TlačPoštaZväčšiZmenši

Macejková: Mazák spochybňuje vyťaženosť sudcov Ústavného súdu

31.1. 2013, 18:49 |  najpravo.sk

Rozhlas a televízia Slovenska v televíznej relácii Správy RTVS o 19.00 h dňa 27. januára 2013 informoval o nadmernom náraste počtu sťažností na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

V reportáži odzneli aj tieto slová: „Podľa odborníkov určite nie je riešením navýšiť počet sudcov Ústavného súdu. Vzhľadom na počet obyvateľov ich máme už aj tak dosť. Väčšie Česko má napríklad rovnaký počet ústavných sudcov." Bývalý predseda ústavného súdu Ján Mazák: „To nie je Okresný súd, to nie je Krajský súd, toto nie je ani Najvyšší súd. Takéto zvyšovanie by vlastne ukázalo nepochopenie účelu, na ktorý bol zriadený ústavný súd. Je to jedna z najvyšších ústavných inštitúcií, má chrániť ústavnosť, na vykladanie ústavy, a z času na čas by mala vyriešiť aj porušovanie ústavnosti vtedy, keď všetky ostatné orgány verejnej moci zlyhajú."

Vzhľadom na to, že podľa predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej tento komentár spochybňuje nielen aktuálny stav došlého počtu podaní, teda sťažností a návrhov v januári 2013 ústavnému súdu, ale aj ich stúpajúci trend z uplynulých rokov, a tým aj vyťaženosť tak sudcov, ako aj zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, považovala súčasná predsedníčka za dôležité informovať verejnosť o ďalších skutočnostiach a doplniť vyjadrenie bývalého predsedu ústavného súdu.

  • V roku 2007 (od 17. februára 2007 začalo plénum ústavného súdu pracovať v súčasnom zložení) bolo ústavnému súdu doručených celkovo 3180 sťažností a návrhov.
  • V roku 2012 bolo ústavnému súdu doručených 14 258 sťažností a návrhov, čo je o 9981 sťažností a návrhov viac ako v roku 2011.
  • K 31. januára 2013 bolo ústavnému súdu doručených 9900 sťažností a návrhov. Taký vysoký počet sťažností a návrhov bol ústavnému súdu doručený v roku 2012 až k 2. júlu. Momentálny stav tak predstavuje už viac ako trojnásobok celoročného počtu sťažností a návrhov v roku 2007.
  • Od 17. februára 2007, keď začalo plénum ústavného súdu pracovať v súčasnom zložení, sa muselo popri aktuálnych došlých sťažnostiach a návrhoch vysporiadať s tzv. „dedičstvom" po predošlom zložení pléna ústavného súdu, ktorého predsedom bol Ján Mazák, uvádza vo svojom vyjadrení Macejková. Toto „dedičstvo" predstavovalo celkový počet 993 nevybavených sťažností a návrhov, z toho 80 nevybavených sťažností a návrhov bolo starších ako 5 rokov – medzi nimi boli napríklad také závažné podania ako tzv. interrupčný zákon, tzv. krajinársky zákon, tzv. zákon o odpadoch, tzv. zákon o preukazovaní pôvodu majetku, tzv. zákon o sudcoch a prísediacich, tzv. zákon o zdravotnej starostlivosti, tzv. zákon o sociálnom poistení, tzv. zákon o slobode náboženskej viery atď.

V súčasnosti ústavný súd neeviduje žiadnu nerozhodnutú sťažnosť alebo návrh, ktorý by bol starší ako dva roky, čo je v porovnaní s rokom 2007 mimoriadne významný posun.

„Aj keď zohľadním, že v poslednom roku 2. funkčného obdobia ústavného súdu bolo zloženie ústavného súdu nekompletné (sudcovia Ján Klučka a Daniel Šváby ukončili svoje pôsobenie na ústavnom súde 30. apríla 2004 a sudca Ján Mazák 30. septembra 2006), neexistoval vážny dôvod na to, aby plénum nemohlo až do ukončenia funkčného obdobia rozhodovať (sudcom Jurajovi Babjakovi, Eduardovi Bárányovi, Alexandrovi Bröstlovi a Štefanovi Ogurčákovi sa skončilo funkčné obdobie až 21. januára 2007). Ústavný súd bol aj v tom období funkčný, a teda sú nepravdivé informácie o nefunkčnosti ústavného súdu v súvislosti so spomínanými nevybavenými sťažnosťami a návrhmi, ktoré ústavnému súdu v súčasnom zložení zanechalo ako „dedičstvo" plénum, ktorému predsedal Ján Mazák." uvádza ďalej Macejková.

Pokračuje „S prihliadnutím na tieto fakty nepovažujem odmietanie odbornej diskusie o prípadnom zvýšení počtu sudcov a znížení počtu právomocí ústavného súdu za primerané a porovnávanie s ústavnými súdmi iných krajín bez hodnovernej analýzy za náležité. Moje presvedčenie o potrebe diskusie o znižovaní počtu právomoci a prípadnom zvyšovaní počtu sudcov ústavného súdu vyplýva z komparatívnej štúdie, ktorú ústavný súd vypracoval na základe podkladov z ústavných súdov okolitých krajín a z ktorej okrem iného vyplýva aj to, že v porovnaní s ústavnými súdmi Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka a Maďarska má Ústavný súd Slovenskej republiky ročne najväčší nápad návrhov a sťažností, ročne najviac rozhodnutí, najviac kompetencií, najmenej sudcov a najnižší rozpočet. Sudcovia ústavného súdu v roku 2012 rozhodli o 2455 sťažnostiach a návrhoch, čo považujem za raritu v rámci rozhodovacej činnosti ostatných európskych ústavných súdov. Na jedného sudcu tak pripadá v priemere 190 rozhodnutí."

Macejková tiež poukázala na to, že sudcovia rozhodli aj o ďalších 1224 sťažnostiach od jednej fyzickej osoby, 3369 sťažnostiach od jednej akciovej spoločnosti a 6719 sťažnostiach od jednej spoločnosti s ručením obmedzeným, čo znamená v priemere až 1059 rozhodnutí na jedného sudcu ročne.

„Ak si má ústavný súd zachovať a rozvíjať nielen kvalitatívny, ale aj kvantitatívny trend v rozhodovacej činnosti, považujem otvorenie odbornej diskusie najmä o novele zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a následne aj o potrebe zníženia počtu právomocí ústavného súdu a zvýšenia počtu sudcov ústavného súdu za nevyhnutnú, pretože len toto je spôsob ako dosiahnuť, aby Ústavný súd Slovenskej republiky disponoval právomocami, ktoré sú štandardnými právomocami európskych ústavných súdov, a tiež spôsob, ktorým možno dosiahnuť, že ústavný súd bude pokračovať v línii nastolenej v uplynulých rokoch v počte rozhodnutých vecí a naďalej skracovať dĺžku konania pred ústavným súdom." dodáva v závere svojho vyjadrenia JUDr. Ivetta Macejková, PhD., predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zdroj: TS ÚS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 770
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Kollár: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-kollar-koalicia-stale-nema-ziad/496215-clanok.html

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta.

Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranuhttps://www.webnoviny.sk/schvalene-znenie-novely-trestneho-zakona-neponuka-zvieratam-dostatocnu-pravnu-ochranu/

Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko ...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísniahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-tresty-za-tyranie-zvierat-a-zaned/495853-clanok.html

Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli do druhého čítaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/navrh-na-umoznenie-odoberania-titulov/495869-clanok.html

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: