TlačPoštaZväčšiZmenši

Noví sudcovia budú (možno) menovaní až po rozhodnutí Ústavného súdu

2.5. 2012, 18:27 |  najpravo.sk

Podľa článku 141a ods. 4 písm. a/ Ústavy Slovenskej republiky do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov.

Sudcu vymenúva následne prezident Slovenskej republiky na návrh súdnej rady. Podľa § 7 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov Súdna rada podá prezidentovi návrh na vymenovanie sudcu, len ak ide o osobu, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5 ods. 1 a 3 citovaného zákona.

Na poslednom rokovaní Súdnej rady SR predseda súdnej rady Štefan Harabin uviedol, že zo strany JUDr. Ľudmily Babjakovej bol predložený návrh na zaradenie vyhodnotenia výberových konaní na sudcov vykonaných na okresných súdoch Žiar nad Hronom, Prievidza, Brezno, Veľký Krtíš, Bratislava V na program dnešného zasadnutia. Pripomenul, že súdna rada jasne povedala, že nebude akceptovať politické výberové komisie a výsledkami volieb sa na tom nič nezmenilo. Do právneho systému bol zaradený neeurópsky štandard, pokiaľ ide o výberové konanie na sudcov, tieto zákony sú bez podpisu prezidenta. Na svojom postoji nič nemení, je proti tomu, aby boli tieto body zaradené do programu rokovania.

V diskusii k otázke zaradenia výberových konaní na program zasadnutia Súdnej rady ďalej odznelo:

JUDr. Vozár – volilo sa na základe platných a účinných zákonov, súdna rada nemá právo odmietnuť takúto voľbu.

JUDr. Sopoliga - citoval z nálezu ústavného súdu PL ÚS 10/05, s JUDr. Vozárom sa v tomto bode nestotožnil.

Predseda súdnej rady uviedol, že považuje 3 členov súdnej rady zvolených za vládu za protiústavných.

JUDr. Babjaková - považuje sa za členku súdnej rady, čo sa týka toho, čo hovoril JUDr. Sopoliga, myslí si, že práve to potvrdzuje, aby prijali tieto body na rokovanie, pretože o týchto sudcoch, či budú alebo nebudú predložení prezidentovi SR, zatiaľ súdna rada nerokovala, nebolo to na programe, preto tieto body navrhla. Bolo by vhodné, aby súdna rada posudzovala tieto výberové konania aj podľa obsahu, kvituje, že JUDr. Burger sa zúčastnil výberového konania na sudcov Okresného súdu Veľký Krtíš, nemal výhrady voči spôsobu výberového konania. Súdy týchto sudcov potrebujú, ak majú byť menovaní, nech sa posunú na menovanie, ak nemajú byť, nech sa rozhodne, že to nie je platné výberové konanie, aby sa uvoľnil priestor pre ďalšie.

Prof. Bröstl - zopakoval, že doteraz o protiústavnosti ústavný súd nerozhodol, je to už vyše roka, ani o odvolaniach a vymenovaniach členov Súdnej rady za vládu nebolo rozhodnuté. Uviedol, či to čo schválila Súdna rada (stanovisko), že členovia súdnej rady sa nebudú zúčastňovať na výberových konaniach je vôbec uznesenie. Stav je taký, že konania prebehli, stav je pokračujúci, v duchu platnej právnej úpravy. Zmenilo sa to, že bol prijatý na ďalšie konanie návrh na ústavný súd, ale účinnosť týchto ustanovení o zložení výberových komisií nebola pozastavená. To znamená, že platí prezumpcia ústavnosti. Nie je dôvod, prečo by sa tým súdna rada nemala zaoberať.

JUDr. Švecová - nevidí dôvod, prečo neprerokovať tieto návrhy, ktoré navrhla JUDr. Babjaková. Súdna rada prerokovala už viacej takých návrhov, čo boli dané pred zasadnutím súdnej rady.

JUDr. Sopoliga - vychádza z právneho názoru ústavného súdu, ktorý robí výklad sporných ustanovení, ktoré sú predmetom rokovania – dáva oprávnenie súdnej rade rozhodovať podľa čl. 141a ods. 5, čiže hlasovaním, čiže uznesením, to je jediná forma rozhodnutia, o tom, že súdna rada odporúča, aby sa nezúčastnila výberových konaní, z toho dôvodu, aby sa týmto sudcom neuškodilo. Keď to bude protiústavné, môže byť úplne iná právna situácia. Tvrdí, že treba počkať na rozhodnutie ústavného súdu.

JUDr. Bajánková - Štrasburský súd tiež vydá pilotné rozhodnutie, podľa ktorého sa postupuje. Prečo by sa toto uznesenie nemohlo považovať za niečo podobné, ktorým sa ten prvý prípad odročil vo vzťahu ku všetkým prebehnutým a ukončením výberovým konaniam. Uviedla, že

JUDr. Babjaková opakuje tú istú situáciu, ak sa o tom nebude rokovať, cesta sa budúcim sudcom nezatvára. Bolo by nadbytočné opakovať to isté stanovisko k iným subjektom.

JUDr. Švecová - spýtala sa, či to ale pomôže justícii a k tomu, aby občanom nebolo odňaté právo na urýchlené rozhodnutie vo veci.

Predseda súdnej rady uviedol, že súdna rada je ústavný orgán na úrovni ústavného súdu. Súdna rada bola do príchodu troch členov súdnej rady menovaných vládou nezávislá a apolitická. Vyjadril sa k JUDr. Babjakovej, že je členkou Za otvorenú justíciu, je to typická mimovládna organizácia, ktorú niekto financuje, teda financuje aj JUDr. Babjakovú. Sudca nesmie byť členom mimovládnych organizácií, nesmie byť platený nikým iným, len štátom.

JUDr. Babjaková - Združenie ZOJ je sudcovské, občianske združenie, nemá politikov, nemôžu byť členmi politici. Nikto ju neplatí, uviedla, že je sudca s prerušeným výkonom funkcie, nastúpila na dôchodok, pretože nebola ochotná zotrvať v situácii, ktorú by musela riešiť žiadosťou o preloženie podanou súdnej rade. Pokiaľ ide o podporovanie zákonov, ZOJ sa nezúčastňovala na tvorbe, iba ich pripomienkovala. Niektoré pripomienky boli zapracované, napr. aj do výberových komisií navrhli, aby bol daný zástupca sudcovskej rady.

JUDr. Burger- zúčastnil sa výberového konania, majúc na zreteli fungovanie súdnictva, aj keď je tu rozhodnutie súdnej rady spochybňujúce ústavnosť výberových konaní. Ale vychádzal z toho, že po verdikte ústavného súdu, ak potvrdí legitimitu výberových konaní, tak môžu byť predložení na menovanie. Pokiaľ k tomu nedôjde, tak sú výberové konania nulitné. Nie je na ťahu súdna rada, ale ústavný súd.

JUDr. Novák - pokiaľ súdna rada rozhodovala o probléme ústavnosti, kde prebehla diskusia a rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním, teda platí pre všetkých členov súdnej rady. Ak ústavný súd odmietne ústavnosť výberových konaní, hrozili by horšie následky, ako v prípade postupu, ktorý zvolila súdna rada.

Za návrh JUDr. Ľudmily Babjakovej následne hlasovali 4 členovia, proti bolo 11 členov Súdnej rady, 1 sa zdržal a 2 boli neprítomní.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 912
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor má byť podľa prezidentky spomedzi prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-zhoduje-s-nazorom-ze-k/469968-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady SR predložili do parlamentu ...

Ústavný súd zastavil konanie v prípade telekomunikačného zákonahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zastavil-konanie-v-pripade-zmeneny/469954-clanok.html

Súd konanie o súlade právnych predpisov zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí ...

Kolíková: Je aj na Praženkovej, či z funkcie šéfky Súdnej rady odídehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-je-aj-na-l-prazenkovej/469939-clanok.html

Ministerka si nemyslí, že predsedom Súdnej rady by mal byť nevyhnutne sudca.

V máji sa vzdalo funkcie osem sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-maji-sa-vzdalo-funkcie-osem-sudcov/469937-clanok.html

Počas mesiaca o tom doručili oznámenia prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Až tři roky vězení. Bartošek navrhuje trestat používání nacistických symbolůhttps://www.denik.cz/z_domova/az-tri-roky-vezeni-bartosek-navrhuje-trestat-pouzivani-nacistickych-symbolu-20200527.html

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek chce v souvislosti s kauzou kalendáře s portréty ...

Čaputová: Generálna prokuratúra potrebuje zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-generalna-prokuratura-pot/469743-clanok.html

Generálna prokuratúra SR potrebuje zmeny. Mala by sa po nich stať otvorenou, transparentnou, ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: