TlačPoštaZväčšiZmenši

Nákup cez internet a podomový predaj

25.4. 2011, 18:03 |  Kolektív viacerých autorov

Zakúpili ste si tovar cez internetový obchod, na základe telefonickej objednávky alebo na prezentácii výrobkov a nie ste s ním spokojní? Zákon vás chráni, len musíte konať rýchlo. V článku sme zapracovali konkrétne skúsenosti niekoľkých spotrebiteľov.

Tlak na spotrebiteľa

Spotrebiteľ je vo vzťahu s predávajúcim slabším článkom. Neovláda všetky „finty" predávajúcich a môže ľahko podľahnúť tlaku.

Internetové obchody sa snažia svoj tovar vykresliť v čo najlepšom svetle. Telefonické ponuky, ktoré sú spravidla nevyžiadané, tlačia spotrebiteľa k rýchlemu a „výhodnému" nákupu častokrát neznámeho výrobku a pri prezentácii rôznych výrobkov mimo prevádzkarne sa snaží predajca zaviazať ku kúpe či už rôznymi darčekmi, zaplatením výletu, obedu a podobne, ale aj rôznymi psychologickými metódami využívajúcimi prítomnosť ostatných osôb, nie je zriedkavým sa stretnúť napríklad s otázkou predávajúceho na spotrebiteľa: „Prečo vám nezáleží na zdraví vašich detí tak, ako človeku od vedľajšieho stola, ktorý už tovar zakúpil?". Pri všetkých týchto prípadoch nemá spotrebiteľ možnosť sa oboznámiť detailne s výrobkom, jeho vlastnosťami či preštudovať si v pokoji predloženú zmluvu.

Myslíte si, že ste podľahli tlaku predajcu alebo zakúpený výrobok nezodpovedá vašim predstavám? Môžete byť pokojní, zákon vás chráni a my vám povieme ako postupovať. Základom úspechu je však rýchlosť. Neodkladajte riešenie zlého nákupu na neskôr.

Internetové obchody

V súčasnej dobe internetu nie je problém zriadiť si internetový obchod kdekoľvek. Môže si ho zriadiť doslova ktokoľvek vo svojej obývačke. Ceny a akcie môžu spotrebiteľa presvedčiť o tom, aby si nakúpil v internetovom obchode. Máme pre vás zopár rád, ako sa vyvarovať sklamaniu.

Cena nie je prvoradá

Každý z nás hľadá tú najvýhodnejšiu ponuku, takže sa väčšinou orientujeme len podľa ceny. Netreba však zabúdať aj na iné veci. Zdanlivo nízka cena môže byť vykompenzovaná vysokým poštovným, preto si vždy zistite na internetovej stránke obchodu aj cenu poštovného a túto si pripočítajte k cene tovaru, o ktorý máte záujem. Budete prekvapení, ako sa vám rýchlo zmení poradie výhodnosti nákupu v jednotlivých internetových obchodoch.

Či je nízka cena naozaj férovou ponukou sa dočítate vo fórach, kde sa hodnotia internetové obchody. Existujú internetové stránky, kde po zadaní názvu tovaru (produktu), o ktorý máte záujem, sa zobrazí zoznam internetových obchodov s aktuálnymi cenami a pripojenými hodnoteniami obchodov, napríklad www.heureka.sk, www.pricemania.sk, www.najnakup.sk. Majte na pamäti, že ak si nakúpite cez kvalitný internetový obchod, ušetríte jednak peniaze, svoj čas a vyvarujete sa stresu, venujte preto výberu internetového obchodu viac času.

Internetový obchod musí byť kvalitný

Ak na internetovej stránke internetového obchodu márne hľadáte informácie o spôsobe reklamácie, dodacích lehotách či poplatkoch za dopravu, mal by to byť pre vás signál „Ruky preč!"

O kvalite a úrovni internetového obchodu môže veľa napovedať jeho certifikát SAEC. Ako informuje internetová stránka Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (www.saec.sk) certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami. Majte však na pamäti, že za túto certifikáciu musí internetový obchod platiť ročné poplatky.

Ak vám nestačia názory iných zákazníkov ani certifikát obchodu, skúste si urobiť vlastný obraz o obchode, a to tak, že sa informatívne opýtate prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo kontaktného formulára na nejakú funkčnú vlastnosť výrobku alebo detail týkajúci sa dopravy. Rýchlosť a úroveň odpovede môže o internetovom obchode napovedať mnoho. Ani tento "test" však nemusí garantovať úplnú spoľahlivosť obchodu.

Ak obchod neobsahuje na svojej internetovej stránke údaje o identite prevádzkovateľa, teda hlavne jeho obchodné meno, sídlo a podobne, v tomto obchode nenakupujte.

Pozrite si Desatoro bezpečného nakupovania na internete, ako ho vypracovala Slovenská asociácia pre elektronický obchod.

Možnosti reklamácie

Aj keď existuje v celej Európskej únii platná Smernica č. 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku ochraňujúca spotrebiteľa pri kúpe na diaľku, teda aj pri nákupe cez internet, nezabúdajte, že pri reklamovaní a vrátení tovaru do zahraničia bude aj výška prípadného poštovného pri vrátení tovaru mimoriadne vysoká. Garancia minimálnej 7 dňovej lehoty na vrátenie tovaru bez udania dôvodu síce v rámci Európskej únie existuje (článok 6 smernice), ak mienite urobiť nákup väčšej hodnoty zo zahraničia, zistite si, koľko by stálo vrátenie tohto tovaru poštou či iným spôsobom a či by predsa nebolo výhodnejšie nakúpiť v slovenskom internetovom obchode. Nezabúdajte, že na nečlenské štáty Európskej únie sa smernica nevzťahuje. Vždy majte na pamäti, že predchádzať sklamaniu je lepšie, ako sa potom márne dovolávať svojich práv. Predíďte tomu.

Zahraniční „tiežobchodníci" sú si veľmi dobre vedomí povahy ľudí ako aj zložitosti mechanizmu vymáhania zaplatených preddavkov a vedia, že ľudia sa ulakomia na nízku cenu. Nebuďte jednými z nich. Navyše, slovenské kontrolné orgány nemôžu vyvodzovať zodpovednosť za porušenie spotrebiteľských práv voči obchodníkom z akejkoľvek cudzej krajiny, preto vám môže ostať už len možnosť sťažovať sa „na lampárni".

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy znamená zrušenie celej zmluvy resp. celého nákupu. Z dôvodu, že pri nákupe cez internet nemáte možnosť si tovar prezrieť a odskúšať, zákon umožňuje vrátiť tovar do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Nie je potrebné uvádzať žiaden dôvod. Môžete teda výrobok vrátiť aj keď nie je vadný, len sa vám nepáči. Spolu s výrobkom musíte zaslať internetovému obchodu tiež list nazvaný „Odstúpenie od zmluvy" (viď vzor na spodku článku). Odstúpenie od zmluvy spolu s výrobkom musí v lehote 7 dní dôjsť predávajúcemu, nestačí, že ho v siedmy deň odo dňa prevzatia výrobku odošlete na pošte. Dodávame, že možnosť odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ aj v takom prípade, ak si síce výrobok objednal cez internet, ale si ho bol vyzdvihnúť osobne.

K možnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy ešte dodávame, že ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti dodatočne (napríklad dodatočne spotrebiteľa oboznámil s možnosťou odstúpiť od zmluvy do 7 dní), spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti (teda nie odo dňa prevzatia tovaru), najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Vrátenie peňazí

Ak bolo odstúpenie od zmluvy od zmluvy urobené v stanovenej lehote a vrátený tovar nie je poškodený alebo neúplný, musí predávajúci do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú sumu (preto je dobré uviesť v odstúpení číslo bankového účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť cenu tovaru).

Ak bol vracaný výrobok bez vád, náklady spojené s jeho vrátením (poštovné), si znáša spotrebiteľ sám. Ak sa vracia výrobok z dôvodu vád, má spotrebiteľ právo aj na náhradu nákladov na vrátenie tovaru. Výšku nákladov však musí preukázať.

Pri niektorých výrobkoch je odstúpenie od zmluvy vylúčené. Napríklad pri rozbalených CD, DVD, výrobkoch vyrobených podľa špeciálnych požiadaviek (napríklad potlačené tričko, skrinka urobená na mieru), tovaroch, ktoré podliehajú skaze (napríklad potravinách), tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, novinách, časopisoch a iných.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia však nie je tým dotknuté!

Podomový predaj

Pod pojmom podomový predaj sa skrýva viacero spôsobov predaja výrobkov. Ide napríklad o rôzne predajné akcie organizované predávajúcim mimo prevádzkarne alebo mimo trhového miesta, pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal, alebo pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu síce vyžiadal, avšak predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.

Odstúpenie od zmluvy

Aj v prípadoch tzv. podomového predaja je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Predávajúci musí vždy uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Konať treba teda rýchlo. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Primeraná starostlivosť o tovar však musí byť zachovaná.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Naša rada:

Ak sa dohodnete s predávajúcim na predaji výrobku na splátky, skontrolujte si, či sa predávajúci nezaviazal v zmluve dodať tovar až po zaplatení poslednej splátky! Na túto skutočnosť už doplatilo mnoho spotrebiteľov, ktorí síce zmluvu pri podomovom predaji uzavreli a očakávali dodanie zakúpeného tovaru, avšak z dôvodu, že im tovar nebol dodaný, prestali neskôr splátky splácať. Predajca ich následne zažaloval na súde o zaplatenie zvyšných splátok, keďže sa zaviazal tovar dodať spotrebiteľovi až po zaplatení poslednej splátky. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2464
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Výška tarifnej hodnoty pri zmene ceny veci alebo práva počas poskytovania právnej služby

Zmena ceny veci alebo práva, ku ktorej dôjde v priebehu poskytovania právnej služby, má vplyv na výšku tarifnej hodnoty a tým aj spôsob ...

Výzva na vyčíslenie trov konania

1. Z ustanovení Civilného sporového poriadku súdu pred rozhodnutím o výške náhrady trov konania podľa § 262 ods. 2 CSP nevyplýva povinnosť ...

Postup súdu v prípade argumentácie konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít

V prípade, ak účastník konania argumentuje konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít, eventuálne rešpektovaným ...

Účasť intervenienta

Na rozdiel od právnej úpravy v OSP nová právna úprava nepovažuje za intervenciu prípady, ak právnická osoba vystupuje ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SAK: Poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia je protizákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-poskytovanie-pravnych-sluzieb-bez/494362-clanok.html

Skúsenosti s falošnými exekútormi mala v minulosti Slovenská komora exekútorov (SKE)

Združenie miest a obcí vidí v novele cestného zákona nedostatkyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-ne/494335-clanok.html

V uplynulom volebnom období v rámci návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...

Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcov nad 65 rokov, návrh vítajú aj členovia koalíciehttps://www.webnoviny.sk/mazak-navrhuje-odvolat-z-funkcie-sudcov-nad-65-rokov-navrh-vitaju-aj-clenovia-koalicie/

Členovia vládnej koalície vítajú návrh predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka odvolať z ...

Stíhaný soudce Závurka rezignoval na svou funkci. V justici ale zůstane ještě tři měsícehttps://www.lidovky.cz/domov/stihany-soudce-zavurka-rezignoval-na-svou-funkci-soudcem-ale-zustane-jeste-tri-mesice.A200919_113357_ln_domov_liak

Trestně stíhaný soudce Okresního soudu v Kutné Hoře Milan Závurka se vzdal funkce.

Mesároš zostal naďalej generálnym tajomníkom, aj keď ho ministerka Kolíková chcela vymeniťhttps://www.webnoviny.sk/mesaros-zostal-nadalej-generalnym-tajomnikom-aj-ked-ho-ministerka-kolikova-chcela-vymenit/

Na Ministerstve spravodlivosti SR naďalej zastáva funkciu Generálneho tajomníka služobného ...

Za otvorenú justíciu: Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a prijatie spoluzodpovednostihttps://www.webnoviny.sk/za-otvorenu-justiciu-je-najvyssi-cas-na-sebareflexiu-sudcov-a-prijatie-spoluzodpovednosti/

Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a na prijatie spoluzodpovednosti za žalostný stav ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: