Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Macejková: Čentéš v námietke uvádzal účelové, nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti

najpravo.sk • 18.5. 2013, 09:36

Prinášame vám plné znenie stanoviska predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým reaguje na niektoré medializované informácie a vyhlásenia týkajúce sa postupu v kauze „nevymenovania generálneho prokurátora":

„V uplynulých dňoch sa po neautorizovanom zverejnení e-mailovej korešpondencie medzi mnou, sudcom Petrom Brňákom a ostatnými sudcami Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") vo viacerých médiách objavili dohady o tom, ako bude ústavný súd postupovať v kauze „nevymenovania generálneho prokurátora".

Zverejnenie internej komunikácie sudcov ústavného súdu vyvolalo zbytočné a nepodložené špekulácie tak zo strany médií, ako aj početnej skupiny politických predstaviteľov.

Ako som už zdôraznila v odpovediach na otázky nemenovaného denníka k danej téme, spisový materiál týkajúci sa sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. (ďalej aj „účastník konania"), vedený pod sp. zn. Rvp 11/2013 sa v dôsledku podaných námietok zaujatosti postupne nachádzal u viacerých sudcov (resp. predsedov senátov).

Pri zvažovaní ďalšieho postupu vo veci som zohľadňovala skutočnosť, že parlament schválil novelu zákona o ústavom súde, ktorá v prípade nadobudnutia účinnosti priamo určuje senát príslušný na rozhodnutie v predmetnej veci. Zároveň som aj s ohľadom na kritiku niektorých médií, pokiaľ ide o môj postup na neverejnom zasadnutí pléna 30. apríla 2013, považovala za vhodnejšie, aby sa spisový materiál v medziobdobí nenachádzal priamo u mňa. Aj vzhľadom na predpokladaný vývoj udalostí po prijatí novely zákona o ústavnom súde som preto dala pokyn, aby bol spis predbežne odovzdaný tajomníčke sudcu Petra Brňáka, kým nebude oficiálne pridelený na neverejnom zasadnutí pléna a zapísaný do e-registra. Upresňujem, že ja som v žiadnom prípade tento spis neprideľovala. Po prijatí jeho e-mailu, ktorého obsah, mimochodom, predstavuje internú pracovnú komunikáciu medzi nami, som po prihliadnutí na jeho dôvody telefonickým pokynom z 5. mája 2013 zabezpečila, aby sa do nadobudnutia účinnosti novely, pridelenia spisu na neverejnom zasadnutí pléna a nového zapísania veci do e-registra spis nachádzal u mňa ako predsedníčky ústavného súdu.

Rešpektujem právo každého uplatniť pri hodnotení tohto postupu svoj pohľad na vec, tak ako to urobili niektoré médiá či politici. V zmysle uvedeného preto nebudem ani komentovať, resp. reagovať na verbálne útoky zo strany niektorých predstaviteľov politických strán, účastníka konania ani mimovládnych organizácií.

Z už uvedeného vysvetlenia vyplýva, že týmto postupom z mojej strany neboli porušené zásady spravodlivosti a nestrannosti v rámci rozhodovania v predmetnej veci, preto sa ohradzujem proti akýmkoľvek tvrdeniam, ktoré by naznačovali môj záujem rozhodovať v kauze „nevymenovania generálneho prokurátora" nespravodlivo a škodiť ktorémukoľvek z jej účastníkov.

Každý zo sudcov ústavného súdu, bez výnimky, hľadá čo najspravodlivejšie riešenie tejto zložitej situácie. Takéto riešenie však musí byť univerzálne použiteľné a musí zohľadniť všetky eventuality.

Je pravda, že časť sudcov ústavného súdu chcela na neverejnom zasadnutí pléna 30. apríla 2013 presadiť riešenie (ako o tom niektorí sudcovia informovali nemenovaný denník pod podmienkou anonymity), podľa ktorého by o námietkach predpojatosti rozhodoval posledný senát v zložení Rudolf Tkáčik, Ľudmila Gajdošíková a Ivetta Macejková. Toto ich riešenie, ako som to už uviedla vo svojom stanovisku 2. mája 2013 (www.concourt.sk Tlačová informácia č. 44/2013), by však neriešilo problém zablokovania ústavného súdu z týchto dôvodov:

1. Uvedené riešenie ponúka pravidlo rozhodovania o vznesených námietkach zaujatosti, ktoré však neumožňuje vysporiadať sa s otázkou namietanej predpojatosti členov posledného senátu Rudolfa Tkáčika, Ľudmily Gajdošíkovej a Ivetty Macejkovej. Členovia tohto senátu boli namietnutí obidvoma účastníkmi konania. O ich predpojatosti však dosiaľ nebolo rozhodnuté a podľa predloženého riešenia ani nemalo byť rozhodnuté. Navyše uvádzam:

Proti mojej osobe ako sudkyni ústavného súdu účastník konania doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., podal námietku predpojatosti, v ktorej uvádzal účelové, nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti s jasným zámerom vylúčiť ma z rozhodovacej činnosti o tejto jeho sťažnosti. Účastníkovi konania sa to aj podarilo, pretože ja sama som následne vyslovila svoju predpojatosť proti nemu, a to z dôvodu, že jeho námietka obsahovala osobné útoky na moju osobu hraničiace s urážkami, preto by bolo paradoxné, keby som ja ako sudkyňa, ktorá sama vyslovila svoju predpojatosť proti účastníkovi konania doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., rozhodovala o všetkých námietkach predpojatosti proti všetkým sudcom, ktorí boli namietaní obidvoma účastníkmi konania. (Pre úplnosť uvádzam, že svoju predpojatosť vyslovila aj sudkyňa Ľudmila Gajdošíková.)

2. Spomínané riešenie sa taktiež vôbec nezaoberá problémom nastupovania náhradníkov za sudcov, ktorí by mohli byť z rozhodovania vylúčení, pričom vzhľadom na počet namietaných sudcov reálne hrozí, že v prípade vylúčenia niektorých z nich nebude možné použiť v súčasnosti platné pravidlá rozvrhu práce o nahradení vylúčených alebo neprítomných členov senátu.

Z uvedených dôvodov som volila taký postup vedenia neverejného zasadnutia pléna 30. apríla 2013, aký je uvedený v tlačovej správe z 30. apríla 2013 (www.concourt.sk Tlačová informácia č. 43/2012).

Vzhľadom na to, že zasadnutie pléna ústavného súdu 30. apríla 2013 bolo neverejné a mailová komunikácia medzi mnou a sudcami ústavného súdu bola a je výlučne interná záležitosť, je na mieste otázka, kto a s akým zámerom podsúva médiám informácie, ktoré nenapomáhajú vyriešeniu tejto zložitej situácie, ale práve naopak, zasahujú do nezávislosti rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Zdôrazňujem, že sám sudca Peter Brňák oznámil nemenovanému denníku, že nesúhlasí so zverejnením obsahu e-mailu z 3. mája 2013, ktorý bol adresovaný výlučne predsedníčke a sudcom ústavného súdu a týka sa postupu v neskončenej veci.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
predsedníčka
Ústavného súdu Slovenskej republiky"

Zdroj: ÚS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1499

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: