TlačPoštaZväčšiZmenši

Macejková: Mazák spochybňuje vyťaženosť sudcov Ústavného súdu

31.1. 2013, 18:49 |  najpravo.sk

Rozhlas a televízia Slovenska v televíznej relácii Správy RTVS o 19.00 h dňa 27. januára 2013 informoval o nadmernom náraste počtu sťažností na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

V reportáži odzneli aj tieto slová: „Podľa odborníkov určite nie je riešením navýšiť počet sudcov Ústavného súdu. Vzhľadom na počet obyvateľov ich máme už aj tak dosť. Väčšie Česko má napríklad rovnaký počet ústavných sudcov." Bývalý predseda ústavného súdu Ján Mazák: „To nie je Okresný súd, to nie je Krajský súd, toto nie je ani Najvyšší súd. Takéto zvyšovanie by vlastne ukázalo nepochopenie účelu, na ktorý bol zriadený ústavný súd. Je to jedna z najvyšších ústavných inštitúcií, má chrániť ústavnosť, na vykladanie ústavy, a z času na čas by mala vyriešiť aj porušovanie ústavnosti vtedy, keď všetky ostatné orgány verejnej moci zlyhajú."

Vzhľadom na to, že podľa predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej tento komentár spochybňuje nielen aktuálny stav došlého počtu podaní, teda sťažností a návrhov v januári 2013 ústavnému súdu, ale aj ich stúpajúci trend z uplynulých rokov, a tým aj vyťaženosť tak sudcov, ako aj zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, považovala súčasná predsedníčka za dôležité informovať verejnosť o ďalších skutočnostiach a doplniť vyjadrenie bývalého predsedu ústavného súdu.

  • V roku 2007 (od 17. februára 2007 začalo plénum ústavného súdu pracovať v súčasnom zložení) bolo ústavnému súdu doručených celkovo 3180 sťažností a návrhov.
  • V roku 2012 bolo ústavnému súdu doručených 14 258 sťažností a návrhov, čo je o 9981 sťažností a návrhov viac ako v roku 2011.
  • K 31. januára 2013 bolo ústavnému súdu doručených 9900 sťažností a návrhov. Taký vysoký počet sťažností a návrhov bol ústavnému súdu doručený v roku 2012 až k 2. júlu. Momentálny stav tak predstavuje už viac ako trojnásobok celoročného počtu sťažností a návrhov v roku 2007.
  • Od 17. februára 2007, keď začalo plénum ústavného súdu pracovať v súčasnom zložení, sa muselo popri aktuálnych došlých sťažnostiach a návrhoch vysporiadať s tzv. „dedičstvom" po predošlom zložení pléna ústavného súdu, ktorého predsedom bol Ján Mazák, uvádza vo svojom vyjadrení Macejková. Toto „dedičstvo" predstavovalo celkový počet 993 nevybavených sťažností a návrhov, z toho 80 nevybavených sťažností a návrhov bolo starších ako 5 rokov – medzi nimi boli napríklad také závažné podania ako tzv. interrupčný zákon, tzv. krajinársky zákon, tzv. zákon o odpadoch, tzv. zákon o preukazovaní pôvodu majetku, tzv. zákon o sudcoch a prísediacich, tzv. zákon o zdravotnej starostlivosti, tzv. zákon o sociálnom poistení, tzv. zákon o slobode náboženskej viery atď.

V súčasnosti ústavný súd neeviduje žiadnu nerozhodnutú sťažnosť alebo návrh, ktorý by bol starší ako dva roky, čo je v porovnaní s rokom 2007 mimoriadne významný posun.

„Aj keď zohľadním, že v poslednom roku 2. funkčného obdobia ústavného súdu bolo zloženie ústavného súdu nekompletné (sudcovia Ján Klučka a Daniel Šváby ukončili svoje pôsobenie na ústavnom súde 30. apríla 2004 a sudca Ján Mazák 30. septembra 2006), neexistoval vážny dôvod na to, aby plénum nemohlo až do ukončenia funkčného obdobia rozhodovať (sudcom Jurajovi Babjakovi, Eduardovi Bárányovi, Alexandrovi Bröstlovi a Štefanovi Ogurčákovi sa skončilo funkčné obdobie až 21. januára 2007). Ústavný súd bol aj v tom období funkčný, a teda sú nepravdivé informácie o nefunkčnosti ústavného súdu v súvislosti so spomínanými nevybavenými sťažnosťami a návrhmi, ktoré ústavnému súdu v súčasnom zložení zanechalo ako „dedičstvo" plénum, ktorému predsedal Ján Mazák." uvádza ďalej Macejková.

Pokračuje „S prihliadnutím na tieto fakty nepovažujem odmietanie odbornej diskusie o prípadnom zvýšení počtu sudcov a znížení počtu právomocí ústavného súdu za primerané a porovnávanie s ústavnými súdmi iných krajín bez hodnovernej analýzy za náležité. Moje presvedčenie o potrebe diskusie o znižovaní počtu právomoci a prípadnom zvyšovaní počtu sudcov ústavného súdu vyplýva z komparatívnej štúdie, ktorú ústavný súd vypracoval na základe podkladov z ústavných súdov okolitých krajín a z ktorej okrem iného vyplýva aj to, že v porovnaní s ústavnými súdmi Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka a Maďarska má Ústavný súd Slovenskej republiky ročne najväčší nápad návrhov a sťažností, ročne najviac rozhodnutí, najviac kompetencií, najmenej sudcov a najnižší rozpočet. Sudcovia ústavného súdu v roku 2012 rozhodli o 2455 sťažnostiach a návrhoch, čo považujem za raritu v rámci rozhodovacej činnosti ostatných európskych ústavných súdov. Na jedného sudcu tak pripadá v priemere 190 rozhodnutí."

Macejková tiež poukázala na to, že sudcovia rozhodli aj o ďalších 1224 sťažnostiach od jednej fyzickej osoby, 3369 sťažnostiach od jednej akciovej spoločnosti a 6719 sťažnostiach od jednej spoločnosti s ručením obmedzeným, čo znamená v priemere až 1059 rozhodnutí na jedného sudcu ročne.

„Ak si má ústavný súd zachovať a rozvíjať nielen kvalitatívny, ale aj kvantitatívny trend v rozhodovacej činnosti, považujem otvorenie odbornej diskusie najmä o novele zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a následne aj o potrebe zníženia počtu právomocí ústavného súdu a zvýšenia počtu sudcov ústavného súdu za nevyhnutnú, pretože len toto je spôsob ako dosiahnuť, aby Ústavný súd Slovenskej republiky disponoval právomocami, ktoré sú štandardnými právomocami európskych ústavných súdov, a tiež spôsob, ktorým možno dosiahnuť, že ústavný súd bude pokračovať v línii nastolenej v uplynulých rokoch v počte rozhodnutých vecí a naďalej skracovať dĺžku konania pred ústavným súdom." dodáva v závere svojho vyjadrenia JUDr. Ivetta Macejková, PhD., predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zdroj: TS ÚS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 719
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferenciahttps://www.teraz.sk/slovensko/modely-legislativnej-ochrany-prav-men/446794-clanok.html

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu ...

SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sas-vyzyva-ggala-aby-pred-volbami-n/446778-clanok.html

Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov ...

Jsme poslední v Evropě, kdo dává nejmenší děti do státní péče, říká soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/deti-vychova-statni-pece-rozhovor-soudce-lubomir-ptacek.A200207_101427_domaci_remy

Ve sporech o dítě jde především o jeho práva, ne o práva rodičů.

Noví slovenskí sudcovia si môžu vybrať pôsobisko, zistiť rozsah práce či počty budúcich kolegovhttps://www.webnoviny.sk/novi-slovenski-sudcovia-si-mozu-vybrat-posobisko-zistit-rozsah-prace-ci-pocty-buducich-kolegov/

Noví sudcovia, ktorí prichádzajú do justície, si môžu vybrať svoje budúce pôsobisko.

SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gála, aby nevymenoval nových predsedov súdovhttps://www.webnoviny.sk/sas-vyzyva-ministra-spravodlivosti-gala-aby-nevymenoval-novych-predsedov-sudov/

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by nemal menovať viacerých predsedov súdov, ...

Študentkám nárok na materské automaticky nevznikáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentkam-narok-na-materske-automat/446499-clanok.html

Študentke vznikne nárok na materské jedine v dvoch prípadoch a to za predpokladu, že je popri ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: