TlačPoštaZväčšiZmenši

Otestovali sme weby súdov a iných inštitúcií

16.9. 2012, 19:32 |  Kolektív viacerých autorov

Úroveň internetových stránok najvyšších súdnych či štátnych inštitúcií je často predmetom kritiky. Jednak vzhľadom na ich obsahovú stránku, avšak aj s ohľadom na úroveň ich spracovania. Pozreli sme na niektoré stránky podrobnejšie, pričom sme sa zamerali na užívateľský komfort ich hlavných návštevníkov, t. j. právnikov. Pozreli sme sa na to, či sú prehľadné, logicky štrukturované, aká je ich grafika, rýchlosť a v neposlednom rade, či sa na nich návštevník aj niečo dozvie.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

Stránka ministerstva spravodlivosti má vo svojej súčasnej podobe len jeden rok, no už po jej spustení sa stala terčom silnej kritiky. Stránka je mimoriadne pomalá, nerozumie si ani so staršími prehliadačmi, ktoré permanentne oznamujú, že „Webový prehliadač bude mať problém zobraziť túto webovú stránku". Starý web ministerstva, ktorý je ešte stále dostupný (avšak už neaktualizovaný) na adrese wwwold.justice.sk takýmito detskými chorobami určite netrpel.

Plusy:

 • Nie až taká zlá pozícia vo vyhľadávačoch, pri zadaní „Krajský súd Bratislava" do Google sa na prvom mieste zobrazil odkaz na www.statnasprava.sk, na druhom mieste stránka ministerstva a na treťom mieste odkaz na portál najpravo.sk

Mínusy:

 • Informačne mimoriadne skúpa stránka. O aktuálnej činnosti ministra a ministerstva sa z nej nedá zistiť takmer vôbec nič. 
 • Rýchlosť stránky. Je to najpomalšia z nami testovaných stránok (vyhľadávanie voľných pracovných miest v rezorte chce naozaj silné nervy)
 • Úroveň spracovania textov zverejnených súdnych rozhodnutí (nutnosť prepínania medzi jednotlivými stranami rozhodnutia, zlomy na konci riadkov, čo zistíte ak si budete chcieť nejakú časť súdneho rozhodnutia prekopírovať)
 • Nepochopiteľné stránkovanie niektorých zoznamov (ľahšie sa orientuje pri zobrazení celého zoznamu, napríklad zoznamu sudcov, alebo zoznamu voľných miest, pokiaľ si čitateľ rotuje v zozname, než keď má neustále prepínať strany a čakať, kým sa mu nasledujúca strana načíta)
 • Neprehľadnosť, nelogické rozmiestnenie (pokiaľ sa nachádzate na stránke konkrétneho súdu, je nepochopiteľné, že ak si chcete pozrieť zoznam jeho sudcov, zo stránky tohto súdu práveže vyjdete do všeobecnej časti, taktiež je pomerne náročné dopátrať sa k aktuálnemu zneniu rozvrhu práce konkrétneho súdu, keďže sa musíte prelúskať cez mnohé dodatky a častokrát v rozličných formátoch)
 • Nekompatibilita so staršími webovými prehliadačmi.
 • Ak si chcete uložiť medzi obľúbené stránky napríklad stránku s aktuálnymi výberovými konaniami, je to nemožné, lebo pod jednou URL adresou sú všetky výberové konania (aj ukončené aj prebiehajúce výberové konania).
 • nefunkčné RSS

Hodnotenie najprávo.sk: 3 z 10

 

Najvyšší súd SR
www.nssr.gov.sk
www.supcourt.gov.sk
www.nsud.sk

Aj stránka Najvyššieho súdu SR je relatívne novou, spustená bola v roku 2011, má jednoduchú grafiku, je rýchla a pre bežného návštevníka prehľadná a logicky štrukturovaná.

Plusy:

 • Rýchlosť stránky
 • Jednoduchá orientácia
 • Dobrá pozícia vo vyhľadávačoch (pri zadaní spisovej značky jedného z rozhodnutí tohto súdu „6 M Cdo 13/2012, ktoré sa nachádza aj na iných weboch, bola stránka NS SR na prvom mieste v Google).

Mínusy:

 • Absencia aktuálnych informácií o rozhodovacej činnosti súdu. Určite by sa žiadalo poukázať formou správ medzi aktualitami na rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na rozhodovaciu činnosť nižších súdov, alebo upozorniť na tzv. áčkové rozhodnutia, v ktorých boli vyslovené zásadné právne názory.
 • Nejednotné používanie spisových značiek, čo robí vyhľadávanie konkrétneho rozhodnutia dosť náročné (ak hľadáte medzi rozhodnutiami napríklad rozhodnutie 1 M Cdo 33/2012, tak v niektorých prípadoch budete musieť pre úspešné vyhľadanie vyskúšať rôzne alternatívy spisovej značky, napríklad 1MCdo/33/2012, 1 MCdo 33/12 a podobne.)
 • Keďže ide o Najvyšší súd SR bolo by určite vhodné, aby stránka umožňovala širšie možnosti vyhľadávania v jeho rozhodnutiach, napríklad podľa dotknutých predpisov či vopred zadefinovaného zoznamu hesiel.

Hodnotenie najprávo.sk: 7 z 10

 

Súdna rada SR
www.sudnarada.gov.sk

Ide taktiež o web z roku 2011, štandardný, jednoduchý web, ktorému ani z hľadiska obsahovej štruktúry ani z hľadiska technického nie je čo zásadné vytknúť.

Plusy:

 • Rýchlosť
 • Prehľadnosť
 • Aplikácia „Majetkové priznania sudcov"

Mínusy:

 • Vo flashovom menu, ktoré upozorňuje na tlačové správy by mohli byť zaraďované aj informácie o termínoch, programe či odročení zasadnutí súdnej rady.

Hodnotenie najprávo.sk: 8 z 10

 

Ústavný súd SR
portal.concourt.sk

Úplne nový web Ústavného súdu SR je pre tých, ktorí poznali aj pôvodný web, sklamaním, minimálne po grafickej stránke, očakávalo sa určite viac.

Plusy:

 • Niektoré nové (ale len) myšlienky, ako sú lexikón pojmov či judikát mesiaca
 • Pravidelné informácie o rozhodovacej činnosti súdu
 • Analytické prehľady vybraných rozhodnutí
 • Pri hľadaní rozhodnutí fulltextom zoradenie vyhľadaných rozhodnutí podľa tzv. „Score". "Score" je číselná hodnota v rozsahu 0 - 100. Udáva frekvenciu výskytu hľadaného textu v dokumente, v závislosti od počtu nájdených dokumentov, v ktorých sa hľadaný text nachádza (žiadala by sa však tiež možnosť zoraďovania výsledkov vyhľadania podľa dátumu vydania rozhodnutia).

Mínusy:

 • Úvodná stránka neobsahuje žiadne aktuálne informácie, ani novinky z rozhodovacej činnosti a i. K aktualitám sa treba dostať cez voľbu v hlavnom menu.
 • Rozloženie stránky. Súdom vybratý „Judikát mesiaca" by si zaslúžil určite čestnejšie miesto, než je pravý spodný roh aktualít, rovnako aj oznamy súdu môžu čitateľovi z dôvodu nie najšťastnejšieho umiestnenia uniknúť.
 • Aktuálne informácie sa otvárajú len v pdf.
 • Pri snahe vyhľadať cez vyhľadávač fulltextu stránky určitý text, ktorý sa na stránke určite nachádza, sme bohužiaľ úspešní neboli.

Hodnotenie najprávo.sk: 6 z 10

 

Portál právnych predpisov
lt.justice.gov.sk

Portál právnych predpisov je vstupným bodom pre verejnosť, kde môže verejnosť vyjadriť svoj názor v rámci legislatívneho procesu a aktívne sa do neho zapojiť, napríklad vkladaním pripomienok k návrhom zákonov. Na prvý pohľad však stránka neoslní.

Plusy:

 • Jednoduchá registrácia na portáli
 • Prehľadné a jednoduché vkladanie pripomienok

Mínusy:

 • Absencia formátovania textu pri vkladaní pripomienok (vložený text sa „zleje" do neprehľadnej masy textu)
 • Nevyhnutnosť vložiť adresu pobytu do osobného profilu pre podporenie hromadnej pripomienky, čo mnohých určite zvádza k zadávaniu vymyslenej adresy ergo ide o zbytočnú podmienku
 • Úvodná stránka je graficky zastaralá, obsahuje málo informácií, určite by sa zišiel napríklad box s predpismi, ku ktorým zanedlho končí lehota na pripomienkovanie a podobne.
 • Sekcia Aktuality sa aktualitami určite nedá nazvať
 • Pokiaľ na stránke neprebiehajú už dlhodobo žiadne ankety, je zobrazovanie boxu „Anketa" nepochopiteľné.
 • Pravidelný návštevník tohto portálu si už zvykol na časté chybové hlásenia "Server Error in '/' Application" 

Hodnotenie najprávo.sk: 6 z 10

 

Špecializovaný trestný súd
www.specialnysud.sk

Jednoduchá stránka Špecializovaného trestného súdu slúži v praxi v zásade len na oboznamovanie sa so zoznamom hlavných pojednávaní tohto súdu.

Plusy:

 • Rýchlosť

Mínusy:

 • Grafika stránky pripomína párhodinovú prácu stredoškoláka bez motivácie ergo absolútne zastaralá, nevhodná a nízka úroveň stránky pre takúto inštitúciu.
 • Vzhľadom na doslova symbolický obsah tejto stránky by si administrátor mohol dať záležať aspoň na tom, aby rozvrh práce súdu na rok 2012 nezaradil pod rok 2011.

Hodnotenie najprávo.sk: 4 z 10 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 889
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Dobromyseľnosť držiteľa

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri ...

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-skolstva-diskusie-o-novele-vyso/541055-clanok.html

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo ...

Zbraňová amnestia sa blíži ku koncu, medzi odovzdanými kúskami sa našli aj zaujímavostihttps://www.webnoviny.sk/zbranova-amnestia-sa-blizi-ku-koncu-medzi-odovzdanymi-kuskami-sa-nasli-aj-zaujimavosti/

Od začiatku zbraňovej amnestie v novembri 2020 odovzdali občania Policajnému zboru 860 zbraní a ...

K novele školského zákona sa zapracúvajú pripomienky, potvrdilo MŠVVaŠhttps://www.teraz.sk/slovensko/k-novele-skolskeho-zakona-sa-zapracu/540890-clanok.html

K návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa priebežne zapracúvajú ...

Súdna rada zatiaľ vypočula 15 uchádzačov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zatial-vypocula-15-uchadz/540793-clanok.html

Do výberového konania sa ich prihlásilo pôvodne 36, ale po tom, ako niektorí nesplnili ...

MS aktualizovalo metodiku na určovanie počtu miest sudcov na OS a KShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-aktualizovalo-metodiku-na-urcovanie/540789-clanok.html

Prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri.

NKÚ: Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočnáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/nku-legislativna-ochrana-nerastneho/540684-clanok.html

Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočná.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: