TlačPoštaZväčšiZmenši

Otestovali sme weby súdov a iných inštitúcií

16.9. 2012, 19:32 |  Kolektív viacerých autorov

Úroveň internetových stránok najvyšších súdnych či štátnych inštitúcií je často predmetom kritiky. Jednak vzhľadom na ich obsahovú stránku, avšak aj s ohľadom na úroveň ich spracovania. Pozreli sme na niektoré stránky podrobnejšie, pričom sme sa zamerali na užívateľský komfort ich hlavných návštevníkov, t. j. právnikov. Pozreli sme sa na to, či sú prehľadné, logicky štrukturované, aká je ich grafika, rýchlosť a v neposlednom rade, či sa na nich návštevník aj niečo dozvie.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

Stránka ministerstva spravodlivosti má vo svojej súčasnej podobe len jeden rok, no už po jej spustení sa stala terčom silnej kritiky. Stránka je mimoriadne pomalá, nerozumie si ani so staršími prehliadačmi, ktoré permanentne oznamujú, že „Webový prehliadač bude mať problém zobraziť túto webovú stránku". Starý web ministerstva, ktorý je ešte stále dostupný (avšak už neaktualizovaný) na adrese wwwold.justice.sk takýmito detskými chorobami určite netrpel.

Plusy:

 • Nie až taká zlá pozícia vo vyhľadávačoch, pri zadaní „Krajský súd Bratislava" do Google sa na prvom mieste zobrazil odkaz na www.statnasprava.sk, na druhom mieste stránka ministerstva a na treťom mieste odkaz na portál najpravo.sk

Mínusy:

 • Informačne mimoriadne skúpa stránka. O aktuálnej činnosti ministra a ministerstva sa z nej nedá zistiť takmer vôbec nič. 
 • Rýchlosť stránky. Je to najpomalšia z nami testovaných stránok (vyhľadávanie voľných pracovných miest v rezorte chce naozaj silné nervy)
 • Úroveň spracovania textov zverejnených súdnych rozhodnutí (nutnosť prepínania medzi jednotlivými stranami rozhodnutia, zlomy na konci riadkov, čo zistíte ak si budete chcieť nejakú časť súdneho rozhodnutia prekopírovať)
 • Nepochopiteľné stránkovanie niektorých zoznamov (ľahšie sa orientuje pri zobrazení celého zoznamu, napríklad zoznamu sudcov, alebo zoznamu voľných miest, pokiaľ si čitateľ rotuje v zozname, než keď má neustále prepínať strany a čakať, kým sa mu nasledujúca strana načíta)
 • Neprehľadnosť, nelogické rozmiestnenie (pokiaľ sa nachádzate na stránke konkrétneho súdu, je nepochopiteľné, že ak si chcete pozrieť zoznam jeho sudcov, zo stránky tohto súdu práveže vyjdete do všeobecnej časti, taktiež je pomerne náročné dopátrať sa k aktuálnemu zneniu rozvrhu práce konkrétneho súdu, keďže sa musíte prelúskať cez mnohé dodatky a častokrát v rozličných formátoch)
 • Nekompatibilita so staršími webovými prehliadačmi.
 • Ak si chcete uložiť medzi obľúbené stránky napríklad stránku s aktuálnymi výberovými konaniami, je to nemožné, lebo pod jednou URL adresou sú všetky výberové konania (aj ukončené aj prebiehajúce výberové konania).
 • nefunkčné RSS

Hodnotenie najprávo.sk: 3 z 10

 

Najvyšší súd SR
www.nssr.gov.sk
www.supcourt.gov.sk
www.nsud.sk

Aj stránka Najvyššieho súdu SR je relatívne novou, spustená bola v roku 2011, má jednoduchú grafiku, je rýchla a pre bežného návštevníka prehľadná a logicky štrukturovaná.

Plusy:

 • Rýchlosť stránky
 • Jednoduchá orientácia
 • Dobrá pozícia vo vyhľadávačoch (pri zadaní spisovej značky jedného z rozhodnutí tohto súdu „6 M Cdo 13/2012, ktoré sa nachádza aj na iných weboch, bola stránka NS SR na prvom mieste v Google).

Mínusy:

 • Absencia aktuálnych informácií o rozhodovacej činnosti súdu. Určite by sa žiadalo poukázať formou správ medzi aktualitami na rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na rozhodovaciu činnosť nižších súdov, alebo upozorniť na tzv. áčkové rozhodnutia, v ktorých boli vyslovené zásadné právne názory.
 • Nejednotné používanie spisových značiek, čo robí vyhľadávanie konkrétneho rozhodnutia dosť náročné (ak hľadáte medzi rozhodnutiami napríklad rozhodnutie 1 M Cdo 33/2012, tak v niektorých prípadoch budete musieť pre úspešné vyhľadanie vyskúšať rôzne alternatívy spisovej značky, napríklad 1MCdo/33/2012, 1 MCdo 33/12 a podobne.)
 • Keďže ide o Najvyšší súd SR bolo by určite vhodné, aby stránka umožňovala širšie možnosti vyhľadávania v jeho rozhodnutiach, napríklad podľa dotknutých predpisov či vopred zadefinovaného zoznamu hesiel.

Hodnotenie najprávo.sk: 7 z 10

 

Súdna rada SR
www.sudnarada.gov.sk

Ide taktiež o web z roku 2011, štandardný, jednoduchý web, ktorému ani z hľadiska obsahovej štruktúry ani z hľadiska technického nie je čo zásadné vytknúť.

Plusy:

 • Rýchlosť
 • Prehľadnosť
 • Aplikácia „Majetkové priznania sudcov"

Mínusy:

 • Vo flashovom menu, ktoré upozorňuje na tlačové správy by mohli byť zaraďované aj informácie o termínoch, programe či odročení zasadnutí súdnej rady.

Hodnotenie najprávo.sk: 8 z 10

 

Ústavný súd SR
portal.concourt.sk

Úplne nový web Ústavného súdu SR je pre tých, ktorí poznali aj pôvodný web, sklamaním, minimálne po grafickej stránke, očakávalo sa určite viac.

Plusy:

 • Niektoré nové (ale len) myšlienky, ako sú lexikón pojmov či judikát mesiaca
 • Pravidelné informácie o rozhodovacej činnosti súdu
 • Analytické prehľady vybraných rozhodnutí
 • Pri hľadaní rozhodnutí fulltextom zoradenie vyhľadaných rozhodnutí podľa tzv. „Score". "Score" je číselná hodnota v rozsahu 0 - 100. Udáva frekvenciu výskytu hľadaného textu v dokumente, v závislosti od počtu nájdených dokumentov, v ktorých sa hľadaný text nachádza (žiadala by sa však tiež možnosť zoraďovania výsledkov vyhľadania podľa dátumu vydania rozhodnutia).

Mínusy:

 • Úvodná stránka neobsahuje žiadne aktuálne informácie, ani novinky z rozhodovacej činnosti a i. K aktualitám sa treba dostať cez voľbu v hlavnom menu.
 • Rozloženie stránky. Súdom vybratý „Judikát mesiaca" by si zaslúžil určite čestnejšie miesto, než je pravý spodný roh aktualít, rovnako aj oznamy súdu môžu čitateľovi z dôvodu nie najšťastnejšieho umiestnenia uniknúť.
 • Aktuálne informácie sa otvárajú len v pdf.
 • Pri snahe vyhľadať cez vyhľadávač fulltextu stránky určitý text, ktorý sa na stránke určite nachádza, sme bohužiaľ úspešní neboli.

Hodnotenie najprávo.sk: 6 z 10

 

Portál právnych predpisov
lt.justice.gov.sk

Portál právnych predpisov je vstupným bodom pre verejnosť, kde môže verejnosť vyjadriť svoj názor v rámci legislatívneho procesu a aktívne sa do neho zapojiť, napríklad vkladaním pripomienok k návrhom zákonov. Na prvý pohľad však stránka neoslní.

Plusy:

 • Jednoduchá registrácia na portáli
 • Prehľadné a jednoduché vkladanie pripomienok

Mínusy:

 • Absencia formátovania textu pri vkladaní pripomienok (vložený text sa „zleje" do neprehľadnej masy textu)
 • Nevyhnutnosť vložiť adresu pobytu do osobného profilu pre podporenie hromadnej pripomienky, čo mnohých určite zvádza k zadávaniu vymyslenej adresy ergo ide o zbytočnú podmienku
 • Úvodná stránka je graficky zastaralá, obsahuje málo informácií, určite by sa zišiel napríklad box s predpismi, ku ktorým zanedlho končí lehota na pripomienkovanie a podobne.
 • Sekcia Aktuality sa aktualitami určite nedá nazvať
 • Pokiaľ na stránke neprebiehajú už dlhodobo žiadne ankety, je zobrazovanie boxu „Anketa" nepochopiteľné.
 • Pravidelný návštevník tohto portálu si už zvykol na časté chybové hlásenia "Server Error in '/' Application" 

Hodnotenie najprávo.sk: 6 z 10

 

Špecializovaný trestný súd
www.specialnysud.sk

Jednoduchá stránka Špecializovaného trestného súdu slúži v praxi v zásade len na oboznamovanie sa so zoznamom hlavných pojednávaní tohto súdu.

Plusy:

 • Rýchlosť

Mínusy:

 • Grafika stránky pripomína párhodinovú prácu stredoškoláka bez motivácie ergo absolútne zastaralá, nevhodná a nízka úroveň stránky pre takúto inštitúciu.
 • Vzhľadom na doslova symbolický obsah tejto stránky by si administrátor mohol dať záležať aspoň na tom, aby rozvrh práce súdu na rok 2012 nezaradil pod rok 2011.

Hodnotenie najprávo.sk: 4 z 10 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 680
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: