TlačPoštaZväčšiZmenši

Od novembra ostane dlžníkom v exekúcii viac peňazí z ich príjmu

18.9. 2015, 18:16 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

Skrátené pripomienkové konanie je odôvodnené naliehavosťou vzhľadom k tomu, že bola ministrovi spravodlivosti uložená úloha v termíne do 15. októbra 2015 novelizovať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia a to tak, že sa zvýši základná suma, ktorá sa odráta zo mzdy a ktorá nepodlieha zrážkam (zvýšenie zo 60% sumy životného minima na 100% sumy životného minima).

Navrhovaná zmena má prispieť k zvýšeniu právnej ochrany osôb postihnutých výkonom exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov a má podľa ministerstva umožniť stabilizovať ich životnú úroveň v rovine právnej istoty nepostihnuteľnej časti mzdy alebo iného príjmu korešpondujúcej aktuálnej výške životného minima.

Osobitná časť dôvodovej správy k novele nariadenia vlády podrobnejšie rozoberá, že účelom navrhovanej úpravy je zvýšiť základnú sumu, ktorú nemožno z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu zraziť, na 100 % životného minima prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe. Uvedený návrh reaguje na praktické poznatky z aplikačnej praxe, ktoré poukazujú na zhoršovanie sociálnej situácie obyvateľov v súvislosti s enormne vysokým počtom vykonávaných exekúcií a realizovaných zrážok zo mzdy.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky navrhovaným nariadením vlády napĺňa uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré reagovalo na potrebu poskytovať podporu na zabezpečenie rozvoja najmenej rozvinutých okresov, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, vykazovaná Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny bola v období za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich štvrťrokov vyššia ako 1,9-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. V nadväznosti na uvedený cieľ vláda Slovenskej republiky pristúpila aj k prijatiu všeobecne koncipovaného a nediskriminačného opatrenia, ktorého podstatou je zvýšenie nepostihnuteľnej časti mesačnej mzdy alebo iného príjmu v prípade, ak sa osobe vykonávajú zrážky v režime núteného výkonu rozhodnutia, resp. podľa jeho pravidiel. V súvislosti s predmetnou úlohou a opatrením je cieľom nadviazať na logiku, že životné minimum má predstavovať pre účely najmä výkonu rozhodnutia sumu garantovanú štátom, ktorá za každých okolností zostane osobe na účely zabezpečenia jej základných životných potrieb v priebehu jedného mesiaca. 

Vyššia exekučná ochrana sa navrhuje vzhľadom na potrebu aplikácie všeobecného kritéria pre všetky osoby, ktorým sa vykonávajú zrážky z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že mimo všeobecného režimu vykonávania zrážok zo mzdy alebo iných príjmov podľa § 1 bude naďalej prebiehať aj realizácia zrážok podľa ustanovenia § 2a, a to pre prípad dôchodkových dávok, ktoré implikujú odlišný režim realizácie zrážok zavedený s účinnosťou od 1. novembra 2013 a rovnako realizácia zrážok podľa § 2b, ktorá sa týka postihovania príjmu v prípade vymáhania pohľadávok spojených s páchaním priestupkov.

Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2015. V konaniach začatých pred 1. novembrom 2015 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. novembra 2015.

Zmena sa teda týka ustanovenia § 1 citovaného nariadenia, podľa ktorého „Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,  je 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.“ Novela zavádza úpravu podľa ktorej sa slová „60%“ nahrádzajú slovami „100%“.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 788
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: