Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kto chce úmyselne paralyzovať slovenský ústavný súd?

najpravo.sk • 18.3. 2013, 15:06

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo od 1. januára 2013 doručených 9 688 sťažností od jedinej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o., v ktorej namieta najmä porušenie práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky nemá dostatok personálnych, technických ani finančných kapacít na spracovanie takého vysokého počtu podaní v krátkom čase, preto v priebehu prvých dvoch mesiacov tohto roku zabezpečovala vlastnými zamestnancami a zamestnancami, s ktorými boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári) aj v dňoch pracovného voľna úkony, ktoré súvisia s registráciou týchto sťažností a s ich prípravou na náhodné pridelenie sudcom spravodajcom na rozhodovanie.

V priebehu mesiaca február spomínaná právnická osoba podala ďalších 337 sťažností. Dňa 26. februára 2013 bolo Ústavnému súdu Slovenskej republiky od tej istej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o. doručených 10 352 doplnení jej predchádzajúcich sťažností.

Vzhľadom na to, že Ústavný súd Slovenskej republiky nedisponuje materiálnymi, technickými, personálnymi ani finančnými prostriedkami na spracovanie takého enormného počtu podaní, bude musieť nielen za pomoci zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj zamestnancov, s ktorými budú uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, znova aj v dňoch pracovného voľna opäť pečiatkovať, skenovať, lustrovať, registrovať a kompletizovať všetky sťažnosti od tejto jedinej právnickej osoby, aby mohli byť pridelené sudcom spravodajcom.

„Takýto obrovský počet sťažností je náročný nielen na technické spracovanie, ale spája sa s ním aj neprimerané zvyšovanie finančných prostriedkov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Spracovanie doplnení podaní bude znamenať ďalšie mesiace nadmernej záťaže zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu SR a následne aj sudcov. Toto enormné množstvo sťažností a ich doplnení výrazne obmedzuje rozhodovaciu činnosť sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, pretože napriek tomu, že ide o sťažnosti od jedinej právnickej osoby, každú sťažnosť musia posudzovať individuálne. Ústavný súd Slovenskej republiky preto vníma takéto hromadné podania, a predovšetkým ich doplňovanie, za šikanózne a hraničiace so zámerom úmyselne paralyzovať predovšetkým rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky", zdôraznila predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková. 

Ilustračné foto: sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1670

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: