TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerka reaguje na kritiku Európskej asociácie sudcov

3.10. 2011, 16:19 |  najpravo.sk

Ako ste si mohli prečítať na stránkach portálu najprávo.sk, Európska asociácia sudcov na rokovaní v Istanbule dňa 4. septembra 2011 jednohlasne schválila rezolúciu, v ktorej zároveň upozornila príslušné štátne orgány Slovenskej republiky, aby zabezpečili svetovo uznávané štandardy nezávislosti súdnej moci, tieto vždy dodržiavali a neprijímali žiadne opatrenia, ktoré by ich mohli kompromitovať. Európska asociácia sudcov vyjadrila vážne obavy, že viacero z noviel zákonov týkajúcich sa sudcov a súdnictva, ktoré sa v súčasnosti prijímajú na Slovensku, vedie k zvýšeniu celkového vplyvu vlády na súdnu moc a k ohrozeniu nezávislosti sudcov a súdnej moci. 

Na túto rezolúciu dnes reagovala Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská listom, ktorého plné znenie Vám prinášame:

„Vážený pán Reissner,

ďakujem za Váš záujem pokračovať v komunikácii o zmenách, ktoré v súdnictve presadzujem. So záujmom som si prečítala všetky materiály súvisiace so stretnutím Európskej asociácie sudcov v Istanbule 4. septembra 2011. Vzhľadom na skutočnosť, že aj v samotnej rezolúcii sa nachádzajú faktické nepresnosti, dovolím si Vám poskytnúť bližšie informácie o legislatíve, ktorej sa rezolúcia týka. Verím, že to prispeje ku konštruktívnemu dialógu o zmenách, ktoré majú zvýšiť dôveru súdnictva na Slovensku. Zároveň Vám posielam preklad relevantných ustanovení zákona, aby sa náš dialóg mohol rozvíjať na základe faktov a nielen sprostredkovaných informácií, či už mnou alebo Združením sudcov Slovenska.

Dávam do Vašej pozornosti, že tvrdenia v článku 8 bod i rezolúcie sa nezakladajú na skutočnom stave. V prípade výberového konania na pozíciu sudcu, či kariérneho postupu sudcu výberovú komisiu nemenuje minister spravodlivosti, ale predseda príslušného súdu, ktorý je v zmysle platnej legislatívy vždy sudca.

Predseda súdu, teda sudca, vyberá štyroch členov výberovej komisie z databázy kandidátov a to nasledovne:

1 člena vyberá z kandidátov, ktorých zvolila Národná rada SR,

2 členov z kandidátov ktorých vymenovala ministerka spravodlivosti a

1 člena z kandidátov, ktorých zvolila Súdna rada SR.

Piaty člen, ako už bolo spomenuté, je sudca zvolený sudcovskou radou súdu. V prílohe Vám posielam aktuálny zoznam kandidátov na členov výberových komisií, ktorý je taktiež zverejnený na webovej stránke ministerstva. Je z neho zrejmé, že v súčasnej dobe nemôže nastať situácia, že by väčšinu členov výberovej komisie netvorili sudcovia.

Celý proces výberového konania je verejný a práve maximálna miera transparentnosti poskytuje priestor verejnosti, mimovládnemu sektoru, sudcom samotným, ale aj ZSS na kontrolu priebehu celého konania a upozornenie, ak dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam.

Možno bude pre Vás zaujímavá informácia, že sa podľa nových pravidiel už uskutočnili výberové konania na viaceré miesta predsedov súdov a doteraz sme nezaznamenali žiadne výhrady ani zo strany uchádzačov, ostatných sudcov, ZSS, či verejnosti. V tejto súvislosti je však pozoruhodné vyzývanie k nerešpektovaniu platného a účinného zákonného stavu zo strany Súdnej rady SR.

K článku 8 bod ii si dovolím uviesť, že obavy týkajúce sa prechodu oprávnenia podávať návrhy na začatie disciplinárneho konania zo Súdnej rady SR výlučne na ministra spravodlivosti sú jednoznačne neopodstatnené. Pre mňa z toho aj predchádzajúceho ustanovenia rezolúcie vyplýva pochybnosť o presnom informovaní EAJ zo strany ZSS o stave súdnictva na Slovensku.

Minister spravodlivosti má oprávnenie podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi od účinnosti zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch (t.j. od roku 2000) a mal ho i podľa predchádzajúcej právnej úpravy od vzniku Slovenskej republiky. Toto oprávnenie nie je bezpochyby výnimkou ani v právnych poriadkoch iných členských štátov Rady Európy.

Napriek tvrdeniam uvedeným v Rezolúcii EAJ je ministerka spravodlivosti len jedným z piatich subjektov, ktoré sú oprávnené podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Okrem ministerky spravodlivosti sú oprávnenými aj verejný ochranca práv, predseda krajského súdu voči všetkým sudcom v obvode kraja, predseda okresného súdu voči sudcom tohto súdu, a sudcovská rada súdu voči sudcom tohto súdu, ako aj jeho predsedovi.

Skutočnosť, že Súdna rada SR stratila ostatnou novelou oprávnenie podávať návrhy na disciplinárne stíhanie sudcov bolo len logickým krokom pri zabránení kumulácii funkcie žalobcu a sudcu v jednom orgáne, keďže Súdna rada SR vytvára disciplinárne senáty. Takáto kumulácia právomocí je v právnom štáte neprípustná. Tento postoj vyplýva aj zo správy EAJ zo stretnutia v Istanbule. Preto je pre mňa úprimne prekvapením, že EAJ kritizuje odstránenie tohto negatívneho prvku.

Práve ostatná novela zákona o súdoch znamená veľký pokrok pri posilňovaní samosprávy súdu voči štátnej správe súdov, ktorú reprezentuje predseda súdu, keď umožnila, aby orgán samosprávy (sudcovská rada) získal oprávnenie podať návrh na disciplinárne stíhanie predsedu súdu.

Budovanie dôvery v súdnictvo je nielen na Slovensku kľúčové. Od júla minulého roka presadzujem zmeny, ktoré majú prispieť k zvýšeniu dôvery verejnosti v slovenské súdy a sudcov. Legislatívne zmeny, ktoré navrhujem otvárajú justíciu v doteraz najširšej miere verejnosti. Zamerala som sa na odstraňovanie nedostatkov systému, ktoré umožňovali v minulosti prenasledovanie a až šikanózne disciplinárne stíhania sudcov. Verejnosti prezentujem prvý krát fakty o skutočnom zaťažení súdov a sudcov na jednotlivých súdoch. Pripravujeme asi jeden z najrozsiahlejších systémov zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete, ktoré má byť spustené v januári budúceho roka. Sústredím sa na zlepšovanie podmienok na súdoch.

Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou poďakovala za Váš záujem o zmeny v slovenskom súdnictve a vyjadrila svoju pripravenosť Vám poskytnúť bližšie informácie o krokoch slovenskej vlády vo vzťahu k súdnictvu.

S úctou,

Lucia Žitňanská, v. r."

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.justice.gov.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 620
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Fiačan: Ústavný súd pri väzbe pre sudcov zohľadňoval špecifiká prípaduhttps://www.teraz.sk/slovensko/fiacan-ustavny-sud-pri-vazbe-pre-s/456082-clanok.html

Predseda ÚS pripomína, že dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, sú uvedené v ...

Prezidentka: Zákon na sprostredkovanie dát nie je v rozpore s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-zakon-na-sprostredkovanie/456056-clanok.html

Výzvu na obrátenie sa s týmto opatrením na ÚS adresoval hlave štátu predseda Smeru-SD Robert ...

Exekúcie pokračujú, prerušené boli pre koronavírus iba niektoré lehotyhttps://www.teraz.sk/slovensko/exekucie-pokracuju-prerusene-boli/456052-clanok.html

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozornila, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ...

Súdna rada zrušila pondelkovú voľbu predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zrusila-pondelkovu-volbu/456009-clanok.html

Ani v marci nebude zvolený nový predseda Najvyššieho súdu SR, ktorého sa pokúšala Súdna ...

Zákony přijaté kvůli koronaviru vešly v platnosthttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakony-prijate-kvuli-koronaviru-vesly-v-platnost_541409.html

Pětice zákonů v souvislosti s epidemií koronaviru, které tento týden schválil Parlament, byla ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: