Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
Predplatné
Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
TlačPoštaZväčšiZmenši

Psychológia pre právnikov

najpravo.sk • 9.2. 2012, 22:19

Ludmila Čírtková a kolektív: Psychológia pre právnikov, prvé vydanie, IURA EDITION, 2010, 257 strán

PhDr. Darina Havrlentová, PhD., jedna zo spoluautoriek knižky v jej úvode konštatuje, že práve psychika ľudského jedinca bola prapríčinou vzniku práva. Za každým sporom, za každým právnym prípadom sa skrývajú osudy ľudí, v ktorých ide o zložité psychologické pozadie, preto sa každý právnik, či chce alebo nie, stáva „malým psychológom" pri riešení každej kauzy. Vždy ide o prácu s ľuďmi, preto je nevyhnutné mať istý okruh psychologických poznatkov podmieňujúcich a skvalitňujúcich prácu právnika. Odborník v oblasti práva disponuje značnou mocou pri riadení ľudských osudov, čo so sebou nesie obrovskú zodpovednosť a zároveň povinnosť byť fundovaný a vedomostne zdatný nielen v práve, ale aj v príbuzných vedách, v ktorých psychológia zaujíma popredné miesto, dodáva v závere predslovu k tejto knižke doktorka Havrlentová.

Psychológia pre právnikov 

Vydavateľ publikácie uvádza, že knižka je určená predovšetkým študentom práva a svojimi rozsiahlymi poznatkami však zaujme aj psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov či sociológov. Musím však dodať, že aj pre vyštudovaného právnika ponúka knižka naozaj hodnotné čítanie. Mnohí právnici sa pri svojej práci v snahe vyriešiť svoje pracovné úlohy väčšinou obmedzujú na získavanie informácií z komentárovej literatúry či judikatúry a po práci sú radi, že môžu do rúk zobrať beletriu, prípade im už na inú literatúru nezostáva ani čas. To bol aj môj prípad, až dokým som nezobral do rúk recenzovanú knižku Psychológia pre právnikov, ktorá mi po práci spríjemnila pár večerov. Musím s plným rešpektom uviesť, že táto knižka mi ponúkla iný uhol pohľadu na prípady, s ktorými sa dennodenne stretávam v právnickej praxi. Isteže, každý už má rokmi vybudované a vžité postupy, ktoré sa mu osvedčili, no možno práve to vytvára blokáciu pred napredovaním a zlepšovaním.

Napriek očakávaniu, že recenzovaná knižka bude znôškou teoretickej matérie, som prekvapený, aká je na niektorých miestach konkrétna. Na základe najnovších vedeckých výsledkov dáva knižka odpovede napríklad na to, ako viesť výsluch s dieťaťom. Akými otázkami s ním nadviazať kontakt, ako navodiť dôveru, či ktorým slovám sa pri výsluchu dieťaťa vyhýbať. Novou bola pre mňa napríklad odpoveď na otázku, čo treba mať po ruke ak je potrebné utlmiť silný stres u vypočúvaného dieťaťa a ako posilňovať pri výsluchu jeho kompetencie.

Pri psychológii výpovede ma zaujala orientačná typológia obvinených a svedkov spolu s odporúčaným štýlom vedenia výsluchu. Vedeli ste, že chladných profesionálov je najúčinnejšie vypočúvať v štýle seriálového detektíva Columba?

Ohľadom súkromných hypotéz o spravodlivom svete je pozoruhodným vedecký záver o tom, že pri pojednávaní prípadov znásilnenia rozvedené ženy pôsobia psychologicky ako menej mravné oproti mladým dievčatám, a to bez toho, aby na to existovali dôkazy. Pri rozhodovaní v prípadoch znásilnenia sa právnici priklonili k vyšším trestom, keď obeťou znásilnenia bola mladá žena, avšak pri rozvedenej žene bola vykázaná nápadná zhovievavosť voči páchateľovi.

Záujemcovia o prácu v Policajnom zbore, v justícii, či v Zbore väzenskej a justičnej stráže by si mali pred podaním prihlášky prečítať poslednú dvanástu kapitolu Forenzná personalistika, ktorá objasní psychologický výber uchádzačov o tieto profesie. Zaujme okrem iného aj kompletný zoznam nežiaducich psychických procesov, stavov či vlastností budúceho poriadkového policajta, ktorý môže byť skutočne nápomocný budúcemu policajtovi.

V tejto stručnej recenzii som „vypichol" naozaj len zopár tém z tejto celkovo veľmi hodnotnej knižky, ktorej prínos nepochybne prekračuje univerzitnú pôdu. Knižka ponúka množstvo tém, ako napríklad emocionálna inteligencia, typológia osobnosti, poruchy osobností, v knižke možno nájsť zadefinovanie sociálno – patologických javov v našej kultúre, avšak v mimoriadne aktuálnom vydaní. Uvádza príčiny mobbingu, prejavy bossingu, venuje sa aj novému trestnému činu tzv. stalkingu a upozorňuje na to, že medzi sociálno – patologickými javmi už zaujíma zneužívanie internetu a sociálnych sietí vzhľadom na počet postihnutých, prvé priečky.

Ako praktik by som recenzovanú publikáciu pred tým, než som ju dostal do rúk, určite osobitne nevyhľadal, avšak odkedy som ju obdržal za účelom napísania tejto recenzie, som sa k nej už viackrát vrátil pri príprave riešenia mojich pracovných úloh a spisovaní právnych podaní. Budete prekvapení, aká môže byť užitočná. Za necelých 10 eur je to dobrá investícia.

Autorský kolektív tvoria

 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte bezpečnostného manažmentu a vedúca Katedry spoločenských vied na Policajnej akadémii Českej republiky,
 • prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. – vedúci Katedry propedeutiky právnických predmetov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
 • PhDr. Darina Havrlentová, PhD. – Ústav spoločensko - vedných disciplín Paneurópskej vysokej školy – Fakulty práva
 • PhDr. Alena Marešová – Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, Praha
 • PhDr. Jan Sochůrek, PhD. – Katedra sociálnych štúdií a špeciálnej pedagogiky Fakulty prírodovedecko-humanitnej a pedagogickej na Technickej univerzite v Liberci

(zdroj: internet)

Členenie knižky

Knižka sa člení na 12 kapitol:

 1. Teoretické otázky psychológie v práve
 2. Psychológia a psychopatológia osobnosti
 3. Psychické determinanty sociálneho zlyhania
 4. Kriminalistická psychológia
 5. Súdna psychológia
 6. Penitenciárna psychológia
 7. Postpenitenciárna psychológia
 8. Kriminologická psychológia
 9. Sociálno-patologické javy
 10. Kriminálna psychopatológia
 11. Psychologická súdna expertíza
 12. Forenzná personalistika

Kde možno knižku zakúpiť?

Recenzovanú knižku môžete zakúpiť priamo TU (KLIKNITE) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4328

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: