej imunity poslancov, by tak došlo k absolútnemu rozporu znenia ústavy, nakoľko by ústava upravovala povinnosť o podmienení vydania súhlasu na trestné stíhanie sudcu ústavného súdu plénom Ústavného súdu SR, no zároveň na základe spätosti imunity sudcov ústavného súdu s osudom imunity poslancov, by im ju nepriznávala. Zákonodarca nemal v úmysle odstrániť trestnoprávnu imunitu aj sudcom. Ak by ale neučinil žiadne zmeny v článku 136 odseku 1, sudcom ústavného súdu by procesnoprávnu imunitu odňal. Avšak zároveň bez zmeny osobitného zákona by ju ponechal sudcom všeobecných súdov. (Je nutné dodať, že v NR SR budú v najbližšom období prebiehať diskusie aj o trestnoprávnej imunite sudcov.) Práve preto odsek 1 článku 136 v poslednej novele zákonodarca vypustil. Jedného potencionálneho problému sa tak zbavil, no za cenu, že skonštituoval úplne nový.

Odsek 1 totižto odkazoval nie len na procesnoprávnu imunitu poslanca, ale i na hmotnoprávnu imunitu poslanca, z ktorej bolo možné logickým analogickým právnym výkladom vyvodiť indemnitu, teda beztrestnosť v prípade senátnych hlasovaní a výrokov spätých s výkonom funkcie, resp. so súdnym rozhodnutím aj pre sudcu ústavného súdu. Indemnita je nevyhnutne potrebným právnym inštitútom, ktorý chráni sudcu pred zásahom zo strany štátnej moci. Jedine Ústava SR priznávala až do 1. septembra tohto roku, odkedy sa stal účinným ústavný zákon 232/2012 Z.z., ktorý novelizoval Ústavu SR nestíhateľnosť sudcu za súdne rozhodovanie. Takýto stav tak rozdelil sudcov na dva tábory. Tí, ktorí túto ochranu požívajú a môžu slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia ovplyvneného odbornými právnymi znalosťami rozhodovať v súdnom konaní a na tých, ktorí boli tohto práva pozbavení. O kom hovorím? O sudcoch všeobecných súdov. Tým našťastie indemnita zostala, nakoľko tú im priznáva § 29a zákona 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ku zmene ktorého nedošlo.

A tak paradoxne demokraticky a legitímne sa vytvoril priestor pre totalitné ovládnutie a zneužitie nielen súdnej moci, ale celého štátu, nakoľko je nevyhnutné si uvedomiť, že Ústavný súd je schopný záväzne a (opätovne s určitým zaokrúhlením) konečne zasiahnuť do všetkých zložiek moci v štáte.

Tomáš Martaus
študent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
člen Parlamentu právnikov  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 985
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: