TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako sa budú po novom vyberať sudcovia a predsedovia súdov

13.1. 2012, 08:06 |  najpravo.sk

Prvý januárový deň nadobudla účinnosť novela zákona o sudcoch a prísediacich prijatá zákonom číslo 467/2011 Z. z. Zmena sa týka nielen výberových konaní, ktoré sa vyhlásili v novom roku, ale aj výberových konaní na funkciu predsedu súdu a sudcu, ktoré boli vyhlásené do 31. decembra 2011 a ktoré sa majú uskutočniť po tomto termíne, teda až v roku 2012, uvádza ministerstvo spravodlivosti.

Na základe zmeny sa ruší úprava, podľa ktorej sa výberové konanie uskutočňuje podľa zákona a zásad schválených Súdnou radou SR po dohode s ministrom spravodlivosti a nahrádza sa úpravou, podľa ktorej sa výberové konanie uskutočňuje podľa zákona a podľa vykonávacích predpisov vydaných Ministerstvom spravodlivosti SR.

Zmeny vo výbere sudcov

Od 1. januára 2012 sa na vykonanie výberového konania neaplikujú Zásady výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu, funkčného postupu sudcov na súd vyššieho stupňa a na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie.

S účinnosťou od 1. januára 2012 sa mení štruktúra výberového konania, ktoré bude pozostávať z písomného testu, prípadovej štúdie, písomného vypracovania dvoch súdnych rozhodnutí, prekladu s cudzieho jazyka, psychologického posúdenia uchádzača a z ústnej časti. Súčasne sa precizuje účel výberového konania (§ 28 ods. 4 zákona o sudoch). Novinkou je teda vypracovanie tzv. prípadovej štúdie. Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu sa nanovo upravuje spôsob vykonania výberového konania a hodnotenie jednotlivých častí výberového konania.

Doterajšia zákonná úprava stráca účinnosť 1. januára 2012, a keďže neúčinnú právnu úpravu nemožno po 1. januári 2012 aplikovať, výberové konania vyhlásené do 31. decembra 2011 sa vykonajú podľa novej právnej úpravy.

Účinky spojené so žiadosťami o zaradenie do výberového konania na voľné miesto sudcu podanými do 31. decembra 2011 zostávajú zachované.

Štruktúra výberového konania:

  1. písomný test, 60 otázok/45 minút, najviac 60 bodov, potrebných aspoň 36 bodov,
  2. prípadová štúdia, 60 minút, najviac 30 bodov, potrebných aspoň 18 bodov,
  3. písomné vypracovanie dvoch súdnych rozhodnutí (trest a civil), 1 rozhodnutie/3 hodiny, za každé rozhodnutie najviac 20 bodov, potrebných aspoň 12 bodov za každé rozhodnutie,
  4. preklad z cudzieho jazyka, 60 minút, najviac 20 bodov, potrebných aspoň 12 bodov
  5. psychologické posúdenie (psychologický test a pohovor so psychológom) – len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali všetky písomné časti
  6. ústna časť (prezentácia uchádzač a zodpovedanie otázok členov výberovej komisie) – len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali všetky písomné časti, najviac 60 bodov (12 bodov každý člen výberovej komisie), potrebných aspoň 36 bodov.

Novinkou pri výberových konaniach na pozíciu sudcu je aj povinnosť predsedu súdu vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je predseda súdu povinný uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

Predseda súdu je zároveň povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle ministerstva, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť odôvodené výhrady voči uchádzačom; ministerstvo ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii.

Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

Po skončení výberového konania vzniká povinnosť zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania.

Zmeny pri výbere predsedov súdov

Podstata zmeny spočíva (rovnako ako pri výberových konaniach na funkciu sudcu) v tom, že úprava, podľa ktorej sa výberové konanie uskutočňuje podľa zákona a zásad schválených Súdnou radou SR po dohode s ministrom spravodlivosti, sa ruší a nahrádza úpravou, podľa ktorej sa výberové konanie uskutočňuje podľa zákona a podľa vykonávacích predpisov vydaných Ministerstvom spravodlivosti SR.

Od 1. januára 2012 sa na vykonanie výberového konania neaplikujú ani Zásady výberového konania na funkciu predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu a predsedu Špeciálneho súdu.

S účinnosťou od 1. januára 2012 síce zostáva zachovaná štruktúra výberového konania (pohovor s uchádzačom), ale vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu sa nanovo upravuje spôsob vykonania výberového konania a hodnotenie jednotlivých častí výberového konania.

Pozrite si podrobnejšie

Vyhláška MS SR č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu

Vyhláška MS SR č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

Zákon č. 467/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákn č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediaciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zdroj: Systém ASPI – najpoužívanejší právny systém v Slovenskej republike
www.justice.gov.sk
www.zbierka.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1221
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Uchovávanie údajov o prenose dát a polohe z dôvodu hrozby pre národnú bezpečnosť

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok môžu byť osobné údaje o prenose dát a polohe fyzických osôb ...

JUDIKATÚRA: Nesprávne označenie žalovaného ako prekážka rozhodnutia súdu

Aké následky má nesprávne označenie žalobcu v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu?

JUDIKATÚRA: K aplikabilite stanoviska R 2/2016 po nadobudnutí účinnosti CSP

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k aplikabilite stanoviska R 2/2016, ktoré prijalo občianskoprávne kolégium Najvyššieho ...

JUDIKATÚRA: Meritórne rozhodnutie ako procesný postup súdu

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k otázke, či možno pod pojem "procesný postup" zahrnúť aj faktickú ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2022

Právny obzor 4/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: