TlačPoštaZväčšiZmenši

Otestovali sme weby súdov a iných inštitúcií

16.9. 2012, 19:32 |  Kolektív viacerých autorov

Úroveň internetových stránok najvyšších súdnych či štátnych inštitúcií je často predmetom kritiky. Jednak vzhľadom na ich obsahovú stránku, avšak aj s ohľadom na úroveň ich spracovania. Pozreli sme na niektoré stránky podrobnejšie, pričom sme sa zamerali na užívateľský komfort ich hlavných návštevníkov, t. j. právnikov. Pozreli sme sa na to, či sú prehľadné, logicky štrukturované, aká je ich grafika, rýchlosť a v neposlednom rade, či sa na nich návštevník aj niečo dozvie.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

Stránka ministerstva spravodlivosti má vo svojej súčasnej podobe len jeden rok, no už po jej spustení sa stala terčom silnej kritiky. Stránka je mimoriadne pomalá, nerozumie si ani so staršími prehliadačmi, ktoré permanentne oznamujú, že „Webový prehliadač bude mať problém zobraziť túto webovú stránku". Starý web ministerstva, ktorý je ešte stále dostupný (avšak už neaktualizovaný) na adrese wwwold.justice.sk takýmito detskými chorobami určite netrpel.

Plusy:

 • Nie až taká zlá pozícia vo vyhľadávačoch, pri zadaní „Krajský súd Bratislava" do Google sa na prvom mieste zobrazil odkaz na www.statnasprava.sk, na druhom mieste stránka ministerstva a na treťom mieste odkaz na portál najpravo.sk

Mínusy:

 • Informačne mimoriadne skúpa stránka. O aktuálnej činnosti ministra a ministerstva sa z nej nedá zistiť takmer vôbec nič. 
 • Rýchlosť stránky. Je to najpomalšia z nami testovaných stránok (vyhľadávanie voľných pracovných miest v rezorte chce naozaj silné nervy)
 • Úroveň spracovania textov zverejnených súdnych rozhodnutí (nutnosť prepínania medzi jednotlivými stranami rozhodnutia, zlomy na konci riadkov, čo zistíte ak si budete chcieť nejakú časť súdneho rozhodnutia prekopírovať)
 • Nepochopiteľné stránkovanie niektorých zoznamov (ľahšie sa orientuje pri zobrazení celého zoznamu, napríklad zoznamu sudcov, alebo zoznamu voľných miest, pokiaľ si čitateľ rotuje v zozname, než keď má neustále prepínať strany a čakať, kým sa mu nasledujúca strana načíta)
 • Neprehľadnosť, nelogické rozmiestnenie (pokiaľ sa nachádzate na stránke konkrétneho súdu, je nepochopiteľné, že ak si chcete pozrieť zoznam jeho sudcov, zo stránky tohto súdu práveže vyjdete do všeobecnej časti, taktiež je pomerne náročné dopátrať sa k aktuálnemu zneniu rozvrhu práce konkrétneho súdu, keďže sa musíte prelúskať cez mnohé dodatky a častokrát v rozličných formátoch)
 • Nekompatibilita so staršími webovými prehliadačmi.
 • Ak si chcete uložiť medzi obľúbené stránky napríklad stránku s aktuálnymi výberovými konaniami, je to nemožné, lebo pod jednou URL adresou sú všetky výberové konania (aj ukončené aj prebiehajúce výberové konania).
 • nefunkčné RSS

Hodnotenie najprávo.sk: 3 z 10

 

Najvyšší súd SR
www.nssr.gov.sk
www.supcourt.gov.sk
www.nsud.sk

Aj stránka Najvyššieho súdu SR je relatívne novou, spustená bola v roku 2011, má jednoduchú grafiku, je rýchla a pre bežného návštevníka prehľadná a logicky štrukturovaná.

Plusy:

 • Rýchlosť stránky
 • Jednoduchá orientácia
 • Dobrá pozícia vo vyhľadávačoch (pri zadaní spisovej značky jedného z rozhodnutí tohto súdu „6 M Cdo 13/2012, ktoré sa nachádza aj na iných weboch, bola stránka NS SR na prvom mieste v Google).

Mínusy:

 • Absencia aktuálnych informácií o rozhodovacej činnosti súdu. Určite by sa žiadalo poukázať formou správ medzi aktualitami na rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na rozhodovaciu činnosť nižších súdov, alebo upozorniť na tzv. áčkové rozhodnutia, v ktorých boli vyslovené zásadné právne názory.
 • Nejednotné používanie spisových značiek, čo robí vyhľadávanie konkrétneho rozhodnutia dosť náročné (ak hľadáte medzi rozhodnutiami napríklad rozhodnutie 1 M Cdo 33/2012, tak v niektorých prípadoch budete musieť pre úspešné vyhľadanie vyskúšať rôzne alternatívy spisovej značky, napríklad 1MCdo/33/2012, 1 MCdo 33/12 a podobne.)
 • Keďže ide o Najvyšší súd SR bolo by určite vhodné, aby stránka umožňovala širšie možnosti vyhľadávania v jeho rozhodnutiach, napríklad podľa dotknutých predpisov či vopred zadefinovaného zoznamu hesiel.

Hodnotenie najprávo.sk: 7 z 10

 

Súdna rada SR
www.sudnarada.gov.sk

Ide taktiež o web z roku 2011, štandardný, jednoduchý web, ktorému ani z hľadiska obsahovej štruktúry ani z hľadiska technického nie je čo zásadné vytknúť.

Plusy:

 • Rýchlosť
 • Prehľadnosť
 • Aplikácia „Majetkové priznania sudcov"

Mínusy:

 • Vo flashovom menu, ktoré upozorňuje na tlačové správy by mohli byť zaraďované aj informácie o termínoch, programe či odročení zasadnutí súdnej rady.

Hodnotenie najprávo.sk: 8 z 10

 

Ústavný súd SR
portal.concourt.sk

Úplne nový web Ústavného súdu SR je pre tých, ktorí poznali aj pôvodný web, sklamaním, minimálne po grafickej stránke, očakávalo sa určite viac.

Plusy:

 • Niektoré nové (ale len) myšlienky, ako sú lexikón pojmov či judikát mesiaca
 • Pravidelné informácie o rozhodovacej činnosti súdu
 • Analytické prehľady vybraných rozhodnutí
 • Pri hľadaní rozhodnutí fulltextom zoradenie vyhľadaných rozhodnutí podľa tzv. „Score". "Score" je číselná hodnota v rozsahu 0 - 100. Udáva frekvenciu výskytu hľadaného textu v dokumente, v závislosti od počtu nájdených dokumentov, v ktorých sa hľadaný text nachádza (žiadala by sa však tiež možnosť zoraďovania výsledkov vyhľadania podľa dátumu vydania rozhodnutia).

Mínusy:

 • Úvodná stránka neobsahuje žiadne aktuálne informácie, ani novinky z rozhodovacej činnosti a i. K aktualitám sa treba dostať cez voľbu v hlavnom menu.
 • Rozloženie stránky. Súdom vybratý „Judikát mesiaca" by si zaslúžil určite čestnejšie miesto, než je pravý spodný roh aktualít, rovnako aj oznamy súdu môžu čitateľovi z dôvodu nie najšťastnejšieho umiestnenia uniknúť.
 • Aktuálne informácie sa otvárajú len v pdf.
 • Pri snahe vyhľadať cez vyhľadávač fulltextu stránky určitý text, ktorý sa na stránke určite nachádza, sme bohužiaľ úspešní neboli.

Hodnotenie najprávo.sk: 6 z 10

 

Portál právnych predpisov
lt.justice.gov.sk

Portál právnych predpisov je vstupným bodom pre verejnosť, kde môže verejnosť vyjadriť svoj názor v rámci legislatívneho procesu a aktívne sa do neho zapojiť, napríklad vkladaním pripomienok k návrhom zákonov. Na prvý pohľad však stránka neoslní.

Plusy:

 • Jednoduchá registrácia na portáli
 • Prehľadné a jednoduché vkladanie pripomienok

Mínusy:

 • Absencia formátovania textu pri vkladaní pripomienok (vložený text sa „zleje" do neprehľadnej masy textu)
 • Nevyhnutnosť vložiť adresu pobytu do osobného profilu pre podporenie hromadnej pripomienky, čo mnohých určite zvádza k zadávaniu vymyslenej adresy ergo ide o zbytočnú podmienku
 • Úvodná stránka je graficky zastaralá, obsahuje málo informácií, určite by sa zišiel napríklad box s predpismi, ku ktorým zanedlho končí lehota na pripomienkovanie a podobne.
 • Sekcia Aktuality sa aktualitami určite nedá nazvať
 • Pokiaľ na stránke neprebiehajú už dlhodobo žiadne ankety, je zobrazovanie boxu „Anketa" nepochopiteľné.
 • Pravidelný návštevník tohto portálu si už zvykol na časté chybové hlásenia "Server Error in '/' Application" 

Hodnotenie najprávo.sk: 6 z 10

 

Špecializovaný trestný súd
www.specialnysud.sk

Jednoduchá stránka Špecializovaného trestného súdu slúži v praxi v zásade len na oboznamovanie sa so zoznamom hlavných pojednávaní tohto súdu.

Plusy:

 • Rýchlosť

Mínusy:

 • Grafika stránky pripomína párhodinovú prácu stredoškoláka bez motivácie ergo absolútne zastaralá, nevhodná a nízka úroveň stránky pre takúto inštitúciu.
 • Vzhľadom na doslova symbolický obsah tejto stránky by si administrátor mohol dať záležať aspoň na tom, aby rozvrh práce súdu na rok 2012 nezaradil pod rok 2011.

Hodnotenie najprávo.sk: 4 z 10 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 666
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: