TlačPoštaZväčšiZmenši

Má Brexit vplyv na európske zatykače vydané Spojeným kráľovstvom?

25.9. 2018, 18:19 |  najpravo.sk

Oznámenie Spojeného kráľovstva o svojom úmysle vystúpiť z EÚ nemá za následok, že výkon európskeho zatykača vydaného týmto členským štátom má byť odmietnutý alebo odložený.

V prípade neexistencie závažných a preukázaných dôvodov domnievať sa, že po vystúpení vydávajúceho členského štátu z Únie hrozí osobe, na ktorú je tento európsky zatykač vydaný, že bude zbavená práv priznaných Chartou a rámcovým rozhodnutím [Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34)], musí byť tento zatykač vykonaný, pokiaľ je tento členský štát členom Únie. 

Tak znie verdikt Súdneho dvora EÚ vo veci C-327/18 PPU
RO.

O čo išlo?

V roku 2016 vydalo Spojené kráľovstvo dva európske zatykače („EZ“) na RO (prvý v januári 2016 a druhý v máji 2016) na účely trestného stíhania za trestné činy vraždy, podpaľačstva a znásilnenia. RO bol zatknutý v Írsku na základe týchto EZ a je tam vo väzbe od 3. februára 2016. RO podal námietku proti svojmu odovzdaniu do Spojeného kráľovstva Írskom, a to najmä na základe toho, že vznikajú otázky súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

High Court (Vyšší súd, Írsko) zamietol všetky výhrady RO okrem tých, ktoré sa týkajú dôsledkov Brexitu. Pýta sa preto Súdneho dvora, či vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 zaslalo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie, a vzhľadom na neistotu, aké dohody budú platiť po tom, ako Spojené kráľovstvo z Únie vystúpi, je povinný odmietnuť odovzdanie osoby, na ktorú bol vydaný EZ, do Spojeného kráľovstva, hoci by inak bolo jej odovzdanie povinné.

Súdny dvor najskôr pripomína, že vzhľadom na základnú zásadu vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, na ktorej je založené rámcové rozhodnutie o EZ, vykonanie európskeho zatykača predstavuje zásadu a odmietnutie vykonania je poňaté ako výnimka, ktorá sa musí vykladať reštriktívne.

Súdny dvor ďalej uvádza, že oznámenie členského štátu o svojom úmysle vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 ZEÚ nemá za následok prerušenie uplatnenia práva Únie v tomto členskom štáte a že v dôsledku toho ustanovenia rámcového rozhodnutia, ako aj z neho vyplývajúce zásady vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania, zostávajú v celom rozsahu účinné v tomto štáte až do jeho skutočného vystúpenia z Únie.

Súdny dvor uvádza, že samotné oznámenie úmyslu členského štátu vystúpiť z Únie nie je „výnimočnou“ okolnosťou, ktorá by mohla odôvodniť odmietnutie vykonať EZ vydaný týmto členským štátom. Takýto dôsledok by viedol k jednostrannému pozastaveniu uplatňovania ustanovení rámcového rozhodnutia a bol by v rozpore s jeho znením, podľa ktorého je úlohou Európskej rady konštatovať porušenie zásad uvedených v článku 2 ZEÚ [Článok 2 ZEÚ stanovuje: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi] na účely pozastavenia uplatňovania európskeho zatykača vo vydávajúcom členskom štáte.

Súdny dvor naopak konštatuje, že je tiež úlohou vykonávajúceho súdneho orgánu preskúmať, či existujú závažné a preukázané dôvody domnievať sa, že po vystúpení vydávajúceho členského štátu z Únie hrozí osobe, na ktorú je tento európsky zatykač vydaný, že bude zbavená svojich základných práv a práv vyplývajúcich v podstate z rámcového rozhodnutia.

Súdny dvor v tomto ohľade zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a že zachovanie jeho účasti na tomto dohovore nijako nesúvisí s jeho členstvom v Únii. Navyše je tiež zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a do svojho vnútroštátneho práva prebralo ďalšie práva a povinnosti v súčasnosti uvedené v rámcovom rozhodnutí.

Súdny dvor zastáva názor, že za takýchto okolností môže vykonávajúci súdny orgán vo vzťahu k osobe, ktorá má byť odovzdaná, predpokladať, že členský štát vydávajúci EZ uplatní v zásade obsah práv založených na rámcovom rozhodnutí uplatniteľných na obdobie po odovzdaní po vystúpení tohto členského štátu z Únie. Iba v prípade konkrétnych skutočností spôsobilých preukázať opak môžu vykonávajúce súdne orgány výkon EZ odmietnuť. Podľa Súdneho dvora sa nezdá, že takéto indície existujú, ale je úlohou vnútroštátneho súdu ich overiť.

Zdroj: Súdny dvor EÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 180
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: