Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi vyzliekli z talára sudkyňu pre jej nedôveryhodnosť

najpravo.sk • 11.4. 2013, 08:16

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu ČR rozhodol, že sudkyňa okresného súdu, proti ktorej bolo konanie vedené, nie je spôsobilá vykonávať funkciu sudcu, nakoľko bola v posledných piatich rokoch trikrát právoplatne uznaná vinnou z disciplinárneho previnenia a toto spochybnilo dôveryhodnosť jej ďalšieho zotrvania v sudcovskej funkcii.

Ustanovenie § 91 písm. c) zákona o súdoch a sudcoch, podľa ktorého bolo rozhodnuté, platí od októbra 2008 a disciplinárny senát ho aplikoval prvýkrát. V konaní bolo overené splnenie podmienok uvedeného ustanovenia, t. j. jednak formálnej podmienky existencie právoplatných rozhodnutí o troch disciplinárnych previneniach vydaných v stanovenom časovom úseku piatich rokov a ďalej, či týmto bola spochybnená dôveryhodnosť ďalšieho pôsobenia dotyčnej sudkyne.

Disciplinárny senát dospel k záveru, že pochybenia, ktorých sa sudkyňa dopustila, neboli náhodné a výnimočné, jednalo sa o závažné, opakované porušenia povinností sudcu. Vzhľadom k povahe a závažnosti disciplinárnych previnení bolo treba konštatovať, že účastníci súdnych konaní vedených touto sudkyňou mohli dôvodne pochybovať o tom, že by v budúcnosti o ich veci rozhodla bez nedostatkov.

Z týchto dôvodov disciplinárny senát rozhodol o nespôsobilosti sudkyne na výkon funkcie. Proti tomuto rozhodnutiu nie sú prípustné opravné prostriedky, avšak sudkyňa má právo využiť možnosť podať sťažnosť Ústavnému súdu ČR.

Na Slovensku sa za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu ukladá podľa zákona o sudcoch a prísediacich vždy odvolanie z funkcie sudcu (§ 117 ods. 7 citovaného zákona). Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je podľa slovenskej právnej úpravy okrem iného aj výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, spáchanie závažného disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárne previnenie uložené disciplinárne opatrenie, nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov, porušenie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí senátom, sudcom a súdnym úradníkom a náhodného prerozdeľovania už pridelených vecí, nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom "nevyhovujúci", ak predchádzajúce dve hodnotenia sudcu boli s výrokom "nevyhovujúci", avšak aj iné vedomé či opakované porušenia povinností, ak sú vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie alebo iné priťažujúce okolnosti nezlučiteľné s funkciou sudcu.

Zdroj: Nejvyšší správní soud ČR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 975

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: