Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Európska komisia chce vzdelávať právnikov z praxe

najpravo.sk • 4.11. 2011, 06:34

Európska únia je založená na zásade právneho štátu, v rámci ktorej spoločne funguje právo Únie a vnútroštátne právne systémy. Sudcovia na vnútroštátnej úrovni, ktorí pracujú v rámci rôznych právnych systémov a tradícií, uplatňujú oba právne systémy. V záujme účinného fungovania európskeho justičného priestoru ústrednú úlohu zohráva vytvorenie európskej justičnej kultúry, ktorá plne rešpektuje zásadu subsidiarity a nezávislosť súdnictva. Odborná justičná príprava je kľúčovým prvkom tohto procesu, keďže posilňuje vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, odborníkmi z právnej praxe a občanmi.

Cieľom Európskej komisie je do roku 2020 polovici odborníkov z právnej praxe v Európskej únii umožniť zúčastňovať sa na aktivitách v oblasti odbornej justičnej prípravy využívaním dostupných zdrojov na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni v súlade s cieľmi Štokholmského programu.

Právo Únie preniká na vnútroštátnej úrovni do veľkého počtu činností najrôznejšieho druhu. Jeho vplyv na každodenný život ľudí a podnikov je značný. Vytvára práva a povinnosti, ktoré musia zaručovať vnútroštátne súdy. Sudca na vnútroštátnej úrovni sa stal sudcom práva Únie v prvej línii. Rozsah a vplyv práva Únie s postupnými zmenami v zmluvách týkajúcich sa Európskej únie narástol a zlepšil sa aj prístup k spravodlivosti. Lisabonská zmluva posilnila právomoci Únie najmä v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Práve Lisabonská zmluva dala Európskej únii právomoc „podporovať vzdelávanie sudcov a justičných pracovníkov" vo veciach týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskoprávnej a trestnoprávnej oblasti.

V Európskej únii je obrovský počet odborníkov z právnej praxe vrátane sudcov, zamestnancov súdov a osôb vykonávajúcich najrôznejšie právnické povolania.

V 27 členských štátoch je celkovo

  • 79 100 profesionálnych sudcov,
  • 35 032 prokurátorov,
  • 868 615 právnikov, právnych poradcov a zástupcov,
  • 351 220 súdnych úradníkov,
  • 29 060 súdnych exekútorov a
  • 38 269 notárov.

Je potrebné, aby justiční pracovníci pomáhali obetiam v súlade s európskym rámcom. Európski občania, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, sa môžu ocitnúť v situáciách, keď potrebujú služby právnikov alebo notárov s odbornou znalosťou právnych predpisov Únie. Všetci odborníci z právnej praxe zohrávajú určitú úlohu v záujme zaistenia optimálnej účasti detí na justičných systémoch.

Európska odborná justičná príprava by sa mala zameriavať na prax, aby pritiahla pozornosť odborníkov, ktorí sú potrební pre fungovanie justičných systémov. Mala by mať pre ich každodennú prácu relevanciu, uskutočňovať by sa mala v krátkych časových intervaloch a mala by využívať efektívne metódy vzdelávania. V máji 2011 uviedlo 19 % sudcov a prokurátorov, že sa nezúčastnili na žiadnom školení o práve Únie pre nedostatok času. Európska odborná justičná príprava by mala zahŕňať počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu. Každý nový absolvent práva by mal mať od začiatku vedomosti o práve Únie.

Počiatočná odborná príprava, ktorú dostali pred začatím vykonávania právnického povolania alebo na jeho začiatku, by mala byť doplnená o celoživotné vzdelávanie s cieľom pomôcť odborníkom z právnej praxe, aby mali v tejto oblasti najnovšie poznatky a vedeli kde a ako nové zručnosti a informácie získať.

Členské štáty by mali zohľadniť čas strávený mimo súdov pri hodnotení pracovnej záťaže sudcov a prokurátorov a považovať ho za investíciu do kvality justície.

Zdroj: www.ja-sr.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1815

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: