TlačPoštaZväčšiZmenši

Plánuje sa presun rozhodovacích právomocí zo sudcov na úradníkov

27.4. 2015, 16:33 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR považuje za potrebné prehodnotiť aktuálnu právnu úpravu rozhodovacích právomocí vyšších súdnych úradníkov vo význame prenesenia časti rozhodovacej právomoci zo sudcov na vyšších súdnych úradníkov a poskytnúť vyšším súdnym úradníkom motiváciu a ďalší kariérny postup. Vyplýva to z návrhu Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva, ktorú má na stole Súdna rada Slovenskej republiky. 

Právny stav je neefektívny

„Právny stav, kedy kompetencie vyšších súdnych úradníkov sú určené len ako fakultatívna možnosť, t.j. kompetencie vyplývajú priamo zo zákona alebo z poverenia sudcu nie je efektívny, nakoľko zákon dáva v konkrétnom prípade možnosť, aby procesný úkon vrátane procesných rozhodnutí okrem rozhodnutí vo veci samej bol vykonaný nielen vyšším súdnym úradníkom, ale aj samotným sudcom t.j. procesný úkon je realizovaný pod menom sudcu.“ uvádza ministerstvo.

Dokument ďalej uvádza, že na základe zásady, že o procesných rozhodnutiach by obligatórne musel rozhodovať vyšší súdny úradník by sa uplatňovala generálna výnimka, a to v prípade, ak procesné rozhodnutie vydá sudca priamo na pojednávaní, ak budú splnené podmienky, že procesné rozhodnutie sa nemusí písomne vyhotovovať a následne doručovať účastníkom (týmto sa podľa ministerstva zabezpečí efektívnosť konania a vylúči sa možnosť, aby bola vec kvôli tomuto procesnému rozhodnutiu odročená na ďalšie pojednávanie).

Sudcov treba odbremeniť od drobných sporov

Vyšší súdny úradník by ďalej fakultatívne na základe poverenia sudcu pripravoval rozhodnutia pre sudcu a pripravoval skutkový a právny rozbor veci. Spomenutej príprave rozhodnutia a rozboru veci by muselo predchádzať písomné poverenie sudcu zažurnalizované v spise s presne vymedzeným rozsahom. Do úvahy prichádza následné prenesenie niektorých kompetencií na súdnych tajomníkov: súdne poplatky, ustanovenie opatrovníka, skúmanie príslušnosti, rekonštrukcia spisu, procesné výzvy, zisťovanie pobytu pri doručovaní.

Obdobne a s rovnakým cieľom je namieste odbremenenie sudcov od agendy tzv. „drobných sporov“ rozšírením rozhodovacej kompetencie vyššieho súdneho úradníka.

Hodnotenie zaťaženosti úradníkov

Cieľom navrhovanej zmeny je jednoznačné rozdelenie kompetencií v civilnom konaní medzi vyšším súdnym úradníkom a sudcom, aby sa sudca nemusel zaoberať procesnými úkonmi. Tieto úkony bude obligatórne vykonávať práve vyšší súdny úradník, čím sa sudcovi vytvorí väčší priestor na rozhodovanie vo veci samej. Navrhovaná zmena ďalej umožní objektívnejšie hodnotenie zaťaženosti vyšších súdnych úradníkov a sudcov, sledovanie a porovnávanie ich každodennej činnosti, resp. bude slúžiť ako podklad pre prípadné zmeny v rozvrhu práce.

Navrhovaná zmena podľa ministerstva zároveň vytvorí priestor na odstránenie prieťahov v súdnom konaní, nakoľko sa efektívnejšie využijú už existujúce personálne a odborné kapacity na jednotlivých súdoch.

Kariérny rast?

Súčasne je podľa ministerstva namieste dať vyššiemu súdnemu úradníkovi možnosť kariérne rásť po dosiahnutí určitého počtu odpracovaných rokov, získania potrebnej praxe vyjadrením počtu odpracovaných rokov a splnení ďalších podmienok, a to poskytnutím adekvátnej motivácie na ďalšie prehlbovanie odborných vedomostí, zníženie fluktuácie, odovzdávanie skúseností, zefektívnenie práce (aj rutinnej) a pod.

Špecifické postavenie v rámci výkonu súdnictva má probačná a mediačná služba. Jedným z cieľov tejto koncepcie je posilňovanie využívania odklonov v trestnom konaní a ukladania alternatívnych trestov. Práve v tejto oblasti je priestor pre efektívne využitie činnosti probačných a mediačných úradníkov.

Zmysel koncepcie

Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva bola vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Koncepcia predstavuje strategický dokument, ktorého hlavným cieľom je definovať základné opatrenia krátkodobej, strednodobej a dlhodobej povahy, ku ktorým sa hlási vláda Slovenskej republiky v snahe o vytvorenie podmienok potrebných pre riadne fungovanie súdnictva v Slovenskej republike, ktoré je predpokladom pre napĺňanie práva každého na nezávislý a nestranný súd.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1125
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Rezort spravodlivosti reaguje na exekútorskú komoru, nový zákon bránihttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-stare-exekucie/407020-clanok.html

Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a ...

Ministerstvo spravodlivosti má viacero rozbehnutých projektov, Gál chce pracovať až do posledného dňahttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-pracuje-na-viacerych-projektoch-gal-chce-pracovat-az-do-posledneho-dna/

Ministerstvo spravodlivosti SR má viacero rozbehnutých projektov, s niektorými finišuje, iné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: