TlačPoštaZväčšiZmenši

Plánuje sa presun rozhodovacích právomocí zo sudcov na úradníkov

27.4. 2015, 16:33 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR považuje za potrebné prehodnotiť aktuálnu právnu úpravu rozhodovacích právomocí vyšších súdnych úradníkov vo význame prenesenia časti rozhodovacej právomoci zo sudcov na vyšších súdnych úradníkov a poskytnúť vyšším súdnym úradníkom motiváciu a ďalší kariérny postup. Vyplýva to z návrhu Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva, ktorú má na stole Súdna rada Slovenskej republiky. 

Právny stav je neefektívny

„Právny stav, kedy kompetencie vyšších súdnych úradníkov sú určené len ako fakultatívna možnosť, t.j. kompetencie vyplývajú priamo zo zákona alebo z poverenia sudcu nie je efektívny, nakoľko zákon dáva v konkrétnom prípade možnosť, aby procesný úkon vrátane procesných rozhodnutí okrem rozhodnutí vo veci samej bol vykonaný nielen vyšším súdnym úradníkom, ale aj samotným sudcom t.j. procesný úkon je realizovaný pod menom sudcu.“ uvádza ministerstvo.

Dokument ďalej uvádza, že na základe zásady, že o procesných rozhodnutiach by obligatórne musel rozhodovať vyšší súdny úradník by sa uplatňovala generálna výnimka, a to v prípade, ak procesné rozhodnutie vydá sudca priamo na pojednávaní, ak budú splnené podmienky, že procesné rozhodnutie sa nemusí písomne vyhotovovať a následne doručovať účastníkom (týmto sa podľa ministerstva zabezpečí efektívnosť konania a vylúči sa možnosť, aby bola vec kvôli tomuto procesnému rozhodnutiu odročená na ďalšie pojednávanie).

Sudcov treba odbremeniť od drobných sporov

Vyšší súdny úradník by ďalej fakultatívne na základe poverenia sudcu pripravoval rozhodnutia pre sudcu a pripravoval skutkový a právny rozbor veci. Spomenutej príprave rozhodnutia a rozboru veci by muselo predchádzať písomné poverenie sudcu zažurnalizované v spise s presne vymedzeným rozsahom. Do úvahy prichádza následné prenesenie niektorých kompetencií na súdnych tajomníkov: súdne poplatky, ustanovenie opatrovníka, skúmanie príslušnosti, rekonštrukcia spisu, procesné výzvy, zisťovanie pobytu pri doručovaní.

Obdobne a s rovnakým cieľom je namieste odbremenenie sudcov od agendy tzv. „drobných sporov“ rozšírením rozhodovacej kompetencie vyššieho súdneho úradníka.

Hodnotenie zaťaženosti úradníkov

Cieľom navrhovanej zmeny je jednoznačné rozdelenie kompetencií v civilnom konaní medzi vyšším súdnym úradníkom a sudcom, aby sa sudca nemusel zaoberať procesnými úkonmi. Tieto úkony bude obligatórne vykonávať práve vyšší súdny úradník, čím sa sudcovi vytvorí väčší priestor na rozhodovanie vo veci samej. Navrhovaná zmena ďalej umožní objektívnejšie hodnotenie zaťaženosti vyšších súdnych úradníkov a sudcov, sledovanie a porovnávanie ich každodennej činnosti, resp. bude slúžiť ako podklad pre prípadné zmeny v rozvrhu práce.

Navrhovaná zmena podľa ministerstva zároveň vytvorí priestor na odstránenie prieťahov v súdnom konaní, nakoľko sa efektívnejšie využijú už existujúce personálne a odborné kapacity na jednotlivých súdoch.

Kariérny rast?

Súčasne je podľa ministerstva namieste dať vyššiemu súdnemu úradníkovi možnosť kariérne rásť po dosiahnutí určitého počtu odpracovaných rokov, získania potrebnej praxe vyjadrením počtu odpracovaných rokov a splnení ďalších podmienok, a to poskytnutím adekvátnej motivácie na ďalšie prehlbovanie odborných vedomostí, zníženie fluktuácie, odovzdávanie skúseností, zefektívnenie práce (aj rutinnej) a pod.

Špecifické postavenie v rámci výkonu súdnictva má probačná a mediačná služba. Jedným z cieľov tejto koncepcie je posilňovanie využívania odklonov v trestnom konaní a ukladania alternatívnych trestov. Práve v tejto oblasti je priestor pre efektívne využitie činnosti probačných a mediačných úradníkov.

Zmysel koncepcie

Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva bola vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Koncepcia predstavuje strategický dokument, ktorého hlavným cieľom je definovať základné opatrenia krátkodobej, strednodobej a dlhodobej povahy, ku ktorým sa hlási vláda Slovenskej republiky v snahe o vytvorenie podmienok potrebných pre riadne fungovanie súdnictva v Slovenskej republike, ktoré je predpokladom pre napĺňanie práva každého na nezávislý a nestranný súd.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1263
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Slovenské súdy začnú fungovať ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatreniahttps://www.webnoviny.sk/slovenske-sudy-zacnu-fungovat-ako-pred-koronakrizou-ak-dodrzia-epidemiologicke-opatrenia/

Všetky súdy na Slovensku budú od 1. júna fungovať v režime ako pred koronakrízou.

Plénum má rokovať o voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-ma-rokovat-o-volbe-generalne/470175-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční ...

M. Krajčí pripravuje zákon pre lekárov, ktorí pracovali počas pandémiehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-krajci-pripravuje-s-mf-sr-zakon-pr/470179-clanok.html

Konkrétne počty lekárov, ktorí si svoju prácu počas pandémie neplnili, však šéf rezortu ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: